Ágh István: A képzelet emléke  
Ágh István életműsorozat

Kötött. 160 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 1800 Ft
Kedvezmény: 540 Ft
 Megrendelés

Ágh István: A megtalált időből (Új versek)  
Ágh István életműsorozat

A/5, keménytáblás, ISBN 963 9402 70 2 - 76 oldal
Megjelenés éve: 2005

Ágh István új kötete a Tücsökzenével rokon formában fejezi ki a lírai emlékezet révén megtalált időt. A kötet címe egyébként finom utalással Proust világhíres regényének a befejező kötetére, azt sugallja, hogy a megélt életnek minden jelentős alkotó számára van egy olyan magaslati pontja, amikor – hogy egy másik írót: Ottlik Gézát idézzük – az író egyszer csak úgy érzi, hogy „minden megvan”, hogy onnan áttekintheti mindazt, ami a megélt élet tapasztalatai alapján a birtokába jutott és költői megõrzésre érdemes. Ez a kötet a kortárs líra történetének jelentős állomása.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Árokból jön a törpe. Elbeszélésfüzér.  
Ágh István életműsorozat

A/5 keménytáblás, ISBN 978 963 9658 35 6 – 200 oldal
Megjelenés éve: 2010

Az író 13 év után másodszor megjelenő könyve különleges és lenyűgöző széppróza. A édesanyjától kapott levelek nyomán – melyeket mintegy második szövegként a lap alsó részében folyamatosan közöl – tizenkilenc elbeszélésben olvashatjuk az önéletrajzi ihletésű történeteket; és Ágh István itt olyan ironikus és szarkasztikus látásmódról ad bizonyságot, amit eddigi írásaiban ilyen erővel nem tapasztalhattunk. Komor történetek ezek, nincs happy end!, ennek ellenére az utóbbi két évtized egyik legjelentősebb, legolvasmányosabb könyvét kapjuk. Látszólag csak a faluról, a falusi emberekről szól, de eközben felmutatja a 20. század legnagyobb magyar társadalmi átváltozását.

Ára: 2310 Ft
Kedvezmény: 693 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Dani uraságnak. – 3. javított, bővített kiadás. Ekler Andrea utószavával  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Vágott A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 079 2 – 296 oldal
Megjelenés éve: 2018.

A Somló-hegy lábánál, Felsőiszkázon született, az idén 80. esztendős költő, Ágh István szociográfiát írt. Szülőföldje múltját és jelenét mutatja be, furcsa módon annak címezve írását, aki e régiónak nagy szülötte volt, Berzseni Dánielnek. Ő a címben is szereplő Dani uraság. „Szülőföldemet növesztvén kezdtem ezt a könyvet, Berzsenyi szeretetében. Kemenesalja, gyerekkori ablakomból látva is, fölfedezetlen tájam. Most már budapesti vonatjeggyel érkeztem hozzá és Berzsenyihez, Dani urasághoz. Tapasztalataimat a költőnek mondom el, neki beszélgetek jelenről, múltról, a lehetséges jövőről: mi van ott, miként élnek, gondolkodnak földijei? Efféle írásban legfőbb kalauzom a szeretet otthonossága: elvezet a szívekhez, eltölt kedéllyel, bizalommal és jóakarattal. Az élet melegét szándékoztam közvetíteni, mely inkább fölfedezésre vár mostanában, mint a szociográfia hagyományos tárgyai. Adataim e könyv megjelenésére elavulhatnak, de az emberi természet múltból jelenbe torkolló története időálló. Miként válaszol a kihívásra, a tisztességes megmaradásért miként cselekszik?” – írta művéről a szerző. Az adatok valóban már nem ugyanazok, mint 35 évvel ezelőtt, de maga az írás időtlenné vált mondanivalójával és nyelve szépségével. Az „aktualitást” a kötet végén található Utószó interjúban találjuk, melyet 2018-ban Ekler Andrea készített a nemzet művésze szerzővel.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Elvarázsolt ének.   
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, cérnafűzött, 160 oldal – ISBN 978 963 332 091 4
Megjelenés éve: 2017.

Ágh István költészete az idő (és saját életkora) előrehaladtával egyre nemesedik, egyre jelentősebbé válik, szinte a fokozhatatlanságig mélyül-szépül… A Nemzet Művészének új versei jórészt elégiák, és költészetében az öregség, mulandóság, emlékezés mellett most is megjelenik a politika.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Fénylő Parnasszus – Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

324 oldal
Megjelenés éve: 2008

A Kossuth-díjas költő esszéit hittevésnek szánta, mikor a magyar költészet három óriásáról írni kezdett. A zseniális Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre líráját hordozta magában gyermekkorától, s úgy érezte, eljött az ideje, annyi év után megvallani hűségét.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ha győzöm csodálkozással. Beszélgetések Ágh Istvánnal.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 224 6, - 308 oldal
Megjelenés éve: 2023.

„Még beszélni tanultam, három testvérem már a közeli Pápa iskoláiba járt. Szüleim taníttattak valamennyiünket, kitaníttattak és világnak eresztettek. Tették ezt nem nagyravágyás- ból, hanem az otthoni lehetőségek okos számbavétele miatt, nem azért, hogy „úr” legyen belőlünk, hanem hogy azt tehessük, amire tehetségünk van.
Verset azért írok, mert jó verset írni, meg azért, mert azt hiszem, verssel tudom leginkább kifejezni hálámat, hűségemet szüleim iránt - s általuk osztályom s nemzetem iránt is. Ha verset írok, mindig velük vagyok, ez teszi jelentőssé számomra a fűszálat és az eget, a bajt és az örömet egyaránt.
Történt velem annyi, mint mindenkivel, van annyi bátorságom, hogy tollat vegyek, s közösségi élménnyé próbáljam emelni, amit megéltem. Tehetségen, szorgalmon, szerencsén múlik, hogy sikerül-e.
Huszonhat éves vagyok.
Igaz és szép verseket akarok írni, tehát jó verseket, ez az egyedüli mércém, a versek tárgyát az élet úgyis megadja majd, ha bírom csodálkozással és indulattal.” (Ágh István önvallomása első kötete, a Szabad-e énekelni fülszövegében.)
A könyvben olvasható interjúkból kiderült, és az azóta eltelt hat évtized történései igazolták, hogy a huszonhat éves költő pontosan érezte a jövőjét.
A számtalan díjjal kitüntetett, Kossuth-díjas, Nemzet Művésze Ágh Istvánt 85. születésnapján köszöntjük az 1968-2023 között készült interjúk egy csokorba gyűjtésével. A beszélgetőtársak: Alföldy Jenő, Bágyoni Szabó István, Balázs Sándor, Bálint András, Balogh Elemér, Bedecs László, Bella István, Bodnár Dániel, Borbély László, Budai Rózsa, Ekler Andrea, Élet és Irodalom, Szerkesztőségéből, Erős Kinga, Faragó Laura, Farkas Adrienne, Gózon Ákos, Gönczi Annamária, Györffy László, Irodalomtörténet, Szerkesztőségéből, Jánossy Lajos, Juhász Péter, Kabdebó Lóránt, Kiss Ferenc, Kolczonay Katalin, Koncz Tamás, Kő András, Lakner Dávid, Lőcsei Gabriella, Modor Bálint, Nagy Borbála Réka, Nagy Gabriella, Nagy J. Lambert, Osztovits Ágnes, Ölbei Lívia, Pósa Zoltán, Pósfai János, Szabó Gábor, Szakolczay Lajos, Szekeres Dóra, Szepesi Dóra, Új Írás Szerkesztőségéből, Varga Domokos Péter, Varga Lajos Márton, Vörös T. Károly.

Ára: 3990 Ft
Kedvezmény: 1197 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Három nap egy esztendő. Magyar népmesék. Keresztes Dóra rajzaival.  
Ágh István életműsorozat

B/5 alak, keménytáblás, színes rajzokkal illusztrált, ISBN 978 963 332 097 6 – 148 oldal
Megjelenés éve: 2019.

„Átszerkesztettem ebben az új kiadában a mesék sorrendjét, hogy a népi élet történeteitől haladjunk a könyv végén található tündérmesékig. Ezek a tündérmesék egy ősi mitológia maradványai. Szinte ismétlődnek, a történeteik variálódnak kissé. Hasonlóak a szereplők is, az egyikben Tündér Ilona, a másikban Tündér Erzsébet szerepel, a hősök, az óriások, a királyok is visszatérő alakok. A mese világmagyarázat is, a túlvilág értelmezése is. Gondoljunk csak az „Óperenciás-tengeren is túl” állandó szófordulatra, formulára: ezek a szereplők könnyedén járkálnak a túlvilág és a jelen földi világ között, például átbújnak egy lyukon, s amint átbújtak rajta, a másik világban még csodálatosabb körülmények között folytatják az előbbit… – mondja Ágh István Ekler Andreának az Utószóban a kötetről. Tizenegy éven felülieknek!
Az EMMI és az MMA támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Hatvan év öt tételben. Ágh István beszélgetése Domokos Mátyással.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 182 9, 132 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Az 5 tételben elhangzott beszélgetés éppen negyedszázada, Ágh István 60. születésnapján hangzott el a Kossuth Rádióban. Domokos Mátyás már 25 évvel ezelőtt meglátta az akkor 60 éves Ágh Istvánban azt a nagy formátumú költőt, aki olyan testvér után, mint Nagy László, megteremtette azt a különleges költészetet, ami két Kossuth-díj után a Nemzet Művésze kitüntetést is kiérdemelte!! A kötet a gyermekkorral, az ősökkel, Iszkáz és a környék múltjával indul, és a 60 éves, beérett költő életének, műveinek bemutatásáig tart. Minden szava ma is érvényes! Ágh István 85. születésnapjára jelentetjük meg, és kettős jubileumról is beszélhetünk, mert Domokos Mátyás, aki már csak szellemében van velünk, 95 éves lenne. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Hívás valahonnan. Új versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978-963-9658-23 3 – 168 oldal
Megjelenés éve: 2011

Ágh István nyelve egyre légiesebb és szárnyalóbb. A 70. életéven túl a sok-sok emlék újrafelidézése külön ciklust kap e kötetben, de az idős költő hétköznapjain is születnek különös, az olvasót a katarzisig gyönyörködtető versek.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása – Önéletrajzi regény  

A/5 formában, keménytáblás kötésben, cérnafűzve, matt fóliával kezelve,. 364 oldal -- ISBN 978-963-9658-40-0
Megjelenés éve: 2008

A könyv első, terjedelmileg leghosszabb ciklusa részletekben gazdag, izgalmas családtörténet, amely a 17. század végéig nyúlik vissza, és ezzel párhuzamosan a szülőhely, Felsőiszkáz története is a 12–13. századtól, de végül is Ágh István gyermekkorát ismerjük meg, úgy, ahogyan a szerző megélte és emlékezik reá. A második ciklusban (Egymás mellett) az egyetemi diákévek alatti szerelmek, két házasság és a közötte eltelt idő, az otthonteremtés nehézségei és izgalmai jelennek meg. „A prózaíró költő Ágh István szerencsére nem ír költői prózát. Talán mert ösztönösen érzi, tudja, hogy az igazi próza költé-szete nem a költői prózából árad. Holott eredendően lírikus alkata mellett témája is csábíthatná erre, három kisregényének közös anyaga és mondanivalója, amely igazán »költői«: szerelmekkel átszőtt ifjúsága. A megélt sze-relmek fantasztikuma, gyötrelme és tündérálma. …De ezeket a kisregényeket nem a klasszikus értelemben vett szabálytalanság, illetőleg a mai magyar próza egy részének sablonos szabálytalanságaitól való különbözés óvja meg az első személyben előadott, vallomásos szerelmi önéletírások fő veszedelmétől, az ellilulástól, hanem a szöveg írói formáját kialakító szövésmód és szövésminta, vagy ha tetszik: az eredeti elbeszélői hangképzés és intonáció.” (Domokos Mátyás) A záró ciklus (Virágárok) az Eötvös-kollégista múltat és a hatvanas–hetvenes évek Budapestjét, a költő számára meghatározó értelmiségi közeget eleveníti meg, ír Kondor Bélról, Sinka Istvánról, Pilinszky Jánosról, Huszárik Zoltánról, Sarkadi Imréről. Az utolsó írás személyes vallomás bátyjáról, Nagy László költőről. A Nap Kiadónál ez a 3. kiadás.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása. Önéletrajzi regény. Harmadik kiadás.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 216 1  364 oldal
Megjelenés éve: 2023.

A könyv három kisregényben a 17. század végétől a báty, Nagy László haláláig mondja el Ágh István és családja történetét. „A prózaíró költő Ágh István szerencsére nem ír költői prózát. Talán mert ösztönösen érzi, tudja, hogy az igazi próza költészete nem a költői prózából árad. Holott eredendően lírikus alkata mellett témája is csábíthatná erre, három kisregényének közös anyaga és mondanivalója, amely igazán »költői«: szerelmekkel átszőtt ifjúsága. A megélt szerelmek fantasztikuma, gyötrelme és tündérálma” – írja róla Domokos Mátyás. A nagy sikerű műnek már két kiadása elfogyott, ez a harmadik kiadás (2008 és 2012 után) változatlan utánnyomás a költő 85. születésnapjára.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Mivé lettél ELFOGYOTT!  – Válogatott és új versek  
Versek

Kötött. 414 p.
Megjelenés éve: 1998

Ára: 1800 Ft
Kedvezmény: 540 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Októberi fogadalom  

144 oldal, ISBN 963 9402 98 2
Megjelenés éve: 2006

Ágh István Kossuth-díjas költő október forradalmának eseményeit, élménykörét versben és prózában szólaltatja meg ebben a válogatásban, majd a forradalmat követő megtorlás szorongá-sos, félelmekkel teli heteiben, hónapjaiban az egész országot eltöltő tragikus életérzésnek ad hangot. Ez a kis gyűjtemény a „szabad ének” hangja az októberi forradalom ötvenedik év-fordulója alkalmából.

Ára: 2150 Ft
Kedvezmény: 645 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Rekviem. Versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytábla kötés. ISBN 979 963 332 202 4,144 oldal.
Megjelenés éve: 2023.

Ágh István (kétszeres Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze) költészete az idő (és saját életkora) előrehaladtával egyre nemesedik, egyre jelentősebbé válik, szinte a fokozhatatlanságig mélyül-szépül… E kötet témái főleg búcsúzások, emlékezések, megkönnyeztetően gyönyörű és szomorú események. A könyvet Ágh István 85. születésnapjára jelentetjük meg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Rókacsárda.  
Ágh István életműsorozat

A/5, 236 oldal, ISBN 978 963 9658 68 4
Megjelenés éve: 2009

A könyvet regénynek mondhatnánk, mert a regény műfajhoz áll legközelebb. És bár valódi megtörtént élményekből táplálkozik, mégis fikció marad, nem dokumentumregény. De kriminek is mondhatnánk, rejtélyes eltűnések, lopások, felderítetlen bűnügyek is történnek a dolgos hétköznapokban. És az eseméyek középpontja a falu középpontja: a Rókacsárda, ahol igazi róka is megfordul, előbb tyúktolvajként, aztán turistalátványosságként. Ágh nem elsősorban a maga, hanem a faluja, Iszkáz és a falusiak életét írja meg ebben a könyvben, a saját gyermekkorától fogva egészen a 90-es évek elejéig. Megismerjük az ávósok 50-es évekbeli működését, a téeszesítést, a történelemben a falut. Második kiadás az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Semmi sem úgy  
Versek

ISBN 963 9402 33 8 - A/5, keménytáblás, cérnafűzött, 106 oldal
Megjelenés éve: 2003

Ágh István képességeinek delelőjéhez ért költő, aki elérte s e kötet verseiben is megvalósítja tehetségének, lírai világlátásának klasszikus érettségét. Szigorúan megszerkesztett, karcsú gyűjteménye a kortárs magyar líra maradandó értéke.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Szavak honvágya. Esszék.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5 alak, keménytáblás, 288 oldal, ISBN 978 963 332 022 8
Megjelenés éve: 2013

Az idén 75 éves Ágh István eddig kötetben meg nem jelent rádiójegyzeteivel, bátyjára és a barátokra való emlékezéssel, esszékkel nyújt maradandó olvasmányélményt míves költői prózában.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Szélcsend. Versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytábla kötés. ISBN 978 963 332 144 7 – 212 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Ágh István költészete az idő (és saját életkora) előrehaladtával egyre nemesedik, egyre jelentősebbé válik, szinte a fokozhatatlanságig mélyül-szépül… A kötet 6 ciklusra oszlik: Készülődés a távozásra; Csillagfelhő; Miasszonyunk a máglyán; Magyarok! Merre vagytok?; Kései hálaének; Őszvégi képletek 1–14. Főleg búcsúzások, emlékezések, megkönnyeztetően gyönyörű versek. Ágh a szokásos tömbösebb, hosszú soros verseit is folytatja, de megjelennek a négysorosak, az induláskori stílusjegyek, természetesen az elmúlt évtizedek tapasztalatával és tudásával… Külön kiemelném a Himfy estéje, Magyarok! Merre vagytok, Készülődés a távozásra címűeket. Az utolsó ciklus 14 szonett, költői mesterbravúr.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2835 Ft
Kedvezmény: 851 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Válasz hazulról. Versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 042 6 – 172 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Szerelem, számvetés, betegségek, gyermekkori visszaemlékezések, és összetartozás, szépség, szomorúság – elégiák ezek a versek Ágh István tollából: a múltban keletkezett, a múlt történéseiből fakadó érzelmek, a visszaidézett benyomások, a lelki szemlélődés, a visszaemlékezésből fakadó érzelmek kifejezése. Nagyon szépek!

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Összegyűjtött versek. I–II. 1965–2013.  
Ágh István életműsorozat

A/a alak, keménytáblás, I. 460, II. 456 oldal – ISBN 978 963 332 030 3
Megjelenés éve: 2013

Ágh Istvánról a 75. évéhez érve elmondhatjuk Domokos Mátyással, hogy eszméletének és szemléletének magas pontjára jutva, versbeszéde klasszikus módon beérett, végleges érvénnyel tekint szét a világban és a létezésben.

Ára: 4700 Ft
Kedvezmény: 1410 Ft
 Megrendelés