A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk! (A postai utánvét a mindenkor érvényes postai díjszabás és a bankköltség együttes összege, mely a küldemény súlyától és összegétől függ. Belföldön jelenleg a legkisebb költség 3020 Ft! Ez 2 kilóig és 30 000 forintig érvényes. 5 kilóig már több, és 5 kg fölött sávosan magasabb az ár. - Ha banki átutalással előre kiegyenlítik a vételárat, akkor a postaköltség természetesen még ennél is kevesebb, de ebben az esetben 5% áfával terhelt.)

Sorozaton kívül a kiadó főleg történelmi tárgyú könyveket, néprajzi munkákat és kortárs irodalmat jelentet meg.

A létezés hálói. Amerikai költők versei Kodolányi Gyula műfordításában. Második, javított, bővített kiadás  

A/5 alak, behajtott füles, kartonált, ISBN 978 963 332 111 9 – kb. 225 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A létezés hálói 1990 első félévében jelent meg először… ismeretlen és romlatlan ízlésű rajongóiról azonban továbbra is érkeztek tudósítások hozzám, immár két és fél évtizeden át. A könyv megszerezhetetlen – és a számadás éveinek árnyékában szembe kell néznem azzal a ténnyel, hogy költői munkásságom egy jelentős része hozzáférhetetlen és megismerhetetlen. Ezért döntöttem úgy, sok baráti bíztatásra is, hogy a könyvet újra kiadásra bocsátom, azzal a mintegy negyedszáz új amerikai fordítással együtt, amelyeket 1990 óta készítettem. Mint a sokat említett ismeretlen olvasók, én is a felfedezés örömével forgattam a könyvet az évek során, valahányszor leemeltem a polcról valamilyen okból, vagy akár csak hirtelen sugallatból. …a kortárs amerikai költészet azért érintett meg oly mélyen ötven évvel ezelőtt, amikor először mélyedtem el benne, mert a vers-gondolkodás ősi/eszményi teljességét hozta vissza a modern angol nyelvbe. Remélem, hogy A létezés hálóinak ez a kiadása is talál hűséges olvasókra, akik a költészetben valami valódit, valami mást keresnek. (Részlet a 2016-ban Janus Pannonius műfordítói díjat kapott Prima Primissima díjas Szerző Előszavából.)

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig. Történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudományi Intézet évtizedeiből. – Írta és összeállította Simon Zsuzsanna.  

B/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 88 2 – 500 oldal
Megjelenés éve: 2011

E kötet megpróbálja úgy bemutatni a Magyar Tudományos Akadémia e nagyhírű, létének immár a hatodik évtizedében működő kutatóműhelyét, hogy fejlődésrajza kisebb-nagyobb munkáinak, nagy közösségi vállalkozásainak és eredményeinek a dokumentumok által hitelesítve megrajzolt sorsából bontakozzon ki. A történet a hajdani Nagyboldogasszony úti Eötvös Collegiumban kezdődik és a Ménesi úti Eötvös Kollégium épületében formálódik dokumentumregénnyé. A kezdetek a számára ma is otthont adó régi Eötvös Collegium utolsó, háborús éveinek hétköznapjaira nyúlnak vissza – amikor a még nem létező intézmény számos jövendőbeli vezetője és munkatársa sajátította el reménybeli tudósi pályájának alapjait.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Három lábbal a földön. Novellák  

Fr/5, keménytáblás, ISBN 9789633322086  212 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Amikor két évvel ezelőtt megjelent a Brüsszel után szabadon című, komoly sikert hozó úti- és élménybeszámoló, csak kevesen gondoltak arra, hogy tizenhat év európai uniós jogászkodás után Gerzsenyi Gabriella szépírásra adja a fejét. Márpedig ez történt. És most, két év után itt a vadonatúj, három ciklusból álló novellafűzér, amely a kárpátaljai gyerekkor máig meghatározó emlékeivel indul s a Brüsszel utáni otthonteremtéssel zárul. Remek, olykor megható, máskor kacagtatóan mulatságos történetek sorakoznak a könyv lapjain. Gerzsenyi Gabriellát nem hagyja cserben természetes mesélőkedve és pompás humora, öniróniája sem.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása – Önéletrajzi regény  

A/5 formában, keménytáblás kötésben, cérnafűzve, matt fóliával kezelve,. 364 oldal -- ISBN 978-963-9658-40-0
Megjelenés éve: 2008

A könyv első, terjedelmileg leghosszabb ciklusa részletekben gazdag, izgalmas családtörténet, amely a 17. század végéig nyúlik vissza, és ezzel párhuzamosan a szülőhely, Felsőiszkáz története is a 12–13. századtól, de végül is Ágh István gyermekkorát ismerjük meg, úgy, ahogyan a szerző megélte és emlékezik reá. A második ciklusban (Egymás mellett) az egyetemi diákévek alatti szerelmek, két házasság és a közötte eltelt idő, az otthonteremtés nehézségei és izgalmai jelennek meg. „A prózaíró költő Ágh István szerencsére nem ír költői prózát. Talán mert ösztönösen érzi, tudja, hogy az igazi próza költé-szete nem a költői prózából árad. Holott eredendően lírikus alkata mellett témája is csábíthatná erre, három kisregényének közös anyaga és mondanivalója, amely igazán »költői«: szerelmekkel átszőtt ifjúsága. A megélt sze-relmek fantasztikuma, gyötrelme és tündérálma. …De ezeket a kisregényeket nem a klasszikus értelemben vett szabálytalanság, illetőleg a mai magyar próza egy részének sablonos szabálytalanságaitól való különbözés óvja meg az első személyben előadott, vallomásos szerelmi önéletírások fő veszedelmétől, az ellilulástól, hanem a szöveg írói formáját kialakító szövésmód és szövésminta, vagy ha tetszik: az eredeti elbeszélői hangképzés és intonáció.” (Domokos Mátyás) A záró ciklus (Virágárok) az Eötvös-kollégista múltat és a hatvanas–hetvenes évek Budapestjét, a költő számára meghatározó értelmiségi közeget eleveníti meg, ír Kondor Bélról, Sinka Istvánról, Pilinszky Jánosról, Huszárik Zoltánról, Sarkadi Imréről. Az utolsó írás személyes vallomás bátyjáról, Nagy László költőről. A Nap Kiadónál ez a 3. kiadás.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Mivé lettél ELFOGYOTT!  – Válogatott és új versek  
Versek

Kötött. 414 p.
Megjelenés éve: 1998

Ára: 1800 Ft
Kedvezmény: 540 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Októberi fogadalom  

144 oldal, ISBN 963 9402 98 2
Megjelenés éve: 2006

Ágh István Kossuth-díjas költő október forradalmának eseményeit, élménykörét versben és prózában szólaltatja meg ebben a válogatásban, majd a forradalmat követő megtorlás szorongá-sos, félelmekkel teli heteiben, hónapjaiban az egész országot eltöltő tragikus életérzésnek ad hangot. Ez a kis gyűjtemény a „szabad ének” hangja az októberi forradalom ötvenedik év-fordulója alkalmából.

Ára: 2150 Ft
Kedvezmény: 645 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Rókacsárda.  
Ágh István életműsorozat

A/5, 236 oldal, ISBN 978 963 9658 68 4
Megjelenés éve: 2009

A könyvet regénynek mondhatnánk, mert a regény műfajhoz áll legközelebb. És bár valódi megtörtént élményekből táplálkozik, mégis fikció marad, nem dokumentumregény. De kriminek is mondhatnánk, rejtélyes eltűnések, lopások, felderítetlen bűnügyek is történnek a dolgos hétköznapokban. És az eseméyek középpontja a falu középpontja: a Rókacsárda, ahol igazi róka is megfordul, előbb tyúktolvajként, aztán turistalátványosságként. Ágh nem elsősorban a maga, hanem a faluja, Iszkáz és a falusiak életét írja meg ebben a könyvben, a saját gyermekkorától fogva egészen a 90-es évek elejéig. Megismerjük az ávósok 50-es évekbeli működését, a téeszesítést, a történelemben a falut. Második kiadás az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Semmi sem úgy  
Versek

ISBN 963 9402 33 8 - A/5, keménytáblás, cérnafűzött, 106 oldal
Megjelenés éve: 2003

Ágh István képességeinek delelőjéhez ért költő, aki elérte s e kötet verseiben is megvalósítja tehetségének, lírai világlátásának klasszikus érettségét. Szigorúan megszerkesztett, karcsú gyűjteménye a kortárs magyar líra maradandó értéke.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Andrejs Pumpurs: Medveölő. A lett eposz. Fordította Pusztay János  

B/5 alak, keménytáblás, lakkozott borító, ISBN 978 963 332 170 6 – 160 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Az eposz a lett irodalom kiemelkedő alkotása. A Balti-tengeri régió eposzalkotási láncolatának harmadik tagja a finn Kalevala és az észt Kalevipoeg után. Témája az ember és medve házasságából (ősi totemisztikus elképzelés) származó, csodás képességű hős élete, kalandjai, aki egy szerelmi szál révén tudomást szerez egy átokkal sújtott ősi lett várról, amelyet – meg-küzdve alvilági erőkkel és azok földi kiszolgálóival, a boszorkányokkal – megszabadít az átoktól, s a víz alá süllyesztett vár felemelkedik a napfényre. Ezt követően minden tudását népe javára fordítja, s küzd a megszállók (a német lovagrend) és az általuk terjesztett új hit ellen. Cselekedeteiben a lett mitológiai panteon, a pogány istenek segítik. Hatalmas ereje el-lenére a lovagrend harcosával küzdve végül elbukik (vívás közben levágják medvefülét, amelyben rejtezett az ereje), s ellenfelével együtt a Daugava folyóba zuhan. Az 1888-ban ke-letkezett műben a jellegzetesen lett pogány mítoszok mellett megtalálhatók a mi népmeséink-ben is fellelhető (közép-európai) vándormotívumok, de még Odüsszeia-reminiszcencia is. Az eposz a verselés minden kötöttsége ellenére inkább szabad vers a fülünknek, ennélfogva ez a történet élvezetes és szép mese – Pusztay János professzor nagyszerű míves fordításában. nk
A Latvian Literature platform és a Lett Kulturális Minisztérium támogatásával.

Ára: 3591 Ft
Kedvezmény: 1077 Ft
 Megrendelés

Anne Vabarna: A leány haláldala, A nagy nász. Két epikus ének. Fordította Pusztay János  

B/5 alak, puhatáblás, formalakkozott, ISBN 978 963 332 125 6 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Délkelet-Észtországban és az orosz határ orosz oldalán él a szetuk mintegy 10 ezres lélekszámú közössége, amely ortodox vallásával, néprajzi hagyományaival eltér az észt többségtől. A szetuk néhány évvel ezelőtt önálló népcsoportnak nyilvánították magukat. A szerző írástudatlan, a múlt század elején mintegy 150 ezer sornyi népköltészeti alkotást jegyeztek le tőle. A két epikus ének etnográfiai kincs, a szetuk gazdag népköltészetébe pillanthatunk be Pusztay János Prima Primissima-díjas nyelvészprofesszor fordításában.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Anne Vabarna: Pekó. Eposz. Fordította Pusztay János.  

B/5 alak, puhatáblás, formalakkozott, ISBN 978 963 332 126 3 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Délkelet-Észtországban és az orosz határ orosz oldalán él a szetuk mintegy 10 ezres lélekszámú közössége, amely ortodox vallásával, néprajzi hagyományaival eltér az észt többségtől. A szetuk néhány évvel ezelőtt önálló népcsoportnak nyilvánították magukat. A szerző írástudatlan, a múlt század elején mintegy 150 ezer sornyi népköltészeti alkotást jegyeztek le tőle. A szetuk nemzeti eposza egy családba tartozik a Kalevalával és a Kalevipoeggel. Az eposzban egyedülálló módon keveredik a pogány hiedelemvilág az ortodox vallás elemeivel, a természetisten Pekó születésénél ott van Jézus és Mária, ők adják a hős nevét is, majd Jézus a mezők és a szetuk királyává koronázza az eposz főhősét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Arvo Valton: Cseresznyeág. Kisregény. Fordította Pusztay János  

AK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 220 8 - 96 oldal
Megjelenés éve: 2023.

2023. december 14-én tölti be nyolcvannyolcadik életévét ArvoValton, a mai észt irodalom egyik legtermékenyebb és legnagyobb hatású prózaírója. A Cseresznyeág című írás (novella? kisregény? esszé?) a filozófia, a fennkölt gondolatok és az érzelmek világába kalauzolja el olvasóját. Hőse, Hong mester, a művészi kifejezés tökéletességére törő kínai művész kizárólag cseresznyeágakat fest, mert ezeket tartja festészete (és egyben élete) kvintesszenciájának.
Az Isten tudja, kik – céhbeliek, kritikusok, sznobok, hatalom – által meghatározott kánonnal szembeszegülő, a művészi tökéletesség elérését megcélzó, az akár őrültnek is tartható képzeletbeli festőművésznek, Hongnak a világról, a művészetről kialakított nézetét, ahhoz való viszonyát mutatja be Valtona maga közismerten szatirikus, ironikus stílusában.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Benkő Attila: A Duna-partról ELFOGYOTT!   
Versek

Kötött. 300 p.
Megjelenés éve: 1999

Válogatott és új versek

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Benkő Elek–Székely Attila: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön  

B/5, keménytáblás, több száz ábra és fotó, 416 oldal, ISBN 978-963-9658-28-8
Megjelenés éve: 2008

Székelykeresztúron egy elpusztult középkori udvarház maradványainak feltárása gazdag régészeti leletanyagot eredményezett. Kályhacsempék, kerámiaedények, továbbá sok fém- és üvegtárgy, valamint állatcsontok váltak kutathatóvá és bemutathatóvá. A kötet − sok fényképpel és rekonstrukciós rajzzal − bemutatja ennek kapcsán a középkori székelyföldi előkelők életét, az erdélyi reformáció helyi hullámverését is érintve. Képekkel illusztrált.

Ára: 3950 Ft
Kedvezmény: 1185 Ft
 Megrendelés

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon  

B/5, kartonált, 252 oldal, ISBN 963 8116 37 4
Megjelenés éve: 1998
Harmadik, változatlan utánnyomás: 2005

Bolla Ilona a magyar parasztság Árpád-kori és 14. századi történetét teljesen új megközelítéssel tárgyalja. A kötet árnyaltan világítja meg a paraszti világ formálódását és az ezzel párhuzamosan alakuló nemesség sorsát. Ladányi Erzsébet rendezte sajtó alá 1998-ban.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Buda Ferenc: Árapály – Új versek  
Versek

AK/40, keménytáblás, 76 oldal, ISBN 963 9402 72 9
Megjelenés éve: 2005

A Kossuth-díjas költő új versei töretlenül folytatják Buda Ferenc jellegzetes balladás hangvételű versbeszédét, s azt az illúziótlan lírai létszemléletet, amely az eszményeihez változatlanul ragaszkodó és a mindenkori szegénység világához hűséges ember szemszögéből ítéli meg a magyar élet 20. századi útjának a történéseit. A tiszavirágéletű költői divatoknak fittyet hányó súlyos szavú versei korunk gyötrelmekkel teljes tapasztalatainak adnak hangot megrázó erővel és hitellel.

Ára: 2150 Ft
Kedvezmény: 645 Ft
 Megrendelés

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. I. kötet

1999. Év Könyve-díjas.ELFOGYOTT!   

B/5, keménytáblás, 300 oldal
Megjelenés éve: 1999

Az epidemológus professzor szabad idejében néprajzi gyűjtéssel foglalkozott. A Vajdaság különböző tájain járva emberi sorsokat ismert meg, melyekből interjú formájában közöl e kötetben néhányat. A magyarság 20. századi krónikájának egy szeletét ismerjük meg.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. II. kötet – Hagyaték Első könyv  

B/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 240 oldal, ISBN 9789633320099
Megjelenés éve: 2013.

A 2008-ban elhunyt orvosprofesszor szerző Németh László-i teljességű hungarológiai munkásságával, különösen népe biológiai pusztulása gondjának a tudatosításával hívta fel a figyelmet a „fehér halál” jelenségére, vagyis hogy a születésszám csökkenésén, a népesség elöregedésén kívül az egyke, a kivándorlás, mind-mind a délvidéki magyarság vészes csökkenéséhez vezet. Ebben a szellemben készült Hagyatékának első könyvét olvashatjuk a kötetben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. III. kötet – Hagyaték Második és Harmadik könyv  

B/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 260 oldal, ISBN 9789633320105
Megjelenés éve: 2013.

A 2008-ban elhunyt orvosprofesszor szerző Németh László-i teljességű hungarológiai munkásságával, különösen népe biológiai pusztulása gondjának a tudatosításával hívta fel a figyelmet a „fehér halál” jelenségére, vagyis hogy a születésszám csökkenésén, a népesség elöregedésén kívül az egyke, a kivándorlás, mind-mind a délvidéki magyarság vészes csökkenéséhez vezet. Ebben a szellemben készült Hagyatékának második és harmadik könyvét olvashatjuk a két kötetben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csáky Zoltán: Volt egyszer egy kék Duna… Történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón.   

B/5 alak, keménytáblás, színes fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 127 0 – kb.180 oldal
Megjelenés éve: 2017.

„Negyedszázada történt. Egy lelkes, nemzeti elkötelezettségű csapat vállalkozása, a filmgyártásból jött szakemberekkel karöltve – heroikus kísérlet volt a magyar médiatörténelemben. A Duna Televízió fennállásának legsikeresebb éveiben több volt, mint tájékoztatásnyújtó, kultúrát, szórakoztatást sugárzó tv-csatorna, nemzeti intézmény: a Nemzet Televíziója. Létét már születésének pillanatában megkérdőjelezték, gúnyolódtak első produkcióinak szeplőin, ifjú korába lépve megkezdődött feje fölött a politikai osztozkodás, kapta és állta a pofonokat a médiaháborúban. De éveken át hű maradt az alapításakor megfogalmazott küldetéséhez, nézőihez. A Nemzet Televíziójából értesült a Londonban vagy a Dél-Amerikában élő magyar, a székely kisvárosok március 15-ei ünnepségeiről, filmjei hagyományt ápoltak, értéket mentettek, hírműsorainak középpontjában a nemzetpolitika állt, a csíksomlyói zarándoklat a Duna Tv közvetítései által vált az összmagyarság legnagyobb ünnepévé, miként a történelmi Magyarország nemrég felújított gyimesbükki határállomása is felkerült az ünneplő magyarság térképére. Az 1992. december 24-én létrejött Duna Televízió nevét megőrizve ma a hét csatornán sugárzó magyar közmédia fő adója. Legnemesebb értékeinek folytatását láthatjuk viszont a Fölszállott a páva és a Virtuózok műsoraiban. Ebben az emlékkönyvben a régi dunások, valamint az azonos szellemiséggel, értékrenddel időközben hozzájuk csatlakozó alkotók, szerkesztők, műsorvezetők, rendezők osztják meg emlékeiket, történeteiket, de megtiszteltek bennünket írásaikkal a világ négy égtáján élő, a Nemzet Televíziójában gyakran szereplő honfitársaink, Sydney-től Csíkszeredáig, New Yorktól Kassáig, Szabadkáig. Vallomások – az együvétartozásról” – írja az összeállító szerkesztő Csáky Zoltán. Néhány név az emlékezők közül: Böjte Csaba, Csoóri Sándor, Duray Miklós, Kodolányi Gyula, Kubik Anna, II. János Pál pápa, Nemeskürty István, Ókovács Szilveszter, P. Kozma Imre OH, Pomezanski György, Sára Sándor, Sütő András, Vizi E. Szilveszter.

Ára: 3940 Ft
Kedvezmény: 1182 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter szerkesztésében és összeállításában: Székelyföld a 21. században. Esszék, tanulmányok. Magyar szemhatár sorozat. Összeállító szerkesztő Cseke Péter. Sorozatszerkesztő Pusztay János.  

Fr/5 alak, keménytáblás, behajtogatott térképpel, ábrákkal, ISBN 978 963 332 167 6 – 240 olda
Megjelenés éve: 2020.

Szerzők: Bakk Miklós, Bakó Rozália Klára, Balog Adalbert, Biró A. Zoltán, Bodó Barna, Bodó Márta, Cseke Gábor, Cseke Péter, Garda Dezső, Gergely Orsolya, Gyarmati Zsolt, Kolumbán Gábor, Málnási Levente, Pál-Antal Sándor, Péntek János, Sarány István, Simó Márton, Szőts P. Zsuzsa, Tonk Márton, Vargyasi Levente (fotó), Zsigmond Andrea.
A Magyar szemhatár sorozat köteteiben az érintettek beszélnek helyzetükről, arról, hogyan gondolkodnak önmagukról, hogyan ítélik meg helyzetüket és jövőjüket, s teszik ezt – szándékunk szerint – pártsemlegesen. Az újabb kötetben a szerzőknek önkéntelenül is a Székelyföldön megrekedt történelmi időhöz (1918 – 1945 – 1990) kellett viszonyulniuk, hogy a kettős periféria-helyzetben önjáróvá vált változatlanságokból a 21. századi életvitel megteremtéséhez segítsék a szellemi és anyagi gyarapodásban érdekelteket. Mindezt a máig kibeszéletlen Trianon-szindróma paradigmájával küszködve, ráadásul a ránk telepedő vírusjárvány fogságában. […] Nem ennek a kötetnek a feladata a trianoni fájdalmak továbbélésének lajstromozása, a vírusveszély elhárításának dokumentálása; aminthogy az önvédelmi perek vagy a Székelyföld modernizációs lehetőségeinek részletekbe menő bemutatása sem. Szerzőink a maguk tényfeltárásával és helyzetkép-elemzésével az együttgondolkodást igyekeznek elősegíteni. Hisznek abban, hogy a túlélésnél többre van lehetőségünk, bátorságunk és képességünk: a vészhelyzetek utáni jövőteremtésre. A Magyar Kormány: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával A szerzők: Bakk Miklós, Bakó Rozália Klára, Balog Adalbert, Biró A. Zoltán, Bodó Barna, Bodó Márta, Cseke Gábor, Cseke Péter, Garda Dezső, Gergely Orsolya, Gyarmati Zsolt, Kolumbán Gábor, Málnási Levente, Pál-Antal Sándor, Péntek János, Sarány István, Simó Márton, Szőts P. Zsuzsa, Tonk Márton, Zsigmond Andrea
A Magyar Kormány: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Cseke Péter új köteteiről beszél az alábbi rövid portréfilmben. (Megtekintehtő a linkre kattintva)::
Erdélyi Figyelő,TV Cluj
2021. július

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

Csokits János: Sötétedés. – Válogatott versek.  

Fr/5, keménytáblás, 144 oldal, ISBN 978 963 9658 54 7
Megjelenés éve: 2008

A több évtizedes emigráció után hazatelepült költő saját maga készítette el a válogatást verseiből.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: „Életem túsza vagyok magam is...” – Hangoskönyv a szerző előadásában  
Hangoskönyvek

1 db CD (74 perc)
Megjelenés éve: 2008

Minden versszerető tudja, hogy „igazán” jól elmondani a verseket maguk a költők tudják. Ezt igazolja ez a CD, amely a nemzetéért felelősséget vállaló, annak gondjait viselő Csoóri Sándort „csak” költőként szerepelteti ebben a hangoskönyvben, több évtizedes munkásságából Kövesdy Zsuzsanna által válogatott versekkel.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Futás a ködben (Új versek)  
Versek

Fr/5, 120 oldal
Megjelenés éve: 2005

Csoóri Sándornak legutóbb 2001-ben jelent meg verseskönyve (Csöndes tériszony). A mostani kézirat azóta írt, új verseit tartalmazza. Versei a lírai költő személyes sorsának a prizmáján keresztül szemlélik változatlanul a körülötte lévő világot, azonban a kifejezés – Arany Jánossal szólva – „hangköre” megváltozott: nemes rezignációval szemléli a megélt élet és történelem illúzióvesztéseit („bennem csak az él, ami volt / az igaz csak, ami már nem lesz” – írja egyik versében); az irreverzibilitás tudatával szövi a költői emlékezet Csoóri Sándor versbeszédét, de miközben arról beszél, hogy „régi sebeinkbe most halunk bele”, a megélt veszteségek érzelmi leltárának költői nyeresége éppen ebből a visszafogottságból táplálkozik. A Futás a ködben jelentős eseménye napjaink költészetének.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Föld, nyitott sebem. – Összegyűjtött versek CD-melléklettel.
Csoóri Sándor 80 éves!  

A/5, keménytáblás, 508 oldal, ISBN 978 963 9658 80 6
Megjelenés éve: 2010

1957 és 2009 – a két dátum közötti 52 év, fél évszázadnyi idő alatt született versekből válogatott könyvet tartunk a kezünkben. A nemzeti lelkiismeret talán legérzékenyebb kifejezőjeként sok műfajban maradandót alkotva is költészete volt élete biztos pontja, az az otthon, ahova hazatérhetett. Verseit ebben a gyűjteményben most nemcsak olvashatjuk, hanem jó néhányukat a benne található CD-ről saját előadásában meg is hallgathatjuk.
Az OKM, a Nemzeti Kulturális Alap, a Debreceni Polgármesteri Hivatal és a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat támogatásával!

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Harangok zúgnak bennem.  – Új versek  

Fr/5 alak, keménytáblás, 92 oldal
Megjelenés éve: 2009

A Harangok zúgnak bennem újszerűsége az idő múlásával való legbelső szembeszegülésnek, a múlandóságban megőrződő örökkévaló pillanatok megtalálásának képességében rejlik. A szépen kimondott és azzal föloldott kínok és a megőrzött tartás könyve ez. Hangját a költőre oly jellemző, váratlanul fölragyogó, kivételes érzékenységgel megfogalmazott hasonlatokkal, metaforákkal gazdagított, ismerősen eredeti versnyelve határozza meg.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Hova megy a hegy? Gyermekversek  

Vágott B/5 keménytáblás alak, négyszín nyomás, gyermekrajzokkal illusztrált, 148 oldal, ISBN 978 963 9658 97 4
Megjelenés éve: 2011

A kötetben szereplő 75 verset 2010 őszén, szinte egyszerre írta Csoóri Sándor. Másik gyermekkötetéhez hasonlóan ezt is gyermekek illusztrálták, most a válaszúti Kallós Alapítvány Szórványkollégium és a budapesti Nádasdy művészeti iskola kisdiákjai.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Már én se volnék. – Harminc év. Válogatott versek, 1982–2011.  

Fr/5 alak, keménytáblás, 58 oldal, ISBN 978-963-9658-16-5
Megjelenés éve: 2012

Ez a kötet az elmúlt harminc év verseiből kínál válogatást. Egy olyan kapcsolat költői tükre, amelyben a szerelemélmény teljessége jelenik meg.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csorba Emánuel: Apa és fia  
Sors és történelem

A/5, keménytáblás, 456 oldal, fényképekkel illusztrált, ISBN 978 963 9658 55 4
Megjelenés éve: 2009

Mindannyiunknak megvan a SAJÁT történelme. Olyan saját történelem, ami a főbb dátumokban egyezik a „hivatalos” történelemmel, de részleteiben egyedi, és csak a miénk. Magyarország történelme, különösen az 1945 utáni idő, még tele van homályos és tisztázatlan ponttal, sok eleme vár feltárásra, sok igazságot még nem mondtak, nem mondtunk ki. Ennek az igénynek szeretne a Nap Kiadó új sorozata megfelelni: megmutatunk egy-egy olyan szeletet a közelmúltból, melyet a benne résztvevők osztanak meg velünk. Két Csorba Emánullel van dolgunk, az idősebbel és az ifjabbal, sőt mindketten a dr. előnevet is viselik. Apa és fia és családjuk sorsa elevenedik meg a könyvben, ami dokumentumszerűségében egyszerre napló, egyszerre útikönyv és egyszerre vallomás. A jogász és mérnök élvezetes stílusa és választékos nyelvezete a volt iskolarendszert (és persze saját tehetségüket) dicséri. A kitelepítés, az arab világbeli munka és utazás – izgalmas olvasmány, mindenkinek ajánljuk!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Dalos László: A vén budai hársfák  
Különleges könyvek

128 oldal
Megjelenés éve: 2008

Örökzöld dallamok szövegírója Dalos László. Most a hosszú és termékeny élet során megírt dalszövegek és saját költemények válogatását olvashatjuk. A legtöbb dalszöveg olvasásánál fülünkben felhangzik az ismerős melódia is...

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Dárdai Árpád: Mobil távközlés ELFOGYOTT!   
Technika

Kötött. 288 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Deák László: A felejtés angyala. – Új versek  

Fr/5 alak, keménytáblás, 96 oldal ISBN 978 963 9658 22 6
Megjelenés éve: 2009

Az elmúlt két-három évben fájdalmas veszteségek érték író- és művésztársadalmunkat, ami a formálódó új művekre is rányomta bélyegét. Deák László sem tudta, és nem is akarta kikerülni a személyes múlandóság, és az élet tartalmát jelentő társak elvesztésének kegyetlenségével jelentkező valóság kénytelen tudomásulvételének érzelmi és intellektuális téren egyaránt kemény próbáját.

Ára: 2310 Ft
Kedvezmény: 693 Ft
 Megrendelés

Deák László: EmlékkönnyELFOGYOTT!  – Versek és rajzok  

A/5, keménytáblás, illusztrált, ISBN 963 9402 95 8 –144 oldal
Megjelenés éve: 2006

Deák László, aki képzőművészként illusztrálta is új verseit – az idén tölti be 60 életévét. Fanyar humora átjárja az egész könyvet – sírás ellen ez a legcélszerűbb magatartás. A költőről a mai versellenes világban kevesen tudnak – de ott a helye a legjobb kortársak között.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Deák László: Fojtatás

2003. Év Könyve-díjas.
  
Versek

ISBN 963 9402 34 6 - Fr/5, keménytáblás, cérnafűzött, 148 oldal
Megjelenés éve: 2003

A ritkán megszólaló, összetéveszthetetlenül egyéni szemléletű és versbeszédű Deák László keserű játékossággal színezett verseiben egy emberi sors, élet- és léthelyzet takart fájdalma tükröződik. Az az igazi költőkre jellemző megszenvedett sejtetés, amely az ő verseit sorsával is összeköti, kifejeződik a kötet címében is, mert a Fojtatás egyfajta többértelműségnek a modern költészetre jellemző kifejezése és összefoglalása.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Deák László: Napló, 1980–1990. Szerk.: Kemsei István.  

A/5 alak, keménytáblás, kb. 260 oldal, ISBN 978 963 332 011 2
Megjelenés éve: 2012

Ez, a tizenegy év eseményeit egybesűrítő napló valójában csupán válogatás Deák László rend-szeresen, középiskolás korától súlyos betegségéig vezetett feljegyzéseiből. A naplónak főként a második fele fontos kordokumentumként is felfogható, hiszen a nyolcvanas évek közepétől az úgynevezett rendszerváltoztatás korába lépett a válságoktól szenvedő ország, s a költő – alkatánál fogva –, ha cselekvő részese nem is, de lelkiismeretes lejegyzője még lehetett a tör-ténteknek. Ez a napló töretlen stílusú, olvasmányos és rendkívüli szellemi izgalmakat nyújtó. Nagy erénye, hogy úgy lehet olvasni, mint egy elbeszélő művet.

Az NKA támogatásával.

Ára: 2835 Ft
Kedvezmény: 851 Ft
 Megrendelés

Falusi Márton: Albérleti fordulónap. Új versek  

A/5 alak, keménytáblás, 140 oldal , ISBN 978-963-332-031-0
Megjelenés éve: 2013

Mint a kötet címéből is sejthetjük, albérletről albérletre száll a lélek, költözik a test. Otthonossága magában foglalja a valódi hajléktalanok és a lélek hajléktalanjait is. Falusi tabudöngető – de hisz alig van már tabu! – költészete, merészsége és üdesége, ha eljutna a fiatalokhoz, sok olvasót szerezne a költészetnek. Egy-egy verséhez visszalapozni nem akármilyen pillanat a rosszabbnál rosszabb, unalmas versek idején.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Féja Endre válogatásában: Lélekben társak. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése. 1937–1976.  

B/5 keménytáblás, kb. 600 oldal, ISBN 978 963 332 026 6
Megjelenés éve: 2013

A kötet válogatás Supka Magdolna és Féja Géza levelezéséből. A válogató Féja Endre, az író fia. 366 levél az 1937 és 1976 közötti évekből. Az írásokat átszövi az érzelmi kötődés; megismerkedésük, házasságkötésük, válságaik, válásuk, majd az újra éledő lelki kapcsolatuk: a szeretet, vállalás, önzetlen segítés és a kölcsönös megbecsülés érzése.De ami ennél sokkal fontosabb: a levelek hátterében megjelenik a kor politikai, rendőrségi, társadalmi és irodalmi élete, valamint a barátok és az ellenfelek. Sok szereplő tűnik fel, főleg az 1945 utáni évek közismert politikusai és írói közül, valamint mindkettőjük baráti társasága. Elénk tárul egy nagy alföldi város, Békéscsaba világa és a kor eseményei, ahogyan ezt Féja Géza „alulnézetből” látta és átélte, valamint ezeknek a fővárosi vetülete, Supka Magdolna leveleiben. Megismerhető a Supka család és Supka Géza élete is ezekből az évekből. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése 1937-ben, házasságkötésük előtt kezdődött, és dacára már 1941-től kezdődő különélésüknek és 1943-as válásuknak, életük végéig tartott.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Féja Géza: Levelezése  

B/5, keménytáblás, cérnafűzött, fóliázott. 368 oldal
Megjelenés éve: 2003

Mintegy három- és félszáz levelet válogatott össze Féja Endre az 1922 és 1978 közötti időből. Olyanokat, amelyek szélesebb érdeklődésre tarthatnak számot, és amelyek a magyar irodalommal vannak szoros összefüggésben. E levelek olvastán ott lehetünk a nemzeti parasztpárt megalakulásánál; kisebb-nagyobb nézeteltéréseknél; barátságok, szerelmek tanúi lehetünk. Írók "fedeztetnek fel". S mivel a levelezők szinte kivétel nélkül írók, a könyv izgalmas, olvasmányos kötet lett.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Fodor András: A hetvenes évek (Napló, 1975–1979)ELFOGYOTT!   

B/5, 660 oldal
Megjelenés éve: 1996

Ára: 1400 Ft
Kedvezmény: 420 Ft
 Megrendelés

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig  

Méret: A/5. Oldal: 232. Kötés: Behajtott füles, kartonált
Megjelenés éve: 2001

XII. Károly haláláig követhetjük nyomon a szerzővel a svédek történetét, a viking kalandozásokat is beleértve. Szó esik Árpád-házi rokonságról, és jó néhány közös "ügyről" magyarok és svédek között. Az olvasmányosan megírt "történelemkönyv" fekete-fehér és színes képekkel illusztrált.

Ára: 2600 Ft
Kedvezmény: 780 Ft
 Megrendelés

Gazda László: Csángómagyar falvak.  – Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára. I. kötet. A–G-ig.  

A/5, keménytáblás, fényképekkel illuztrált, ISBN 978 963 9658 47 9 –336 o.
Megjelenés éve: 2009

A 250 települést bemutató mű első kötetében 94 településről esik szó. A földrajzi behatárolás és jellemzés után nagyjából időrendben következnek az adatok, melyek kiterjednek a település korai okleveles említéseire, a lélekszám, a nemzetiségi és vallási viszonyokra, a foglalkozási tagolódásra, megélhetési lehetőségekre, olykor nyelvjárási jellegzetességekre is. A feldolgozott terület nem a szoros, hanem a tágabb értelemben vett Moldvát öleli föl. Benne vannak azok az észak-moldvai egykor volt magyar falvak is, amelyeket a 18. század végétől az első világháborúig Bukovina területén tartottunk számon, és Moldva városai is, Aknavásártól Bákóig. Eddig senki nem csinált még ilyen áttekintést, pedig másfélszáz éve érlelődik rá az igény. A 2007-ben elhunyt Szerző és Tánczos Vilmos fotóival. Az OKM, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Könyv Alapítvány támogatásával.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Gazda László: CSÁNGÓMAGYAR FALVAK. Moldva környéki települések történeti tára. 3. kötet. R–Z. – Fotókkal, térképekkel  

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 49 3 – 336 oldal.
Megjelenés éve: 2011

A 3., záró kötet 105 faluleírást foglal magában, és sok faluhoz képeket is beválogattunk, Tánczos Vilmos professzor fotóiból. A behajtogatott térkép egész Moldvát ábrázolja, a szerző skicce nyomán Sasi Attila készítette el. Az utószó és a falvak mai állapotának leírása Gazda Klára munkája. A zárókötet mindhárom könyv faluneveinek mutatóját is tartalmazza magyar és román nyelven.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Gazda László: Csángómagyar falvak. Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára. II. kötet. H–P-ig.  

A/5, keménytáblás, fényképekkel, 2 behajtogatott térképpel illusztrált, ISBN 978 963 9658 48 6 – kb. 400 o.
Megjelenés éve: 2010

A 250 települést bemutató mű második kötetében 91 településről esik szó. A földrajzi behatárolás és jellemzés után nagyjából időrendben következnek az adatok, melyek kiterjednek a település korai okleveles említéseire, a lélekszám, a nemzetiségi és vallási viszonyokra, a foglalkozási tagolódásra, megélhetési lehetőségekre, olykor nyelvjárási jellegzetességekre is. A feldolgozott terület nem a szoros, hanem a tágabb értelemben vett Moldvát öleli föl. Benne vannak azok az észak-moldvai egykor volt magyar falvak is, amelyeket a 18. század végétől az első világháborúig Bukovina területén tartottunk számon, és Moldva városai is, Aknavásártól és Bákóig. Eddig senki nem csinált meg ilyen áttekintést, pedig másfélszáz éve érlelődik rá az igény. A 2007-ben elhunyt Szerző által készített térképekkel és Tánczos Vilmos fotóival.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Gerzsenyi Gabriella: Brüsszel után szabadon. Történetek a közelmúltból  

Fr/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, ISBN 978 963 332 187 4 – 248 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Alcímnek azt is adhattuk volna: Derűs történetek, hiszen a debütáló szerzőnek igen jó a humora. Hosszú évekig dolgozott jogászként az EU-ban, ennek a korszaknak a történéseiből kapunk humoros ízelítőt, meg hogy milyen is a belga sör, vagy milyen a „nyúlsötét”, vagy hogy mit kell tudni a belgákról és sorolhatnám. „A koronavírusos időszakban a bringázás majdhogynem életmentő volt számunkra: – írja az egyik elbeszélésben – nagy családi kerekezésekre kerítettünk sort, egyrészt a kerület csodálatos tavaszi virágpompáját újra és újra megcsodálandó, másrészt sportolás gyanánt. Ez ugyanis még a legszigorúbb intézkedések mellett is engedélyezve volt mint mozgás. Szemben sok egyébbel, például a frizbivel. Rendkívül rosszul esett, amikor a rendőrök feloszlatták a családi frizbimeccsünket, részletesebb magyarázat nélkül. Jogértelmezési vitába sem voltak hajlandók bocsátkozni férjemmel. Kicsit idegesek voltak akkortájt. Hiába, a rendőr is ember. Belgiumban feltétlenül! Itt a viccekben nem a rendőr a hülye, hanem attól függően valaki, hogy milyen nyelvterületről származik a vicc. Ha flamandról, akkor a vallon. És fordítva. Ha pedig Hollandiából vagy Franciaországból, akkor en bloc a belga.”

https://www.facebook.com/events/652004149338053?ref=newsfeed

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Gombocz Zoltán: A magyar történeti nyelvtan vázlata. ELFOGYOTT!  – Jelentéstan.  

Kötött. 144 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 1400 Ft
Kedvezmény: 420 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Csoóri Sándor. – Monográfia. Második, bővített kiadás.
Görömbei András 65 éves!  

Fr/5 alak, képmelléklettel, 310 oldal. ISBN 978 963 9658 79
Megjelenés éve: 2010

E munkának tán legnagyobb erénye, hogy e több mint fél évszázados folyamat állomásait, erkölcsi, tudati, hatástörténeti összetevőit fölfejtve az írói-költői pálya alakulásának, gazdagodásának létszemléleti, poétikai mibenlétét is hűen mutatja be. A 2003-ban megjelent monográfiát Görömbei András továbbírta, belefoglalva az azóta megjelent esszé- és verskötetek anyagát is. A könyvet Csoóri Sándor 80. születésnapjára, 2010. február 3-ára szeretnénk megjelentetni. A szerző, Görömbei András is kerek évfordulóhoz érkezik február 5-én!
Az OKM, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Könyv Alapítvány és a Debreceni Polgármesteri Hivatal támogatásával!

Ára: 3200 Ft
Kedvezmény: 960 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Nagy Gáspár. – Monográfia.  

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 9658 77 6 – 264 oldal
Megjelenés éve: 2009

„Nagy Gáspár mélyen vallásos paraszti családba született – viszonylag idős szülők gyermekeként – 1949. május 4-én a Vas megyei Bérbaltaváron. A hagyományok szerint szülőfalujának neve abból ered, hogy a Kőszeg alá vonuló Szulejmán szul-tánt a falu baltával várta. Ebben a faluban töltötte Nagy Gáspár életének első tizennégy esztendejét” – így indul a monográ-fia, amely 2. javított, bővített kiadásban a költő Nagy Gáspár 60. születésnapjára jelenik meg. Nagy Gáspár élete–életműve lezárult korai halálával, mely 2007. január 3-án következett be. Görömbei András professzor, irodalomtörténész, aki egy generációval idősebb, már 2002-ben írt róla egy monográfiát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a költői életút ilyen hamar lezárul. Ez a lezárult életút teszi fájdalmasan időszerűvé a monográfia újbóli, de már bővített és „véglegesített” változatát. A kötet a KÖLTŐ életét mutatja be néhány fontosabb fényképpel is illusztrálva, kicsit emlékeztetve ezzel a Nap Kiadó In memoriam sorozatára, azzal a különbséggel, hogy itt egyetlenegy Szerző van, Görömbei András.

Ára: 2800 Ft
Kedvezmény: 840 Ft
 Megrendelés

Haják Szabó Mária - összeállító szerkesztő: A felvidéki magyarság a 21. században.  – Esszék, tanulmányok. - Sorozatszerkesztő Pusztay János  
Magyar szemhatár sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, behajtogatott térképpel, ábrákkal, ISBN 978 963 332 142 3 – 328 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A trianoni békediktátum következtében sok ágra szakadt magyarság egyharmada kisebbségi sorba került. A kisebbségi sors szinte mindig veszélyeztetett helyzetet szül. Akkor is, vagy talán még inkább, ha a kisebbség egy adott terület őslakossága. Helyzetüket befolyásolja a többségi nemzet kisebbségpolitikája, de magának a kisebbségnek is a többséghez és a saját helyzetükhöz való viszonya. A Magyar szemhatár sorozat köteteiben az érintettek beszélnek helyzetükről, arról, hogyan gondolkodnak önmagukról, hogyan ítélik meg helyzetüket és jövőjüket, s teszik ezt – szándékunk szerint – pártsemlegesen. Az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3350 Ft
Kedvezmény: 1005 Ft
 Megrendelés

Hosszú Gábor: Scriptinformatics. Angol nyelven.   

B/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 332 178 2 – 336 oldal.
Megjelenés éve: 2021.

Könyv alakban 6000 Ft vagy 30 €. Díjmentesen letölthető innen:
http://napkiado.hu/media/Hosszu_Gabor-Scriptinformatics.pdf
The English description can be read here.

A szerző, dr. Hosszú Gábor okleveles villamosmérnök, jogász, jelenleg tanszékvezető-helyettes, habilitált egyetemi docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszékén. Témái: írásinformatika, internetes kommunikáció, intelligens szenzorok, szenzorhálózatok, klaszteranalízis, gépi tanulás, mesterséges intelligencia, rendszerszintű tervezés, elektronika, mikroelektronika és magzati szívhangok elemzése. Ebben a kötetében a türk és a magyar-székely rovás írásra alapozva azt modellezi, hogy a véletlenszerű jelegybeesések tévútra vezethetik az írások keletkezésével foglalkozó kutatókat.
A szkriptek (írásrendszerek) általában meghatározott nyelvekhez tartoznak, időbeli, területi és kulturális jellemzőkkel rendelkeznek. Az írások evolúciója régóta kutatás tárgyát képezi. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az emberi gondolkodás hosszú távú fejlődését tükrözik a fennmaradt írásemlékek, amelyek közül sok még ma sincs megfejtve. A könyv bemutatja az írásevolúciónak a rendszertan, a filogenetika és a bioinformatika matematikai eszközeivel történő vizsgálatát. Az ismertetésre került kutatásban az írás az evolúciós osztályozási egység (taxon), ami analóg a biológiai faj fogalommal. A filogenetika módszerei közül a fenetika a vizsgált taxonokat morfológiai hasonlóságuk alapján osztályozza, és nem elsősorban a leszármazási viszonyokat vizsgálja. Azonban az írásokat meghatározó jellegek morfológiai sokféleségének hiánya miatt az evolúciótól független tulajdonságok véletlen egybeesése sokkal gyakrabban fordul elő az írások esetén, mint a biológiai fajoknál. Ezért a csak morfológiai jellemzőkön alapuló fenetikai modellezés hibás eredményhez vezethet. Emiatt a fenetikai modellezés kibővítésre került evolúciós megfontolásokkal, így lehetővé téve az írásevolúcióban megfigyelhető, az egyes írásokra jellemző véletlen egybeesések (homopláziák) nagy száma miatt fellépő modellezési bizonytalanságok kezelését. A könyv egy, az írások evolúciójának vizsgálatára kifejlesztett kiterjesztett fenetikai módszert ismertet. Ez az adatvezérelt megközelítés segít csökkenteni a fenetikai modellben rejlő, az írások evolúciója során fellépő nagyszámú homoplázia miatti bizonytalanságok hatását. A kidolgozott fenetikai és evolúciós elemzések az eurázsiai steppén (füves pusztán) használt rovás írásokra, köztük a türk rovásra és a székely-magyar rovásra kerültek alkalmazásra. Az írások kiterjesztett fenetikai modellje, a különféle fenogramok, az írásspektrumok és a csoportspektrumok kiértékelése segített a vizsgált írások legfontosabb elődeinek és fejlődési szakaszainak rekonstrukciójában.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról.
Szerk.: Pomogáts Béla.  
Egy vers sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, 252 oldal ISBN 978 963 9658 53 0
Megjelenés éve: 2009

Új sorozat első kötete az Egy mondat a zsarnokságról. Pomogáts Béla sorozatszerkesztő a legnagyobb magyar versek születésének körülményeit, fogadtatását, utóéletét és hatását mutatja meg a recepció tükrében. Először kerül a nyilvánosság elé a vers kézirata, melynek fénymásolata a hagyatékból került elő, és jelenleg az MTA Illyés Archívumban található.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Hűtlen jövő. – A verseket Csoóri Sándor válogatta  

ISBN 963 9402 19 2, A/5 Keménytábla 440 old.
Megjelenés éve: 2002

A jelenlegi válogatásnak az a célja, hogy elsősorban a lírai költőt mutassa be, azokra a nagy versekre támaszkodva, amelyekről mostanában megfeledkezni látszik a költő utókora. Éppen ezért túlzás nélkül elmondható, hogy "az ismeretlen Illyés" jelenik meg e válogatás jóvoltából, az a költő, akit Szabó Lőrinc megállapítása szerint "nagyobb igazság, okosság, nagyobb országos lelkiismeret vezetett, mint talán bárkit a magyar haza szellemi vezetői közül", mert "több sajgó, égő idegdúca volt és van az eleven magyar életbe ágyazva, mint bármelyikünknek".

Ára: 2800 Ft
Kedvezmény: 840 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Ostromnapló. 1945. január 10-1945. április 24. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Horváth István.  

B/5 alak, négy szín nyomású belív, korabeli illusztrációkkal, névmutatóval, ISBN 978 963 332 027 3 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2014

Kicsi könyvecske anyagáról van szó, az eredeti szinte elfér egy tenyérben. Illyés Gyula ceruzával, apró betűkkel írta tele 1945 telén-tavaszán. Mindennap feljegyezte, hogy mi történt. Ezek a feljegyzések nagyon fontosak, hiszen megtudhatjuk, hogy mi történik Pesten, mi a családtagokkal, mi a barátokkal, szó van benne a korabeli politikusokról (Révai), írókról (Tatay Sándortól Szabó Lőrincig, Féja Géza stb.), Püskiről. A korabeli képek illeszkednek a szöveghez, pl.: igazolás arról, hogy az 1945-ben kapott ismétlő-pisztolyt a töltényekkel együtt Illyés 1946-ban visszaszolgáltatta; korabeli plakátot; orosz nyelvű igazolványt; fényképet a havas házról; jegyzeteit az ehető növényekről; versvázlatokat, és számtalan izgalmas kuriózumot!!! Minden anyag az Illyés-hagyatékból való.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Jékely Zoltán: Jékely Zoltán Összegyűjtött versei. 3. javított, bővített kiadás. Összeállító szerkesztő Győri János.  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 149 2, 788 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Jékely Zoltán első kötetében, az Éjszakákban (1936) olyan „lenyűgöző erővel” szólalt meg, amely merész-fiatalon a magyar költészet magas vonulatába emelte, oromversekkel, szívszorító énekekkel kultúránk őrcsillagainak és templomépítőinek megszenvedett, kiérde-melt közelébe, sorsos feladatok teljesítésére kiválasztott tehetségként. A mulandóságtudat, a nemzetféltés, a szinte panteisztikus természetszeretet, a szerelem, a magyar múlthoz és a mélyeurópaisághoz kötő bonthatatlan eljegyzettség vagy a haladás csapdájában vergődő em-ber költőjeként? Mindenképpen őrlélekként. A tudatosnál elemibb és mélységesebb emberség, a tragikum iránti fogékonyság, az izzó szenvedélyek, a nosztalgiáktól nyugtalan magány, a kozmikus „mindenség-félelem” és a veszendőségérzet verseit írva egyidejűleg fejezi ki korunk emberének szorongásait, irgalom- és szeretetszomjas állapotát, az emberiség ősi létélményeit s a felnőtt korba átmentett örök-gyermekit; áldva és féltve ember és természet eredendő kapcsolatát. Életfogytig aggódik és küzd az emberért, akit az Idősárkánynál is vadabbul fenyeget-nek az ősellenség szövetségesei: a Történelem Hétfejű Sárkánya s a gépi világ önnemző szörnyetegei. Őt magát is a történelem teszi édenvesztetté, lelkileg hazáiban, Erdélyben és a Duna mentiben is otthontalanná, fogyatkozó népét és élettérvesztő nyelvét féltő „fájó ma-gyar”-rá, aki azonban nemcsak széthóhérolt nemzete fenyegetettsége és balsorsa miatt szo-rong, aggódva fogadja szívébe a bajba jutott népeket, a lengyeleket, finneket vagy az abesszi-nokat, a modern olasz technikával barbár módon legázolt „szétlőtt testű feketék”-et. Bátor abesszin-apoteózisa nemzeti líránk versremeke, együttérző magyar jajdulás s egy szinten van az elárvult és Isten kezét hiába kereső magyarság zsoltáros énekével, A marosszentimrei templomban című versével vagy a Kalotaszegi elégiával, melynek sorskérlelése olyan szívbe markoló, mintha Kölcseyt vagy Ady elnémulása előtti üzenetét, esdeklését hallanánk. 1940-ben a „szép otthonosság” reményével visszaköltözik szülőföldjére, de az újabb erdélyi sorsfordulat rádöbbenti helyzete kilátástalanságára, s gyötrő tapasztalatokkal vissza-menekülve itthon teljesíti küldetését, nehéz küzdelmeiben oltalmazva „az ember Szépbe-szőtt hité”-t (Ady). A „Minden Egész eltörött” modern kori drámájában és káoszában a szépség és az életöröm „mélyhegedü”-hangvarázsú igricének megmaradva az elveszett éden élményeit, a szeretetet, a természeti iránti szerelmet életszükségletként éli újra és sugározza az emberség- és létfelejtő világnak. Ez a kiadás is költői termésének minden eddiginél teljesebb gyűjteménye, mely korábban ismeretlen (jórészt kiadhatatlan) verseivel jelentősen gazdagodott. (Győri János)
Az MMA támogatásával.

Ára: 4935 Ft
Kedvezmény: 1481 Ft
 Megrendelés

Kaffka Margit: Napló. – Naplók és lírai feljegyzések.
Sajtó alá rendezte Bodnár György.  
Különleges könyvek

AK/24, keménytáblás, 104 oldal, ISBN 978 963 9658 43 1
Megjelenés éve: 2008

Kaffka Margitnak nagyon izgalmas élete volt, amely áthatotta szépirodalmi alkotásait is. Ennek az életnek a dokumentumait a levelek és a naplók őrzik. Valóságos drámát állít elénk ez az együttes, Kaffka Margit egyetlen igaz szerelmi történetéről, az első világháború kitörésének napjairól és első évéről, valamint az Itália-rajongás emlékeiről és kontrasztként a háborús nyomorúság hatásáról.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Kaffka Margit válogatott levelezése: A lélek stációi. Sajtó alá rendezte Simon Zsuzsanna.  

130 éve, 1880-ban született Kaffka Margit – Ady Endre a „nagyon-nagy író-asszony”-nak nevezte a magyar irodalom egyik legjelentősebb női íróját, a Nyugat nemzedékének fontos tagját. Alig egy emberöltő, amely időkeretbe foglalja a fiatalon, kisfiával együtt spanyolnáthában elhunyt írónőnk, Kaffka Margit válogatott leveleit. Először áll együtt a tragikusan rövid emberi és írói életű asszony levélhagyatéka. A levelek egy nagy szerelmet, egy tragikus életet „írnak”, letehetetlenül izgalmas formában, az egész olyan, mint egy regény. A kötet névmutatót is tartalmaz.

Az Irodalmi Jelen szubjektív (2010. 43. heti) TOP10-es ajánlója három kategóriában a 2010-ben megjelent kötetekből.

Tanulmány, esszé, kritika, publicisztika:

1. A lélek stációi - Kaffka Margit válogatott levelezése (Nap Kiadó) ...

Hivatlkozás: http://www.irodalmijelen.hu/node/7029

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Karácsony Zita: Hegyvidék antológia  

AK/40, bőrkötés, fólianyomás, 154 oldal, ISBN 978-963-9658-31-8
Megjelenés éve: 2007

Az antológiát − Kahlich Endre gyűjtésének felhasználásával − Karácsony Zita állította össze. A kötetben Virág Benedektől Radnóti Miklóson át Ady Endréig, Jókai Mórig, Jékely Zoltánig, Mészöly Miklósig, Nemes Nagy Ágnesig, Zelk Zoltánig ível a klasszikusok sora. És Csaplár Vilmos, Kiss Benedek, Tornai József, Tamás Menyhért, Pintér Lajos és még többen azok az írók, akik élnek-éltek itt, a budai XII. kerületben, szerzői ennek a különleges patrióta kiadványnak.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: Járj, merre tetszik. – Új és válogatott versek.: 1971–2011. A költő 70. születésnapjára.  

A/5 alak, keménytáblás, 252 oldal, ISBN 978-615-5227-00-4
Megjelenés éve: 2012

Kodolányi Gyula verseiből éppen 10 éve jelent meg válogatás. Az a gyűjtemény szonettekkel ért véget – a mostani az új, 2007 óta született szonettekkel mintha ezt folytatná. A filozofikus alkatú költő egyik nagy ihletője Shakespeare – akinek szonettjei különös hatást gyakoroltak rá. Gondolatisága, sejtelmes hangulatai egy nagy költői fegyelmet követelő formában nyerték el alakjukat, ahogyan ez az intellektualitás határozza meg haikuit, prózaverseit. A kötet a 70 éves Kodolányi Gyulát köszönti. A Magyar Szemlével közös kiadás.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: Szabadulószoba, félelem nélkül. Válogatott és új versek. 2002–2022. A költő 80. születésnapjára.  

A/5 alak, keménytáblás, 92 oldal, ISBN 978 963 332 205 5
Megjelenés éve: 2022.

Kodolányi Gyula verseiből éppen 10 éve jelent meg válogatás. Ez a mostani új, több ciklust is folytat: a Shakespeare-szonetteket, az Archaikus töredékeket, a Sejtelmeket. A filozofikus alkatú költő egyik nagy ihletője Shakespeare – akinek szonettjei különös hatást gyakoroltak rá. Gondolatisága, sejtelmes hangulatai egy nagy költői fegyelmet követelő formában nyerték el alakjukat, ahogyan ez az intellektualitás határozza meg újabb költeményeit is. A kötet a 80 éves Kossuth- és Prima Primissima-díjas Kodolányi Gyulát köszönti.

Támogató:

Ára: 3255 Ft
Kedvezmény: 977 Ft
 Megrendelés

Kodolányi János: Suomi, a csend országa; Suomi titka (Részlet). Finn és magyar nyelven.  – Fordították: Kádár György, Sinikka Pohjola és Veikko Saksi.
Előszó: Kodolányi Gyula: Kodolányi János és Suomija.
Utószó: Tüskés Tibor: Kodolányi és a finnek.   

B/5 alakban, keménytáblás kötésben, kétnyelvű, finn–magyar kiadvány. Eredeti fényképekkel illusztrált. ISBN 978 963 332 095 2 – 256 oldal. 4650 Ft/15 EUR
Megjelenés éve: 2017.

Finnországról, a finn népről aligha írtak valaha is szebben, mint Kodolányi János e két a Nap Kiadó által itt és most újra megjelentetett munkájában. A Suomi, a csend országa (1937) és a Suomi titka (ebből csak egy részlet) is Finnország és Magyarország sorsfordító éveiben készült. Az ihletet e művek megírásához az adta, hogy a kora gyermekkorától fogva finnbarát szerző, aki rendkívül érzékeny volt a magyarság sorsa, a magyar vidék életben maradási lehetőségei iránt, az 1930-as évek második felében öt alkalommal is Finnországban járt, s úgy látta, sőt meggyőződéssel vallotta, hogy a finn népnek a kor kihívásaira adott válaszai és megoldásai, mind a magán-, mind a közéletben, úgy a művészetben, mint a hivatali életben, de még a politikában is mintául szolgálhatnak a rendkívül válságos időket élő magyarság, a magyar értelmiség számára. Kodolányi leírása a finn népről, annak természetéről, szívósságáról, állhatatosságáról, becsületességéről és egyenességéről, a másik embert egyenrangú félnek tekintő szemléletéről, a művészeti, hivatali és politikai életnek az egyszerű embert is emberszámba vevő hozzáállásáról az idősebb nemzedékek számára még mind a mai napig ismerős. A mai nemzedék természetesen már sok tekintetben másmilyen, de a leglelkében még most ott vannak ezek az ősi múltból hozott tulajdonságok. Szóljunk még Kodolányi János csodálatos írásművészetéről! A mű mint olvasmány is elgyönyörködtet! A Nap Kiadó Finnország 100. évi függetlenségi ünnepe alkalmából ezzel a kötettel kíván a finn nép előtt tisztelegni. A könyvet az EMMI–NKA támogatta.

Kirjan hinta 36 euroa, sisältää postilukut. Saatuamme maksu Kustantajan Päivä tilille kirja lähetetään tilaajan napkiado@napkiado.hu :lle annetulle postiosoitteelle. 
KH Bank Swift: OKHB HUHB IBAN HU 50 10401938 00004581 00000004

Ára: 4650 Ft
Kedvezmény: 1395 Ft
 Megrendelés

Korányi Kinga: Fame and Shame. Novel. (Only in English)  

ISBN 978 963 9658 24 0 Fr/5, 248 p.
Megjelenés éve: 2011

Kinga Koranyi (Korányi Kinga) is the great-grand child of the world famous Hungarian author, László Németh (Németh László). Her grand-mother is Magda Németh (Németh Magda). Kinga Koranyi is a 16-year-old author who has lived in Budapest, New York City and presently lives in Toronto. She has been writing since the age of 8. Kinga’s talent lies in capturing the naked reality of everyday situations…situations to which you yourself will be able to relate to. Enjoy! I knew that with every step I was getting closer to the stage. I felt my breakfast, lunch, and dinner slowly making their way back up. Why had I ever wanted to do this? Claire was probably watching me on TV, waiting for me to humiliate myself within seconds. The stage went all dark, except for one spotlight, which followed me as I made my way to the middle of the stage.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Korányi Kinga: Lizzie Blue. Ifjúsági regény  

Fr/5, 224 oldal, ISBN 9789633320174.
Megjelenés éve: 2012

A szerző Németh László 17 éves dédunokája, aki Budapesten született, jelenleg Torontóban él. A regény egy kanadai sztárversenyen induló fiatal lány néhány eseménydús hónapját mutatja be, és hogy mennyire „kicsi” a világ, mindez a mai Budapesten is játszódhatna. Korányi Kinga könnyedén, biztos kézzel ír, nagy felfedezésnek ígérkezik. A regény még „nagyoknak” is izgalmas olvasmány!

Ára: 2835 Ft
Kedvezmény: 851 Ft
 Megrendelés

Kótzián Katalin: Dalok őszidőn – Válogatott és új versek  

Fr/5, keménytáblás, ISBN 963 9658 03 0 – 136 oldal
Megjelenés éve: 2006

Szerelem, család, utazás, közélet – ez a négy fő szólam Kótzián Katalin a legjobb értelemben „hagyományos” költészetében. A versek látszólag könnyedén sorjáznak ki tolla alól – eldalolja helyettünk érzéseinket ez az ízig-vérig költő.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Kótzián Katalin: Időtlen idő ELFOGYOTT!   
Versek

Fr/5, keménytáblás, kb. 64 o.
Megjelenés éve: 2002

Ára: 1500 Ft
Kedvezmény: 450 Ft
 Megrendelés

Kótzián Katalin: Mióta készülsz ELFOGYOTT!   
Versek

Megjelenés éve: 2001

A nagy sikerű Szerelmes szonettkoszorú után a több évtizede nem publikáló költőnő verseit, dalait és Elisabeth Barrett Browning-versfordításait tárja a közönség elé.

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Kótzián Katalin: Szerelmes szonettkoszorú ELFOGYOTT!   
Versek

Karton. 24 p.
Előző kiadás: 1947
Nap első kiadás: 2000

1945-ban adta ki ezt a szonettkoszorút a Cserépfalvi Kiadó először. Szerzője az újholdasokkal indult, tehetséges költőként. Hogy ma nem ismerjük a nevét, az nem azért van, mert az írást abbahagyta: mást írt. Librettókat, szövegkönyveket, dalszövegeket; és színdarabokat fordított.

Ára: 900 Ft
Kedvezmény: 270 Ft
 Megrendelés

Kótzián Katalin: Szonett a szőlődombon ELFOGYOTT!   
Versek

ISBN 963 9402 86 9. Fr/5. keménytáblás, 56 oldal
Megjelenés éve: 2004

Ára: 1000 Ft
Kedvezmény: 300 Ft
 Megrendelés

Kovács Erika: Pilinszky és a család.  

A/4, 160 oldal, ISBN 978 963 9658 67 7 – Képeskönyv
Megjelenés éve: 2009

A szerző Pilinszky János unokahúga. Mindvégig szeretetteljes rokoni kap¬cso¬latokat ápolt a költővel, aki az ő édesanyjának a testvére. Ebben a családi krónikában helyet kapnak Pilinszky János levelei, melyeket felnevelő nénjéhez írt; láthatjuk osztálytársait, megismerhetjük az operaénekes Pilinszky Zsigmondot, és sok-sok képet láthatunk a családról, de főként a költőről, úgy, ahogyan Kovács Erika látta őket. Képeskönyv ez, részletesebb képaláírásokkal. Az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. E-könyv: 1999 Ft. (Az e-könyv a Magyar Kultúra Alapítvány támogatásával, 2022.)

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Laczkó Mihály: Idegen fődre siettem... Moldvai csángók Baranyában  

B/5 alak, keménytáblás, sok képpel, dokumentummal, ISBN 978 963 332 048 8 – 206 oldal
Megjelenés éve: 2015.

A II. világháború után 219 moldvai csángónak sikerült Magyarországra költöznie.
A Magyarországra települt moldvai csángó családok számára nem volt zökkenőmentes az új társadalmi és kulturális környezethez való alkalmazkodás, a beilleszkedést pedig nehezítette a honvágy és az otthonmaradt rokonok hiánya. A kötetünkben közölt gajcsána-magyarfalusi, lábnyiki, lészpedi, klézsei, pokolpataki és pusztinai csángók elbeszélései a kitelepülés személyes történeteit őrzik, s egyéni olvasataikkal pótolhatatlan forrásként szolgálnak a moldvai csángók történelmének mélyebb megismeréséhez.

Ára: 3790 Ft
Kedvezmény: 1137 Ft
 Megrendelés

Lessing: Minna von Barnhelm  

Fordította: Kótzián Katalin, keménytáblás, 112 oldal
Megjelenés éve: 2002

Ára: 1900 Ft
Kedvezmény: 570 Ft
 Megrendelés

Marsall László: Pókhálófüggvények ELFOGYOTT!   
Versek

Kötött. 176 p
Megjelenés éve: 1998

Ára: 795 Ft
Kedvezmény: 239 Ft
 Megrendelés

Medium Regni: Középkori magyar királyi székhelyek (Esztergom, Székesfehérvár, Óbuda, Visegrád, Buda) – Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Siklósi Gyula - Végh András  

Utánnyomás. Keménytáblás, színes, illusztrált. 208 oldal.
Első kiadás: 1996
Második kiadás: 2004

A színvonalas tudományos-ismeretterjesztő kiadvány mintegy útikönyv gyanánt vezeti végig az érdeklődőt Magyarország középkori központjain. Mindegyik fejezetet az adott város középkoros régész kutatója írta: Esztergomot Horváth István, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum igazgatója, Székesfehérvárt Siklósi Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének munkatársa, a székesfehérvári bazilikát Biczó Piroska, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Visegrádot Buzás Gergely, a visegrádi Mátyás király Múzeum kutatója, Budát Végh András, a Budapesti Történeti Múzeum régésze, Óbudát pedig Altmann Julianna régész, a Kiscelli Múzeum dolgozója. Sok térkép, periodizált, színes alaprajz és látványos rekonstrukciós rajz, régi látképek és a fennmaradt emlékek, régészeti leletek színes fotói illusztrálják a könyvet. Ezek bő képaláírásai az ábrázolt tárgy vagy emlék részletesebb ismertetését teszik lehetővé. Kovács Annamária jellegzetes középkori szokásokkal: lakodalom, vadászat, koronázás stb. ismertet meg.

Ára: 4300 Ft
Kedvezmény: 1290 Ft
 Megrendelés

Medium Regni: Magyar középkori királyi székhelyek. – Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Siklósi Gyula - Végh András  

angol nyelven, színes, ill.
Megjelenés éve: 1998

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Nagy Gáspár: Sárfelirat – Posztumusz kötet  

A/5, keménytáblás, 200 oldal
Megjelenés éve:2007

A kötet Nagy Gáspár hátrahagyott, kötetben még nem publikált 2003. március után folyóiratokban vagy kéziratban eddig megtalált verseit tartalmazza, utolsó éveinek a költői termése. A könyvet Görömbei András állította össze.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Nagy Károly: Amerikai magyar szigetvilágban.  

BK/40, keménytáblás kb. 160 oldal. ISBN 978 963 9658 70 7
Megjelenés éve: 2009

Nagy Károly professzor az 1956-ban külhonba kényszerültek egyik jellegzetes pályaívét követve az Amerikai Egyesült Államokba került, és ott lett szociológus, egyetemi tanár. A rendszerváltás óta vendégprofesszorként magyar egyetemeken is tanít. Küldetéstudata, elmélyült ismeretei, szervezőmunkája egyetlen célt szolgál: a diaszpórában élő magyarság nemzeti tudatának megőrzését, a szülőföldjüktől távolra kerültek életének és a hazának összekötését. Ebben a könyvében is az amerikai magyarság egymást követő generációinak identitásélményében, eredettudatában bekövetkezett változásokat és magyarságuk megőrzésének esélyeit vizsgálja. 1999-ben Magyar Köztársaság Érdemrenddel, 2004-ben Bethlen Gábor-díjjal és 2009-ben Hazám-díjjal tüntették ki.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Németh László: Abscheu (Iszony) – Német nyelven  
Regény

Kötött. 530 p.
Előző kiadás: Hamburg, 1987
Nap megjelenés: 1999

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Németh László: Levelek Magdához.
Válogatta: Németh Magda.  
Különleges könyvek

AK/40, keménytáblás, 68 oldal ISBN 978 963 9658 78 3
Megjelenés éve: 2009

Ezek a levelek nem szerepelnek a Németh László élete levelekben című kötetben, mely 2000-ben jelent meg az Osiris Kiadóban. E válogatás alapja az 1988-as Monostori Imre szerkesztette tatai kiadás. Németh Lászlónak a Nyugaton élő legidősebb lányához fűződő mély érzelmi és intellektuális kapcsolatból születő levelei ma is megszívlelendő tanulságokkal szolgálnak, és persze érdekfeszítő olvasmányként is, Németh Magda válogatásában.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Nils-Aslak Valkeapää – Kirste Paltto – Klemetti Näkkäläjärvi – Kádár Zoltán: Lappok.  

B/5 alak, keménytáblás, színes képekkel. ISBN 978 963 332 062 4 – 160 oldal
Megjelenés éve: 2014

Hogyan élt az elmúlt évszázadokban, és hogyan él ma a fenti Északon őshonos rénszarvastartó, halászó – őshazája egyre zsugorodván, még négy ország: Svédország, Norvégia, Finnország és Oroszország területén élő –, a finnugor nyelvcsaládba tartozó nép? A mindössze 100 ezres lélekszámú lappoknak mit sikerült megmenteniük hagyományaikból, nyelvükből, nemzeti identitásukból? Hogyan próbálják mindezeket megőrizni? Erről beszélnek nekünk írók, tudósok és politikusok. Fordították: Albert Zsuzsanna, Jávorszky Béla, Kádár György és Kádár Ildikó.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ódor László: Balázs beszélni tanul. Jegyzetek a nyelv születéséről  

AK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 082 2, 228 oldal
Megjelenés éve: 2018.

„Hogyan jut el a gyermek »a hangok nemzetközi ősegyvelegéből« a nemzeti nyelvig, az artikulációs bázis kialakulásától a szóig és a mondatig, a mondattól a mondatfűzésig. … lehetőség kínálkozott ...a születő kétnyelvűség tanulmányozására, valamint arra, »hogyan tanuljuk gyermekként az alig megfogant anyanyelv társául az idegen nyelvet, s hogyan tanulunk egyáltalán nyelvet, kisgyermekként s később, tudatos nyelvtanulási folyamatban«.” – írta Szilágyi István Kolozsváron az első kiadásról. Az azóta eltelt 38 esztendő alatt nemhogy megkopott volna ez a téma, hanem egyre aktuálisabbá válik. Ahogyan a Szerző írja: „Reálisabbnak kellene látnunk – hivatalosan is – a világmagyarság helyzetét. S benne a kétnyelvűségi lavírozást. Ezzel azt sugallom, hogy az idegenség állapotából csak a hazatérés, a tényleges hazatérés lehet a segítség, a megoldás. Vagy a vállalt tudatváltás, a beolvadás marad...”

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. – Pálffy János emlékezései.   

Keménytáblás kötés, kb. 300 oldal, ISBN 9789639658110
Megjelenés éve: 2008

Elő- és utószó: Szabó T. Attila. Sajtó alá rend.: Benkő Samu.
A munka átfogó képet rajzol elénk a reformkor, az 1848–49-es szabadságharc, valamint az azt követő önkényuralom összes neves és kevésbé ismert alakjáról. Mindenkiről: akik emigrációba kényszerültek, börtönbe kerültek, kivégezték őket, netán árulók lettek. Dióhéjba szorított pályaképek, anekdoták, közéleti problémák keverednek az írói szubjektum közvetlen, olykor kíméletlen őszinteségű, de a tényeket mindig szem előtt tartó megnyilvánulásaival.

Ára: 3290 Ft
Kedvezmény: 987 Ft
 Megrendelés

Papp Tibor: Innen el. Regény  

A/5, keménytáblás, 444 oldal, ISBN 978 963 332 021 1
Megjelenés éve: 2012

„Nehogy azt higgye már valaki, hogy ő jó szívvel menekül. A menekülés a halál egyik fajtája, a sikeres halálé, aminek bekövetkeztével a menekülő testi jelenléte megszűnik mindazoknak, akik otthon maradnak, hiányozni fog a szülőknek, a barátoknak, a rokonoknak, a szomszédoknak, az ismerősöknek, a lányoknak, de fordítva is igaz: a menekülő elveszti eddigi életét, eddigi életének minden tartozékát, a szagokat, a látványt, az ismert közösség biztonságát, az emlékeihez köthető tárgyakat, a házak téli melegét, mindent, ami távozásának koporsójába nem fér bele.” Önéletrajzi elemekkel átszőtt regény ez, az 56-os határátlépés olyan izgalmasan van leírva, hogy nem lehet az olvasást abbahagyni.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Parancs János: Sötét folyam  ELFOGYOTT!   
Versek

Ára: 1000 Ft
Kedvezmény: 300 Ft
 Megrendelés

Parancs János: Tőletek távolodóban ELFOGYOTT!   
Versek

Kötött. 148 p.
Megjelenés éve: 1999

Posztumusz versek

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Páskándi Géza: A szalmabábuk lázadása  
Regény

Méret: A/5. Oldal: 288. Kötés: Kartonált.
Előző kiadás: Budapest, 1985
Nap első kiadás: 1998
Második kiadás: 2001

Izgalmas ifjúsági és történelmi regényt írt Páskándi Géza az 1848 utáni megtorlásokról. Haumann Péterrel, Bánsági Ildikóval és Mácsai Pállal a főszerepben, a könyvből Palásthy György rendezésében készült filmet 2001-től játsszák a mozikban. Illusztráció: Lacza Márta rajzaival

Ára: 1848 Ft
Kedvezmény: 554 Ft
 Megrendelés

Petőfi Sándor: Az Apostol – Kótzián Katalin díjnyertes tanulmányával  

AK/40, keménytáblás, ISBN 963 9402 71 0 – 120 oldal
Megjelenés éve: 2005

Petőfi Sándor Az apostolt huszonhat évesen, 1848 júliusában kezdte el, augusztus idusán fejezte be, de szeptember közepén még egyszer átnézte, és elvégezte rajta a végső simításokat. Illyés Gyula „Költői szavak szótárának” nevezte Az apostolt, és nem véletlenül. „Hogy mit jelentenek műveiben ezek a szavak: boldogság, szabadság, Isten, pap, lázadás, zsarnokság, király, arra ez a modern hősköltemény felel”… A mű Petőfi rövid életében nem jelent meg, de kéziratban elterjedt. Sokan olvasták, és nagy hatással volt a Bach-korszak idején a közvéleményre.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Húsvét.  
Különleges könyvek

ISSN 2060-5315 Keménytáblás, 72 oldal, ISBN 978 963 9658 56 1
Megjelenés éve: 2009

„A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus, s vele az egész teremtett világ dicsősége és megújulása” – írja Pilinszky János. Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő húsvét témakörében megjelent írásait tartalmazza Hafner Zoltán válogatásában.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Karácsony  
Különleges könyvek

Keménytáblás, 48 oldal, ISBN 978 963 9658 64 6
Megjelenés éve: 2008

„A karácsony úgy érkezik meg minden esztendőben, mint maga a decemberi hónap, havával és téli gondjaival, költészetével. Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen, évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nemcsak »ránk köszönt«, az ünnepet ki is kell érdemelnünk” – írja Pilinszky János. Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő karácsony témakörében megjelent írásait tartalmazza Hafner Zoltán értő válogatásában.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Márkus Annának  

Számozott példányok is készültek.
Kéziratos versek - hasonmáskiadás.
Megjelenés éve: 2001

Pilinszky János születésének 80. évfordulójára! Pilinszky első feleségének, a jelenleg is Párizsban élő Anna Mark neves festőművésznek ajándékul kézzel leírta verseit. "Ez a füzet két kész, és egy induló kötetemből válogatott verseket tartalmaz. Egyetlen példányban, Márkus Anna számára írtam le őket, elemistakorombeli díjnyertes betűkkel" – írja Pilinszky János. A kockás füzetet változatlan formában adjuk közre Domokos Mátyás utószavával.

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora ELFOGYOTT!   

Illusztráció:kb. 20 ff kép. Méret: Fr/5. Oldal: 216. Kötés: Kartonált
Első kiadás: 1997
Második kiadás: 1999
Harmadik kiadás: 2001

A nagy sikerű könyv 3. változatlan kiadása

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Gyökereink. – A magyar nyelv előtörténete – Milyen áfium ellen kell orvosság? – Nyelvészeti tanulmányok és vitairat.  

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 001 3 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2011

Két nagy fejezetre oszlik a kötet: az első fejezetben szinte az uralisztika kutatási módszerének jelentős megújítójaként, a paleoszibériai nyelvek vizsgálatával foglalkozik, és mivel ezek területileg közel találhatók az uráliakhoz, továbbá sok tipológiai hasonlóságot mutatnak ez utóbbiakkal, sok kérdésre választ tudnak adni. A szerző sorra veszi az egyes nyelvekben a grammatikai kategóriákat, egybeveti őket, vizsgálja tipikus vonásaikat. Ezzel az egybevetéssel már túllép a hagyományos uralisztika határain, olyan területre tapos utat, amely néhány évtizeddel ezelőtt még kívülesett az uralisztika kutatási körén. A Pusztay felvázolta kép igen egységes, de a szerző maga sem zárja ki a tévedések lehetőségét. A második fejezetben elsősorban a személyét ért kritikákra válaszol, félreértéseket tisztáz, hosszasabban tárgyalja a tudományos munkában felmerülő etikai kérdéseket, szervesen kiegészítve az első rész tartalmát. Bár szakszerűen tudományos mű, igen olvasmányos, és a napjainkban sokakat érdeklő magyar nyelv eredetével foglalkozik.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szetu nyelvtan  

B/5 alak, puhatáblás, ISBN 978 963 332 123 2 – 100 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Pusztay János Prima Primissima Díjas nyelvész újabb különleges nyelvi csemegével áll a közönség elé. Négy kötetben megismerteti az Olvasót a szetukkal. A szetuk Délkelet-Észtországban és az észt-orosz határ orosz oldalán élő, a többségi lutheránusok mel¬lett ortodox vallású kisebbség. Nyelvük archaikusabb az észt köznyelvnél, sok tekintetben közelebb áll a finnhez, mint az észt nyelvjárások többsége és maga az észt köznyelv. A szetu nyelvjárás – itt közzétett nyelvtani vázlata az Anne Vabarna szetu népi énekestől lejegyzett szetu eposz (Pekó) és két epikus ének (A leány haláldala, A nagy nász) alapján készült. A nyelvleírás alapjául szolgáló korpusz mintegy 16 ezer verssort tesz ki. Ez lehetővé teszi a szetu nyelvjárás legfontosabb nyelvtanijelenségeinek leírását, de nem tekinthető teljesnek. Ez a nyelvtan (a 4 kötetes szetu sorozat első könyve) segítséget nyújt a balti finn nyelvek főként nyelvtörténe¬ti és összehasonlító nyelvészeti tanulmányozásához.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szetu–magyar (Vabarna) szótár  

B/5 alak, puhatáblás, ISBN 978 963 332 124 9 – 204 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Pusztay János Prima Primissima Díjas nyelvész újabb különleges nyelvi csemegével áll a közönség elé. Négy kötetben megismerteti az Olvasót a szetukkal. A szetuk Délkelet-Észtországban és az észt-orosz határ orosz oldalán élő, a többségi lutheránusok mellett ortodox vallású kisebbség. Nyelvük archaikusabb az észt köznyelvnél, sok tekintetben közelebb áll a finnhez, mint az észt nyelvjárások többsége és maga az észt köznyelv. A szetu-magyar (Vabarna) szótár az Anne Vabarna szetu népi énekestől lejegyzett szetu eposz (Pekó) és két epikus ének (A leány haláldala, A nagy nász) szókincsét tartalmazza. A feldolgozott szövegek mintegy 16 ezer sort tesznek ki, a szócikkek száma meghaladja a 4 ezret. A szótárban közzétettük az említett szövegek minden szavát, minden szavának minden változatát és nyelvtani alakját, az eredeti lejegyzések szerint. A szótár, amelyik a négykötetes szetu sorozat második könyve, segítséget nyújt a balti finn nyelvek főként nyelvtörténeti és összehasonlító nyelvészeti tanulmányozásához.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szomatu. Szamojéd eposz.  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 176 8 – 136 oldal
(Csak Interneten rendelhető)
Megjelenés éve: 2021.

Egy távoli nyelvrokon népcsoport, a szamojédok mitológiájának és népköltészetének elemeire épülő eposzkísérletet tart kezében az olvasó. A szamojéd nyelvek az uráli nyelvcsalád szamojéd ágát alkotják, a másik ágat a magyar nyelvet is magában foglaló finnugor nyelvek képezik, azaz a hagyományos nyelvészeti felfogás szerint a magyar nyelv távoli rokonai. (Pusztay János véleménye szerint ez a nyelvrokonság nem is olyan távoli, de most nem ez könyvének a témája.) Az első kiadás ELFOGYOTT!!! A szamojéd népek a veszélyeztetett népek közé tartoznak, mert már nagyon kevesen vannak. Közülük a nyenyecek, akik három autonóm körzetben is élnek, vannak a legtöbben. Egyre csökken a szamojéd anyanyelvet vállalók száma is. Bővebben erről e kötet bevezetőjében olvashatunk. Pusztay János professzor, aki majdnem fél évszázadot töltött el a finnugor népek nyelveinek kutatásával, most nem a meglévő tudományos-néprajzi-nyelvi anyag tanulmányozásának tételeit osztja meg velünk, hanem – mindannak a tudásnak a birtokában, amit a szamojédok mitológiájáról és népköltészetéről tud –, megírta a szamojéd eposzt! Az eposz verssoraival elvisz bennünket a Sarkvidék messzi-hideg tájaira, a kereszténység előtti pogány időkbe, és úgy magával ragad a mese, hogy észre sem vesszük az idő múlását. Olyan régmúltból kapunk tőle történeteket, amikor azokat még nem írták le.
Ki tudja, titokban egy sámán lelke lakozik Pusztay Jánosban? Erre a kérdésünkre talán választ kapunk ennek az eposznak az elolvasása után.
A Finnugor Világszövetség közreműködésével

Ára: 2188 Ft
Kedvezmény: 656 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szomatu. Szamojéd eposz. Második kiadás  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 204 8 – 136 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Egy távoli nyelvrokon népcsoport, a szamojédok mitológiájának és népköltészetének elemeire épülő eposzkísérletet tart kezében az olvasó. A szamojéd nyelvek az uráli nyelvcsalád szamojéd ágát alkotják, a másik ágat a magyar nyelvet is magában foglaló finnugor nyelvek képezik, azaz a hagyományos nyelvészeti felfogás szerint a magyar nyelv távoli rokonai. (Pusztay János véleménye szerint ez a nyelvrokonság nem is olyan távoli, de most nem ez könyvének a témája.) A szamojéd népek a veszélyeztetett népek közé tartoznak, mert már nagyon kevesen vannak. Közülük a nyenyecek, akik három autonóm körzetben is élnek, vannak a legtöbben. Egyre csökken a szamojéd anyanyelvet vállalók száma is. Bővebben erről e kötet bevezetőjében olvashatunk. Pusztay János professzor, aki majdnem fél évszázadot töltött el a finnugor népek nyelveinek kutatásával, most nem a meglévő tudományos-néprajzi-nyelvi anyag tanulmányozásának tételeit osztja meg velünk, hanem – mindannak a tudásnak a birtokában, amit a szamojédok mitológiájáról és népköltészetéről tud –, megírta a szamojéd eposzt! Az eposz verssoraival elvisz bennünket a Sarkvidék messzi-hideg tájaira, a kereszténység előtti pogány időkbe, és úgy magával ragad a mese, hogy észre sem vesszük az idő múlását. Olyan régmúltból kapunk tőle történeteket, amikor azokat még nem írták le. Ki tudja, titokban egy sámán lelke lakozik Pusztay Jánosban? Erre a kérdésünkre talán választ kapunk ennek az eposznak az elolvasása után. Az első kiadás Finnugor Világszövetség közreműködésével készült.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Radnóti Miklós: Levél a hitveshez. – Válogatott versek a válogatók esszéivel.
Szerk.: Sebestyén Ilona  
Költők a Költőről sorozat

AK/40, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 69 1 –104 o.
Megjelenés éve: 2009

Felkértük a Nap Kiadó költő szerzőit: ÁGH ISTVÁNt, CSOKITS JÁNOSt, CSOÓRI SÁNDORt, DEÁK LÁSZLÓt, FERENCZ GYŐZŐt, KODOLÁNYI GYULÁt, LATOR LÁSZLÓt, LUKÁCS SÁNDORt, PAPP ZOLTÁNt, hogy a legkedvesebb 5 Radnóti-versüket nevezzék meg, és rövid esszében mondják is el, hogy miért azt választották. Az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Reich Károly Album: Kratochwill Mimi összeállítása
Fitz József-díjas!  

A/4, védőborítóval, műbőrbe kötve, színes, ISBN 963 9402 77 x - 112 oldal
Megjelenés éve: 2005.

Reich Károly nem forradalmi újító volt a grafikusművészetben, de megmutatta, hogy a nagy klasszikus elődökhöz hasonlóan, ugyanarról mindig tud újat és újat mondani anélkül, hogy művei láttán elődeire emlékeznénk. Nemcsak gyermekeknek készült rajzillusztrációi miatt tartozik legnagyobb klasszikus képzőművészeink közé Reich Károly. A hagyatékból, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Nemzeti Galériában található művekből állította össze Kratochwill Mimi művészettörténész ezt a könyvet, melyben a festőhöz is, a magánemberhez is közelkerülhetünk. Az albumban fényképeket is találunk, az otthon, a barátok és a kedvenc állatok felvételeivel.

Ára: 4450 Ft
Kedvezmény: 1335 Ft
 Megrendelés

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében  
Őstörténeti tanulmányok.

Karton. 370 p.
A szerző kiadásában: 1975
Nap első kiadás: 1997
Nap második kiadás: 2000
Nap harmadik kiadás: 2004

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sebestyén László: Szárszó – Petőfi Párt – Magyar őstörténet.
A könyvet Domokos Mátyás állította ösze.  

ISBN 963 9658 00 6 A/5, keménytáblás, fotókkal ill., 288 oldal
Megjelenés éve: 2006

Ez a könyv Sebestyén László újságíró, történész (1921–1996), 1956-ban a Petőfi Párt sajtó- és propagandaosztály-vezetője életútját mutatja be. Közli kiadatlan visszaemlékezéseit és tanulmányait, a harmadik ciklusban pedig Kézai-könyve visszhangját mutatja be néhány levél (Keresztury Dezső, Király István, Bibó István, Benedek István, Ilia Mihály, Szőcs István stb.) tükrében. A könyv a népi mozgalom történetét illetően jó néhány forrásértékű írást, dokumentumot is tartalmaz… 1956 ötvenedik évfordulójára.

Ára: 2850 Ft
Kedvezmény: 855 Ft
 Megrendelés

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. I. Háromszék ELFOGYOTT!   

Kötött. 350 p.
Első kiadás: 1998
Második kiadás: 2001
Harmadik kiadás: 2003

3 térképpel és 244 fotóval.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. II. Csík-, Kászon-, Gyergyószék

2000. Év Könyve-díjas  

Bőrbe kötve, aranyozva, 328 oldal, 6 térkép, 300 fotó
Első kiadás: 2000
Második kiadás: 2002

Hasonlóan az I. Háromszék kötethez, az igényes kivitelű könyv végigvezet a Székelyföld csíki tájain, megismertet az ott élők lélekszámával, etnikai és vallási hovatartozásukkal - és sok más hasznos tudnivalóval. Útikönyvként is használható.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. III. Udvarhelyszék  

ISBN 963 9402 20 6 - B/5, bőrbe kötve, védőborítóval, 484 oldal, 350 ff fotóval, 3 behajtogatott térképpel illusztrált.
Megjelenés éve: 2003

A könyv Székelyföld falvainak jelenkori helyzetét bemutató, négykötetesre tervezett könyvsorozat harmadik kötete. A 2000 júniusa és 2002 májusa közötti egyszemélyes terepmunkán alapuló faluleírások 128 udvarhelyszéki településre kalauzolnak el. A faluleírások után a kötetben szereplő, Udvarhelyszékhez kötődő neves személyiségek rövid életrajzai, majd a tájszavak és a rövidítések magyarázatai, végül a magyar–román és román–magyar helységnévtár következik.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. IV. Marosszék, Aranyosszék.  

B/5, bőrbe kötve, védőborítóval, fotókkal illusztrált, 470 oldal
Első megjelenés 2007

Nagy munka végére érkezett el Nagy Balázs, végigjárván 10 esztendő alatt a Székelyföldet. Fölgyűjtvén az ezred végi – ezred eleji állapotokat. Sok-sok fényképpel és még több adattal. Nélkülözhetetlen nagy mű ez! A megelőző 3 kötettel együtt most már teljes a kép.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Supka Géza: Egy elforgácsolt tudós-élet. Kéziratul régész-muzeológusok számára  

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 100 3 – 152 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Supka Géza iparművész unokája, Bényi Eszter találta meg a hagyatékban nagyapjának nem sokkal elhunyta előtt befejezett naplószerű feljegyzéseit. A sokoldalú tehetségű kezdő muzeológus nem kevés humorral bevezet minket a századforduló Nemzeti Múzeum-beli életébe.

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: 56 vers  

B/6 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 108 9 – 80 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Furfangos diákok, akik az átöltözött és bujkáló ávósokat keresik. Kiégett tankok a járdaszélen. Mendemondák, a városi folklór félálomi történetei. Születő legendák: egy francia suhancé, a „proli-gólem” Falábú Jancsié, a Víg utcai lányoké, akik kétes mesterségüket félrelökve fegyvert ragadnak. Egy gyerekotthonnak álcázott ávósház titka. Pincék és kazamaták. Az alkalmi börtönné átalakított Józsefvárosi Plébániatemplom. Csikorgó lánctalpak, sortűz és vér. Rögtönzött sírok a város parkjaiban. Lyukas zászlók, remény és reménytelenség. Történelmi napok nem fakuló emlékei. – A Szerző ezekkel a versekkel állít emléket a 60. évfordulón.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: Citeraszó. – Gyerekversek. Színes rajzokkal illusztrálva.  

Alak: BN20 (160x183mm), keménytáblás, 4+4 színű, 128 oldal, ISBN 978 963 332 002 0
Megjelenés éve: 2014

Egy év története versben elbeszélve MINDEN korosztálynak! Szepesi Attila egyik „legköltőbb költőnk”, ezekből a csengő-bongó rímekből is kitetszik. Az illusztrációk, kreatív grafikus közreműködésével, a Szerző gyermekei-nek és unokáinak munkái.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: Lyukas kétfilléres.  – Új versek  

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 98 1, 84 oldal
Megjelenés éve: 2011

Az önéletrajzi elemeket bőven kínáló, az emlékezés történeteit lírába oldó, összegző természetű költői világ változatos hangnemekben jelenik meg. E verseket jellemzi az a felszabadult kedv is, amelyben a példás műgond és a nyelvvel, ezzel a megfoghatatlanul érzéki anyaggal való munkálkodásban jelenik meg. Szeretni való versek ezek, mert alkotójuk is nagyon nagy szeretettel és örömmel dolgozott rajtuk. A játékosan könnyed, olykor gyermekvers-ritmusba rejtett filozofikusság, a légiesen vaskos erotika, sokféle, klasszikus és egyedi versforma, a merész képzettársításokkal dolgozó képalkotás igazi gyönyörűséggé teszi e kötet olvasását.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: Varázsfüvek. Barbár szonettek  

B/6 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 101 0 – 176 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Önéletrajzi szonettjeit folytatja Szepesi Attila, kortárs költőink egyik legkiválóbbika: az időrend: 1956-tól napjainkig. Az elbeszélői folyam az eltelt 60 év krónikája is, letehetetlenül olvasmányosan.

Ára: 2885 Ft
Kedvezmény: 866 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán. Követjelentés. Novellák.  

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 173 7 – 200 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Szörényi László irodalomtörténész, egyetemi tanár 1991-től négy éven át Rómában volt nagykövet – az úgynevezett bölcsész misszióvezetők közé tartozott, akik új színeket hoztak a magyar diplomácia monokróm szürkeségébe. Új színeket? Forradalmas idő volt az, kérem, sőt osztályharc, amikor minden ilyen kinevezés, úgy tűnt, alapjaiban rengeti meg a pállott zakók uralmát. A vele történteket 2012-ben kötetbe rendezte, azért ezzel a címmel, mert ez a két graffiti volt a nagykövetséggel szembeni kőkerítésre festve, természetesen olaszul. Szörényi László könyve, bár a helyszíne főként Itália, a kilencvenes évek eleji Magyarországot is megmutatja. Műfaja a kötet alcíme szerint: követjelentés, novellák. De ennél sokkal több: ötvözi Szörényi hatalmas tudását olasz, magyar, latin irodalomról, történelemről, de olyan humorral tálalva, hogy hangosan fel-felnevetünk olvasás közben...
Az első kiadás (nem csoda) elfogyott, ezért Szörényi László Életműsorozatában most újból olvashatják a második, javított kiadást.
Az EMET-NKA támogatásával

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Takáts Gyula: Már Drangalag viszi ELFOGYOTT!   
Versek

Kötött. 128 p.
Megjelenés éve: 2001

Ára: 1500 Ft
Kedvezmény: 450 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: A csodabárány ELFOGYOTT!   
Regény

Kötött. 114 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 1000 Ft
Kedvezmény: 300 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: A kőgörgető ELFOGYOTT!   
Dráma

Rádiódrámák
Megjelenés éve: 2001

Három rádiódráma; a címadó drámában bűn és bűnhődés örök kérdését feszegeti a szerző Sziszüphosszal a főszerepben. Az űzetett király IV. Béla története. A Fuss, akár a szarvas, fuss címűben Petőfi Sándor utolsó pillanatait sűríti lírai látomásba. A rádiójátéknak írt drámák olvasmánynak is igen élvezetesek.

Ára: 1000 Ft
Kedvezmény: 300 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Az én Tamásim. Hódolat versben, drámában, prózában  

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 201 7 – 76 oldal
Megjelenés éve: 2022.

125 éve született Tamási Áron, erre a különleges ünnepi alkalomra gyűjtötte egybe a róla és hozzá írtakat a „gyökérzetben földije”, hiszen a Székelyföldről Bukovinába elűzöttek sarjaként érkezett az anyaországba Tamás Menyhért is, bár ő karonülőként. Ennek ellenére szerzőnk megőrizte lelkében, érzésvilágában azt a székelységet, amit Tamási Áronban több értelmezője közül talán ő látott meg legjobban. Nemcsak a kézírásuk hasonlít nagyon, ahogyan ezt a hátsó borítón dokumentálva is láthatjuk, hanem székelységük-magyar íróságuk is rokon. Rokon, ahogyan „otthonról hozott” beszédükkel, sajátos székely létükkel, tehetségükkel gazdagították a magyar irodalmat. Tamás Menyhért egész lényével, minden lélegzetvételével köszönti a 125 éves Pályatársat. Különös találkozás tanúbizonysága ez a kötet.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Bűnfenyítők és befogottak ELFOGYOTT!   
Dráma

A Kiadó Tamás Menyhért-sorozatában. BK/40 Keményt., 124 oldal.
Megjelenés éve: 2002

Torokszorító dráma a madéfalvi veszedelemről.

Ára: 1500 Ft
Kedvezmény: 450 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Elfelé utak. 1–2. kötet.  

A/4 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 057 0 – 1. k.: 156, 2. k.: 292 oldal
Megjelenés éve: 2015.

A most 75 éves Tamás Menyhért életművében a bukovinai székely eredet miatti élményrétegek egyre tágulóbb köröket fognak át. A saját sors bölcsője a család és a Hadikfalváról távozó kisközösség volt. Mind a versek, mind a regények a székely sorsot ábrázolják, ha a történetben éppen nem, akkor a nyelv különösségében.

Ára: 9000 Ft
Kedvezmény: 2700 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Észre-írt strófák. Új versek, 2015-2019  

BK/40 alak, keménytáblás, 56 oldal, ISBN 978 963 332 136 2
Megjelenés éve: 2019.

A Kossuth-díjas költő lírája és prózája a bukovinai székelység sorsához és nyelvéhez kötődik. És ahogy ezekről a versekről írja: „a kor, az idő szorításához »igazodva«, keményebb hangütésre váltottam; bizakodó reggeleim üzenetét kétkedés árnyalja. És mégis! A csönd részeként, strázsa-gondolattal, megmaradást játszom!”
Az MMA támogatásával

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Évgyűrűk olvasata. Új versek  

BK/40 alak, keménytáblás, 74 oldal, ISBN 978-963332-024-2
Megjelenés éve: 2012

Ez a kötet szerves folytatása Tamás Menyhért eddigi munkásságának. Kitüntető értéke az a hűség, amellyel a költő változatlanul kötődik az őt útra indító bukovinai székelység sorsához és nyelvéhez. Sűrű szövésű, szigorúan komponált versei egyetemes érvénnyel tanúsítják az értelmes élet utáni vágyat és az emberi küzdelem mai nehézségeit egyaránt.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Magyar regény ELFOGYOTT!   

Megjelenés éve: 1996

Ára: 1000 Ft
Kedvezmény: 300 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Rések (Új versek)  

AK/24, keménytáblás, 128 oldal, ISBN 978 963 9658 65 3
Megjelenés éve: 2008

A kötet darabjai tömör megnyilatkozásai egy gazdag szellemiségű és kemény erkölcsű költői személyiségnek és szerves folytatása Tamás Menyhért eddigi munkásságának. Kitüntető értéke az a hűség, amellyel a szerző változatlanul kötődik az őt útra indító bukovinai székelység sorsához és nyelvéhez. Sűrű szövésű, szigorúan komponált versei egyetemes érvénnyel tanúsítják az értelmes élet utáni vágyat és az emberi küzdelem mai nehézségeit egyaránt. Tragédiák, bajok, veszteségek leltára ez a könyv, a költői magatartás és szemlélet azonban erőt sugároz, az élet értékét tanúsítja.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Trianon szédületében. Versek.  

AK/40 alak, keménytáblás, 978 963 332 148 5 – 88 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Tamás Menyhért Kossuth-díjas költő 80 éves!
100 éve történt a trianoni döntés, a 80 évvel ezelőtt Bukovinában született Tamás Menyhért már egy másik országból érkezett karonülőként Magyarországra.
A szíve, a lelke, ahogyan Ő fogalmazza meg: „a bukovinai székely boly honkeresését csillagozza”...
Verseiben a „szülőföld szomjas keresése. A nyelv ízlelése” folyamatos jelen van.
Tamás Menyhért ebben a kötetében „Emlékezik és eszméltet, hogy a megszenvedett idő merüljön feledésbe, továbbélői eligazodjanak sorsukban, magyarázatot leljenek viseltes állapotukra, minden változásra összerezzent félelmeikre, szorongásaikra. Korunk arculatvesztésére. A tébolyára készült világra.”

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Újbóli leltár. Új versek, 20202022  

AK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 188 1 – 56 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Egyén és közösség; nemzet és Európa, nem pedig vagy-vagy. Összeforrottságukat kevesen látják olyan jól, mint ő. A nemrég tíz- és tízezernyi áldozatot követelő vírusjárványról az „egyedüli példány” (Kosztolányi szava a Halotti beszédből), a spanyoljárványtól elragadott nagy író és költő, Kaffka Margit neve tolul a tollára. Hány angyal fér el egy tű hegyén? Mind, ahány van. Attól angyal az angyal. […] Tamás Menyhért onnan jött, „ahonnét a magyari gondolat, észjárás, bartóki ’hangzavar’ érkezett” – az Újbóli leltár 70. szakaszát idézve. S oda tart, ahová az elvakult dzsidások elől Petőfi holtteste eltűnt Tamás Menyhért versében, s ahonnét Petőfi őrszelleme világít az idők végezetéig. Nyolcvanharmadik életévébe lépett a Bukovinából karonülő gyermekként érkezett költő, aki mind nyelvében, mind nemzetféltésében megőrizte székely magyarságát!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Tamás Menyhért: Utazás Bekóciába – Halparádé. Lacza Márta rajzaival  

B/5 alak, négy szín nyomású, 978 963 332 153 9 – 64 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Tamás Menyhért Kossuth-díjas költő 80 éves!
15 évvel ezelőtt, 2005-ben jelent meg a Halparádé, már talán azok is elfelejtették, akik akkor a könyvet megvásárolták. Lacza Márta csodálatos illusztrációival egy valóságos „haltanulmány gyerekeknek” lehetne a rövid összefoglaló. Mindez játékosan, csilingelve, versekben, vidáman... A másik – szintén az unokának íródott – könyv is jó régen,12 éve íródott, 2008-ban. Szintén Lacza Márta varázslatos rajzaival. „Beki. Ki más lenne gyermekverseim ihletője, mint az Angliában élő unokám” – írja a költő.
Az unoka már nagylány, de a második kiadás, ami a Szerző 80. születésnapjára jelent meg, sok gyermeknek szerezhet igazi örömöt.
Az MMA támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Tánczos Vilmos: Csíksomlyó a népi vallásosságban  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 075 4 – 150 képpel, Két behajtogatott térképpel, 284 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Csíksomlyó hagyományosan a katolikus székelyek és a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de 1990 után a világ teljes magyarságának zarándokhelyévé lett − felekezeti hovatartozástól függetlenül. A kegyhelyet nap mint nap vallásos hívek és turisták sokasága látogatja, a nagy pünkösdszombati búcsúra érkezők száma pedig több százezer főre tehető. Tánczos Vilmos, a kolozsvári egyetem tanára évtizedek óta foglalkozik a témával, ebben a lenyűgözően gazdag kötetben legújabb kutatásait adja közre, nagyon sok fotóval illusztrálva.

Ára: 4935 Ft
Kedvezmény: 1481 Ft
 Megrendelés

THEATRUM EUROPAEUM: A Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren. Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas. Német és magyar nyelven. Személynévmutatóval, helynévmutatóval. Szerkesztette Kincses Mária Katalin, fordította Tuza Csilla.   
Rákóczi források sorozat

B/5 alak, (Rákóczi források Összkiadás: 9789639402768) ISBN 978 963 332 037 2. 502 oldal
Megjelenés éve: 2013

A Theatrum Europaeum című, a németországi Majna-Frankfurtban 1633 és 1738 között megjelentetett 21 kötetes gyűjteményegyüttes egy 17−18. századi, immáron széles néprétegekhez szólni kívánó hatalmas, enciklopédikus ismeretanyagot tartalmazó alkotás, a megismerés tárháza, a politikai reprezentáció gazdagon illusztrált kiadványa, egy, a kora újkori megváltozott kommunikáció eredményeképpen létrejött sorozat. A sorozat 1703-ról szóló 16. kötete, melyben a Rákóczi-szabadságharcról először kapunk híradást. A Theatrum a Habsburg-politika szemszögéből láttatja a birodalomban történteket és a birodalmon kívüli eseményeket. Éppen ezért kiadványunk, mely ezekből válogatást közöl, hiánypótló vállalkozás, hiszen a Rákóczi-szabadságharc történetének feldolgozása eddig csaknem kizárólag magyar szemszögből született meg, a másik fél, a Habsburg politika, diplomácia és hadi érdekek, törekvések megismerése ugyanakkor elengedhetetlen a téma és a korszak történetének feldolgozásához. A Theatrum stílusa is nagyon sokszínű és rendkívül eredeti, ahogyan a német szöveg kötetünkben mutatja és a fordítói szándék szerint a magyar fordítás is ezt tolmácsolni igyekszik. Gyakorlatilag a kifogástalan stílust képviselő, hivatalos uralkodói pátensektől vagy levelektől a ponyvairodalom vagy a kalendáriumok pongyola megfogalmazásáig minden előfordul: mai hasonlattal élve, túlzás nélkül mondható, hogy olyan, mintha napjainkban például egy törvénytárat vagy egy katonai szaklap elemzését egy szabadidős magazin vagy egy pletykalap „kis színes” híreivel kevernénk.

Ára: 5000 Ft
Kedvezmény: 1500 Ft
 Megrendelés

Tornyai János: Tornyai János levelezése. 1888–1936. Összeállította és sajtó alá rendezte Kőszegfalvi Ferenc. 1–2. kötet  

B/5 alak, keménytáblás, színes képekkel illusztrált, ISBN 978 963 332 067 9 (1. kötet ISBN 978 963 332 068 6 – 2. kötet ISBN 978 963 332 069 3) kb. 500-500 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A nyolcvan éve elhunyt Tornyai János festő az alföldi iskola kiemelkedő jelentőségű mestere volt. Kőszegfalvi Ferenc hódmezővásárhelyi nyugalmazott helytörténész, közgyűjteményekből, periodikákból, magánszemélyektől összegyűjtött 936 általa és hozzá írott, ismert és ismeretlen Tornyai-levelet. Tornyai Jánost, a művet létrehozó embert képeinél, rajzainál közvetlenebbül jellemzik különböző írásművei, egyéniségét, habitusát pedig leginkább levelei tükrözik. Konokul meg nem alkuvó lénye, egyénisége igazán levelezéséből ismerhető meg, ezekben az egyéni, eredeti hangú írásokban tárulkozik föl őszintén, mélyen a töretlenül a saját útját járó avatott művész és hétköznapi ember. Legegyszerűbb földijétől a legnagyobb művészekig mindenkivel a saját nyelvén tudott beszélni. Címzettjei a legszélesebb körből kerültek ki, szabómestertől az államtitkárig sokféle emberhez szólt. Levelei bepillantást engednek írójuk lelkébe, de bemutatják széles körű kapcsolatait is. Benne van ezekben önpusztító, meg nem alkuvó rajongása a művészetért, benne vannak élete tragédiái, ellentmondásai. Egyfajta korkép is ez a gyűjtemény. Benne van ezekben a levelekben a századforduló, s a 20. század első harmadának magyar élete, a vidéki mezőváros és Budapest.

Ára: 6300 Ft
Kedvezmény: 1890 Ft
 Megrendelés

Tóth Erzsébet: A szálló por, a hulló csillagok. Versek.  

A/5 alak, különleges fedéllel, 96 oldal, ISBN 978 963 332 060 0 – 96 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Tóth Erzsébet új kötete még azok számára is meglepetés, akik ismerik és követik költészete alakulását. Ez Tóth Erzsébet eddigi legjobb kötete. Idáig az előző volt az. Meglehet, a következő még jobb lesz. Magától értetődő természetességgel érvényesül a líra ősi természete: amire igazi költő néz, abból költészet lesz, miközben a versek tárgya megőrzi eredeti természetét. Tóth Erzsébet e kötetében a pályáján oly jellemző lírai szerepjátékok során át letagadhatatlanul önmagáig jutott. Bölcs kívülállóként, de az azonosulás elementáris képességével fogalmaz – végérvényesen önmaga nevében. Derűsen keserű szemléletével tudósít biztosnak vélt és hajszálon függő létezésünkről.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Tóth Erzsébet: Aliz már nem lakik itt. Összegyűjtött és új versek.  

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978-963-9658-99-8, 340 oldal
Megjelenés éve: 2011

Tóth Erzsébet verseinek nyelvi megfogalmazását a szinte hétköznapi egyszerűség jellemzi, ennek ellenére képi világuk, szimbólumaik miatt nem nélkülözik a költőiséget. Az idén kerek évfordulót ünneplő költőnő alkotó ereje teljében van. A mi költőnőnk!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Tóth Erzsébet: Kínai legyező. Új versek.  

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 128 7 – 88 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Magánéletében nagyon közel a 70-hez, súlyos betegség után, vírusos időben születtek ezek a versek. Szomorúak, búcsúzóak. A saját hang már megvan, azon ír – főleg szabad verseket, szinte prózaverseket inkább. Fiatalabb kortársai így jellemzik őt: „Mintha nem is lábbal járna. Szívvel inkább. Amit nem tud elérni szóval, megnyeri szenvedéssel. Szeretem, ahogy túlesik a búcsúzások szomorúságán. Tóth Erzsébet költészete erő. Erő a süket világgal, vak történelemmel szemben.” (Iancu Laura) „A vershelyzet szituációit mindig határozott kontúrral rajzolja körbe. Aztán elindulunk vele, átéljük, amit ő is átél. A vége sokszor váratlan, meglepő, kijózanító. A kötetet olvasva érezzük a vélemény és a kiállás erejét. Kétségünk sincsen, a sorok építkezése csak megerősíti, hogy éppen így zajlottak az érzelmek és az események is. Mint egy novellában, mert közben felfedezzük, hogy Tóth Erzsébet minden versében egy történet zajlik.” (Kontra Ferenc)
Tóth Erzsébet a mai Magyarország meghatározó lírai krónikása.
Az EMET-NKA támogatásával

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Tóth Erzsébet: Kőrózsa – Különleges versforma  

Fekvő A/5, 72 oldal, ISBN 9789633320198
Megjelenés éve: 2012

Egy bebörtönzött nő naplója-monológja e kötet szövege, tárgyilagos, pontos, kemény szavakkal. A hős nem a rab, hanem a rabság. Meglehet, ilyen a börtön, ilyen kisszerű, ilyen egy zárt világ. De a falakon kívül is megélhetetlenek a vágyak, minden pillanatunkban beleütközünk létezésünk falaiba, talán még álmainkban sem lehetünk szabadok. Ez a gondolat és érzésvilág a nőiség által kap különös színezetet. Hamvas Béla így ír a nőről: „A világban már minden készen volt, amikor megjelent, talán lekésett, esetleg betolakodott. De akárhogyan, a világ eredeti elgondolásában nem volt benne. Később jött; talán hiányt pótolni; valami veszélyes lehetőséget megakadályozni; esetleg kiküszöbölni.” A versek erről a hiányról és kockázatról, az ezekkel szembeni kiszolgáltatottságról is szólnak – nőkhöz és férfiakhoz. Emberekhez.

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Válogatta Domokos Mátyás

2006. Június. Elle Irodalmi Díj. Hónap Könyve
: Illyés Gyula József Attiláról.  

Fr/5, keménytáblás,180 oldal
Megjelenés éve: 2006

Ez a gyűjtemény versben és prózában, naplójegyzetekben, esszékben s a hagyatékban lapuló, máig kiadatlan feljegyzésekben adja közre mindazt, amit Illyés Gyula 1930 és 1982 közt, tehát pályakezdésétől haláláig írt, mondott és gondolt József Attiláról.

Ára: 2688 Ft
Kedvezmény: 806 Ft
 Megrendelés

Válogatta: Csűrös Miklós: Világol tiszta fénye. Arany János szellemujja.  – Az utószót írta: Szörényi László  

B/5 alak, műbőrbe kötve, arannyal dombornyomva, ISBN 978 963 332 0808 – 324 olda
Megjelenés éve: 2017.l

Csűrös Miklós egészen tragikus hirtelen távozásáig, 2015-ig gyűjtött minden magyar verset, melyet Arany Jánoshoz, vagy Arany János hatására, vagy Arany János valamely művéhez kapcsolódóan írtak. Az első szerző 1812-ben, és születési sorrendben az utolsó, 165 esztendő múlva, 1977-ben született! Ady Endrétől Zelk Zoltánig 133 költő szólal itt meg, némelyek több verssel is: Petőfi Sándor, Vas István, Erdélyi József, Szabó Lőrinc, Takáts Gyula, Tandori Dezső, Bertók László és még sorolhatnánk tovább. A válogatáshoz közreadjuk Csűrös Miklós apró megjegyzéseit, és ahol szükséges, Szörényi László, a kötet szerkesztője is megszólal. A kétszázadik évfordulón ebben az antológiában valóban „világol” Arany János „tiszta fénye”.

Támogatta:

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Vasy Géza: Nagy László. Monográfia  

Fr/5 alak, keménytáblás, fotómelléklettel, ISBN 978-963-332-066-2 – 278 oldal
Megjelenés éve: 2015

„Versben bujdosó haramiá”-nak nevezte magát Nagy László, a 20. századi magyar költészet varázslatos hangú kiválósága. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelynek az életéről formált elképzeléseit többszörösen összetörte a történelem. A háború, az újjáépítés és újjászületés álmait eltipró diktatúra, az ’56 forradalmát követő reménytelenség ellenére kellett megharcolnia az emberbe, a szépségbe és a tisztességbe vetett hitéért. Költészete nemcsak e gyötrelmesen szép harc, hanem kivételes képalkotó képessége, poétikai újításai és nyelvteremtő ereje által lesz maradandó. Mindez a korai halála utáni évtizedekben mit sem vesztett sugárzásából, versei nemzedékek meghatározó élményévé váltak. Irodalomtörténeti jelentőségét nemcsak az a hatás jelzi, amit a nyomában induló fiatal költőkre gyakorolt, hanem az is, ahogyan sokan az őáltala formált versmodell tagadásával kívánták megtalálni a maguk költői irányát. Vasy Géza az elsők között vált e nagyszabású életmű népszerűsítőjévé, és tekintette át Nagy László életútját. Húsz éve megjelent monográfiájának új kiadását a költő hagyatékában maradt fényképek, grafikák gazdagítják.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Vékony Gábor: A rézkortól a hunokig. – Régészeti tanulmányok a hagyatékból  

A/5 ábrákkal, rajzokkal, 184 oldal, ISBN 978-963-9658-09-7
Megjelenés éve: 2007

A közelmúltban elhunyt régész, egyetemi tanár hagyatékában talált kéziratokat dr. Erdélyi István rendezte sajtó alá:

  1. Adatok az eneolitikus társadalomhoz.
  2. A rézkor társadalmi problémái.
  3. Rézkori aranyleletek.
  4. A hun emlékenyag meghatározásának története – megjegyzések a hunok történetéhez.
  5. Kutrigurok.
Behajtogatott ásatási térképpel, ábrákkal, a Szerző vázlataival.

Ára: 2990 Ft
Kedvezmény: 897 Ft
 Megrendelés

Vékony Gábor: A székely írás története  

Keménytáblás – 336 oldal
Megjelenés éve: 2004

Bár számtalan könyvecske jelenik meg a rovásírásról, e „divatos” témáról napjainkban, a közelmúltban elhunyt régész-nyelvész egyetemi oktató szerző, Vékony Gábor könyve a tudományosan megközelített, „hiteles”, a legújabb kutatásokat is figyelembe vevő mű. Kötetbe gyűjtötte az elmúlt évtizedekben e témában publikált írásait, számba veszi a teljes eddig ismertté vált feliratos anyagot, legyenek azok a Kárpát-medencében vagy másutt (pl. a hajdani Kazáriában). A munka a hazai és a nemzetközi szakirodalom gazdag, széles körű, interdiszciplináris feldolgozásán alapszik. Alapos elemzés olvasható benne a nagyszentmiklósi kincsről, a Telegdi János-féle rovásírásemlékről (1598), Bélay Barnabás szövegéről. Világos elemzés található benne az újabban előkerült leletekről. Óhatatlan, hogy a szerző ne szóljon hozzá olyan fontos problémák megoldásához, mint a székely kérdés. A munka értékét növeli az alapos tudománytörténeti áttekintés.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Vékony Gábor: Magyar őstörténet – magyar honfoglalás  

Keménytábla. A/5 208 o.
Megjelenés éve: 2002
Változatlan utánnyomás: 2005

Vékony Gábor az ELTE Régészeti tanszékének tanára, 2004-ben fiatalon elhunyt. Történész, régész és nyelvész volt, és e három"szakmája" miatt az általa ebben a kötetben felvázolt magyar etnogenezis különös szakmai és olvasói érdeklődésre tarthat számot. Vékony Gábort kiváló, eredeti szellemként tartja számon a szakma. Voltaképpeni szakterületén, a régészetben nemzetközileg elismert kutató, aki a rokon területeken, a néprajzban, művelődéstörténetben, nyelvészetben is széles körű ismeretekre tett szert. Különleges és meghökkentően új szempontok szerint vizsgálja a magyar nép etnogenezisét.

Ára: 3100 Ft
Kedvezmény: 930 Ft
 Megrendelés

Wiik, Kalevi: Az európai népek eredete.   

B/5, keménytáblás, kb. 500 oldal, színes térkép- és ábramelléklettel. ISBN 9789639658509
Megjelenés éve: 2008

Fordította Kádár György. Lektorálta Gallasy Magdolna.
A finn nyelvész munkája mind hazájában, mind más országokban, szűk szakmai körökben és nagy nyilvánosság előtt egyaránt, az egyik legtöbb vitát kiváltott könyv. Szemléletmódja ugyanis – ha egyes állításai talán megkérdőjelezhetőek is – forradalmian új, s a jövő kutatásai számára szinte bizonyosan megkerülhetetlen. Wiik szerint a népek eredetkutatásában le kell tudnunk tenni arról a 19. században meggyökeredzett felfogásról, mely szerint egy népet annak a csak rá jellemző nyelve, vérsége és kultúrája határoz meg. Lehetséges ugyanis, sőt általánosabb az, hogy egy nép vérségileg nem ugyanahhoz a népcsoporthoz tartozik, mint nyelvileg, s nem ugyanahhoz, mint kulturálisan. Sőt előfordulhat, hogy egy nép identitására nézve a leges-legközelebbi rokon népeitől is távol van. Manapság a népek eredetkutatása nem korlátozódhat többé csak a nyelvészetre, mint eddig, hanem abban több tudománynak (genetika, nyelvészet, régészet, kultúrakutatás stb.) együttesen kell részt vennie.

Ára: 4900 Ft
Kedvezmény: 1470 Ft
 Megrendelés

Zajti Ferenc szerkesztésében: Autóstoppal Lengyelországban. Visszaemlékezések.  

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 183 6 – 300 oldal
Megjelenés éve: 2021.

A 8. alkalommal megrendezett Savaria Filmszemlén Film- és fotóművészet kategóriában az Autóstoppal a szabadság felé című film I. díjat kapott. (Készítői: Zajti Balázs, Zajti Ferenc, Zajti Gábor.) Zajti Ferenc a film forgatása közben a mű könyvbeli megjelentetését is előkészítette. A film szereplőinek visszaemlékezéseit olvashatjuk ebben a könyvben is. Három generáció indult neki autóstoppal Lengyelországban, a 40-es, az 50-es és a 60-as évek szülöttei. A visszaemlékezéseknek több fő közös vonása van: Lengyelország, a lengyel szellem fölfedezése; szabadságérzés; elnyomórendszer-ellenesség és nem utolsósorban a lányok. Minden szereplő a maga egyéniségén keresztül láttatja velünk akkori önmagát néha talán nem is túl irodalmias megfogalmazásban, hiszen az élőbeszéd nem előre megkomponált regény… De évezettel olvassuk ezeket a történeteket, kicsit talán azt is jobban megértve, hogy miért vagyunk a lengyelekkel most is, a 21. századi Európában, a olyan baráti viszonyban. Akik nekünk ezt elmondták: Alexa Károly, Asztalos Andrásné Mirka, Barnaföldi Gábor, Bereményi Géza, Bíró Zoltán, Csernyus Lőrinc, Engelmayer Ákos, Erdélyi László Attila, Gulyás Gyula, Haász István, Háy János, Kiss Gy. Csaba, Kovács István, Kubassek János, Lakatos Tamás, Márta István, Nagy Ákos, Novobáczky Sándor, Nyakas Szilárd, Párdányi Miklós, Páva Zsolt, Péterffy András, Racsmány Mihály, Rózsa Géza, Sólyom László, Szalai Attila, Tolcsvay Béla, Várkonyi András, Vékás Péter, Zajti Ferenc,,,, A Waczlaw Felczak Alapítvány támogatásával.

Ára: 3990 Ft
Kedvezmény: 1197 Ft
 Megrendelés

Az oldalt a web-oldal.hu készítette