A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk! (A postai utánvét a mindenkor érvényes postai díjszabás és a bankköltség együttes összege, mely a küldemény súlyától és összegétől függ. Belföldön jelenleg a legkisebb költség 3020 Ft! Ez 2 kilóig és 30 000 forintig érvényes. 5 kilóig már több, és 5 kg fölött sávosan magasabb az ár. - Ha banki átutalással előre kiegyenlítik a vételárat, akkor a postaköltség természetesen még ennél is kevesebb, de ebben az esetben 5% áfával terhelt.)

    Magyar esszék sorozatunkban - amint a neve is mutatja - legjelesebb művelőinek köteteit adjuk közre.

 

Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban.
Válogatta és összeállította Ćurković-Major Franciska és Kiss Gy. Csaba. Szerzők: Császár Ferenc, Diósy Márton, Garády Viktor, Herman Ottó, Kenedi Géza, Kenessey Albert, Kiss Gy. Csaba, Kolmár József, Kossuth Lajos, Lukeľić, Irvin, Széchenyi István, Szinnyei Ottmár, T. Csapó Ida, Teleki Domokos, Wesselényi Miklós.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, korabeli grafikákkal illusztrálva, helynévmutatóval, ISBN 978 963 332 157 7 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2020.

2020-ban Fiume Európa egyik fővárosa lett. Ebből az alkalomból – és hogy ne menjen feledésbe, hogy ez a város magyar város is volt – született az antológia Fiuméról. „Érdekes, hogy a tengeri halpiac reggeltől estig, sőt néha késő éjjel is, folyton tele van vásárló közönséggel. A piacon legtöbb a hal ősszel, tavaszkor és télen, ha ugyan ekkor csendes az időjárás. Ha igen nagy szelek fújnak, vagy pedig ha szélcsend van, a halpiac rendesen üres. De még szomorúbb képet nyújt meleg nyári napokon, mikor a halárusok tétlenül, keresztbe vetett karokkal ácsorognak a csarnokban és néha azt a néhány halat kínálgatják, amit horoggal, vagy parti hálóval fogdosott össze éjnek idején egynémely avatatlan kontár. Ezek is egytől-egyig „scombri”-ik (Somber scomber). Horoggal halásszák. Nyáron néha olyan tömérdek számban jelennek meg a partok közelében, hogy szinte kézzel is lehet őket fogdosni. Ilyenkor aztán besózzák és hordókba rakva kerülnek forgalomba. A nyári halpiac rendes vendége a tinhal. Egészben alig látható, mert nagy, néha 3–4 méter hosszú, s fölszeletelve árulgatják, akárcsak a szarvasmarha húsát. Tengerpartokon fogják a tonnarákban vagy tinhalász telepeken. Partunkon néha rengeteg nagy seregekben szoktak megjelenni. Ha sokat fognak, akkor a java részét Triesztbe és Velencébe szállítják” – olvashatjuk a könyvben Garády Viktortól 1901-ből. De benne van Kossuth Lajos Fiuméból írt levele feleségének, olvashatunk Széchenyi Naplójában fiumei látogatásáról és sok más korabeli magyar vonatkozású írást.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ady Endre: A világosság lobogója alatt.  – Válogatott publicisztikai írások. - Válogatta és a jegyzeteket írta: Ferencz Győző  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 9789633320075 – 380 oldal
Megjelenés éve: 2012

Ady publicisztikai írásai a korabeli napi politikai, közéleti és kulturális eseményekhez kötődnek, ám szinte kivétel nélkül olyan általános kérdéseket vetnek fel, amelyek örök aktualitást adnak nekik.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Dani uraságnak. – 3. javított, bővített kiadás. Ekler Andrea utószavával  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Vágott A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 079 2 – 296 oldal
Megjelenés éve: 2018.

A Somló-hegy lábánál, Felsőiszkázon született, az idén 80. esztendős költő, Ágh István szociográfiát írt. Szülőföldje múltját és jelenét mutatja be, furcsa módon annak címezve írását, aki e régiónak nagy szülötte volt, Berzseni Dánielnek. Ő a címben is szereplő Dani uraság. „Szülőföldemet növesztvén kezdtem ezt a könyvet, Berzsenyi szeretetében. Kemenesalja, gyerekkori ablakomból látva is, fölfedezetlen tájam. Most már budapesti vonatjeggyel érkeztem hozzá és Berzsenyihez, Dani urasághoz. Tapasztalataimat a költőnek mondom el, neki beszélgetek jelenről, múltról, a lehetséges jövőről: mi van ott, miként élnek, gondolkodnak földijei? Efféle írásban legfőbb kalauzom a szeretet otthonossága: elvezet a szívekhez, eltölt kedéllyel, bizalommal és jóakarattal. Az élet melegét szándékoztam közvetíteni, mely inkább fölfedezésre vár mostanában, mint a szociográfia hagyományos tárgyai. Adataim e könyv megjelenésére elavulhatnak, de az emberi természet múltból jelenbe torkolló története időálló. Miként válaszol a kihívásra, a tisztességes megmaradásért miként cselekszik?” – írta művéről a szerző. Az adatok valóban már nem ugyanazok, mint 35 évvel ezelőtt, de maga az írás időtlenné vált mondanivalójával és nyelve szépségével. Az „aktualitást” a kötet végén található Utószó interjúban találjuk, melyet 2018-ban Ekler Andrea készített a nemzet művésze szerzővel.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Fénylő Parnasszus – Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

324 oldal
Megjelenés éve: 2008

A Kossuth-díjas költő esszéit hittevésnek szánta, mikor a magyar költészet három óriásáról írni kezdett. A zseniális Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre líráját hordozta magában gyermekkorától, s úgy érezte, eljött az ideje, annyi év után megvallani hűségét.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Szavak honvágya. Esszék.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5 alak, keménytáblás, 288 oldal, ISBN 978 963 332 022 8
Megjelenés éve: 2013

Az idén 75 éves Ágh István eddig kötetben meg nem jelent rádiójegyzeteivel, bátyjára és a barátokra való emlékezéssel, esszékkel nyújt maradandó olvasmányélményt míves költői prózában.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Bakonyi István szerkesztésében és összeállításában.: Két küzdés között. Tamás Menyhért hazaútja Tanulmányok, kritikák tükrében.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 172 0 – 252 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Az 1974-ben indult és még ma is íródó életmű recepciójából válogatott a szerkesztő egy olyan csokrot, mely bemutatja nemcsak Tamás Menyhért költészetét és prózai munkásságát, hanem (mivel az életműve szorosan kapcsolódik az életeseményeihez) megismerhetjük egy székely csoport vándorútját/menekülését az erdélyi Madéfalvától a mai Tolna megyéig – kezdve Mária Terézia katonáinak kegyetlenkedéseitől a trianoni békeszerződésen át a második világháború utáni lakosságcserékig… Igazi magyar sors Tamás Menyhért sorsa… 63 írást olvashatunk 39 szerzőtől: Ágh István, Alföldy Jenő, B. Juhász Erzsébet, Bakonyi István, Bata Imre, Beke György, Belohorszky Pál, Borbély Sándor, Botlik József, Cynolter Károly, Cs. Nagy Ibolya, Cs. Varga István, Decsényi Judit, E. Nagy Sándor, Gál István, Gáll István, Gellért Gyöngyi, Görömbei András, Határ Győző, Hegedűs Imre János, Jelenits István, Király Ibolya, Kovalovszky Miklós, Kunszabó Zoltán, Mátyás István, Mona Krisztina, Oláh András, Pásztor Bertalan, Pécsi Györgyi, Pomogáts Béla, Rónay László, Simon István, Simonffy András, Stenczer Ferenc, Sütő András, Takács József, Tarján Tamás, Tüskés Tibor, Vasy Géza.
Az MMA támogatásával.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ceyhun Atuf Kansu: Mustafa Kemal Atatürk. Fordította Tasnádi Edit. Utószó Hóvári János.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrálva, 152 oldal. ISBN 978 963 332 093 8
Megjelenés éve: 2017.

A könyv – életrajz, az eredeti címben ígért „népvezér”, a szultánság romjain a független és modern Törökországot megteremtő hadvezér és államférfi: „Gazi Mustafa Paşa”, azaz a törö-kök atyja: Atatürk alakját hitelesen megidéző, a török történelem e korszakának leglényege-sebb eseményeit nyomon követő esszé. A szerző egy fényképalbumot lapoz. Oly módon, hogy Atatürk egy-egy fényképéről részletes leírást adva idézi meg életének egy-egy sorsdöntő eseményét vagy jellemző epizódját. A művet olvasván a magyar történelem alapvető kérdései visszhangoznak bennünk. Hiszen Törökország számára is létkérdéssé vált az imperialista intervencióval szemben az ország függetlenségének kivívása (1919–22-es Nemzeti Felszabadító Háború); az ország jövője azonban ugyanolyan követelően tette szükségessé a társadalmi haladást és a nyugati civilizá-cióval való lépéstartást is. Az igazi hazafiság eszméivel fűtött, költői hevülettel megírt esszé megismerteti a magyar olvasót századunk egyik legkiemelkedőbb alakjával. Érdekes és vonzó olvasmány. A török kulturális és turizmus minisztérium TEDA támogatásával.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter: A teljesség sóvárgása. Irodalomtörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 084 6 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2019.

„Ebben a csak nemrég magunk mögött hagyott – sokak számára rossz emlékű – periódusban az is megesett, hogy némely irodalomtörténeti érdekű kéziratnak izgalmasabb »fiókregénye« keletkezett, mint akár maga az eredeti alkotás. Ami kétségtelenül összefügg az irodalom (és a sajtó) pártirányításának fölöttébb »eredményes« érvényesülésével. Ennek előrevetítésével csupán azt szerettem volna jelezni, hogy egy-egy korszak irodalomtörténetét nemcsak a megjelent művek sora jellemzi, hanem a csonkítottan napvilágot látott vagy az íróasztalfiókban rekedt kéziratok kálváriája is. Az irodalomnak mint intézménynek a működéséről tehát csakis akkor alakíthatunk ki valóságos képet, ha számolunk a mindenkori hatalom illetéktelen – az irodalom önmozgását fékező, belső autonómiáját sértő – beavatkozásával is. Esetünkben: a pártállami diktatúrának az irodalmi tudatszférát a maga ideológiai törekvéseinek alárendelő szerepével; az irodalomkritika manipulálásával, az elő- és utócenzúra fenntartásával, a hatalmi hierarchia különböző szintjein – alárendelt irányító – szerepet vállalókban állandósult félelem által gerjesztett öncenzúra hatásával” – írja a Szerző a kötet „Irodalomirányítás”: 1947–1989 című írásában. És persze az öncenzúra miatt sok mű meg sem íródott, tehetnénk hozzá Domokos Mátyással. Kisebbségi sorsban ezek a politikai megszorítások még élesebben jelentkeznek, bár Cseke Péter erre szinte sohasem hivatkozik… Mintha nem egy másik országban, kisebbségi sorsban történt volna mindez. Egy a nyelv, egy az irodalom, egy a diktatúra – és igen, igaza van!

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter: Borongós ég alatt. Sajtótörténeti tanulmányok 1980–2014.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 043 3 – 328 oldal
Megjelenés éve: 2015

A Szerző kolozsvári egyetemi oktató, aki 1990 őszétől a friss szemléletű újságírói nemzedékek kineveléséért vállalt meghatározó szerepet. A ma már közel kétszázhuszonöt éves erdélyi magyar sajtó funkcionális történetének vizsgálata során elsősorban a kisebbségi sajtónyilvánosság kiépítése s működése kötötte le érdeklődését. A maguk dimenzióiban éli át a két világháború közötti eszmetisztázó sajtóviták drámai mélységét, de figyelmünkbe ajánlja azokat is, amelyeket 1956 után az erdélyi irodalmi örökség értékrendszerének megőrzéséért és átmentéséért vívott Páskándi Géza meg Gálfalvi György nemzedéke. A szerző alighanem a recepciótörténet „mikrofilológiai világában” érzi a legotthonosabban magát. Hiteles tényfeltárásai révén ekképpen jelzi, hogy korszakokként miként „szólt az Idő” az egymást követő erdélyi írónemzedékek frontáttörései révén. Cseke Péter 70. születésnapjára!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter: Trianoni hófogságban. 1918–1945–1990. Eszmetörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 145 4 – 344 oldal
Megjelenés éve: 2020.

A közvetlenül a második világháború után született nemzedéknek nem adatott meg, hogy az előttük járó, az előző kisebbségi helyzetben eszmélkedő korosztályok valamennyi meghatározó egyéniségét személyesen is megismerhesse: háború, menekülés, hadifogság, hidegháború és a „román Gulág” egyaránt megtizedelte őket. Akik élve megúszták, és halálukig köztünk lehettek, azok sem tudták nyíltan áthagyományozni a tájékozódásukat megkönnyítő kisebbségi élettapasztalataikat. Vagy azért, mert megfélemlítettek voltak, vagy azért, mert az értelmiségnevelő intézményrendszerből teljesen kiszorultak. Közéjük tartozott többek között Jancsó Béla „ikertársa”, a második értelmiségi nemzedék lapját felelős szerkesztőként és kiadóként is jegyző László Dezső, akinek azért kellett kétszer is megjárnia a román Gulágot, mert tisztelői körében az Erdélyi Református Egyházkerület „rangrejtett” püspökének számított. De hivatkozik Kós Károlytól Tamási Áronig, Dávid Gyulától Németh Lászlóig igen sok nagy magyar (határon inneni és túli) íróra, szerkesztőre, de Buday György, a Szegedi Fiatalok és a szegedi tanyavilág is bemutatásra kerül bizonyos (trianoni) szempontból. Az ő munkássságukon/levelezésükön keresztül mutatja be a Szerző a Trianon utáni erdélyi társadalmi életet. Összességében nem annyira a művekre figyel, mint inkább hátterükre, az azokat előhívó szellemi közegre, irodalomtörténészként nem annyira az irodalom, mint az irodalom társadalomtörténete foglalkoztatja… A „határon túliság” fogalmának bizonytalansága köztudottan abban mutatkozik meg a legfélreérthetetlenebbül, hogy Erdélyből nézve Magyarország van túl a határon, mely látásmód nemcsak Trianon utáni fejlemény, hanem sok évszázados hagyományra tekint vissza. Ugyanúgy, ahogyan a történelmi „két haza” összetartozása is. Olyan izgalmas olvasmány ez a tanulmánykötet, mint egy krimi.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu
Cseke Péter új köteteiről beszél az alábbi rövid portréfilmben. (Megtekintehtő a linkre kattintva)::
Erdélyi Figyelő,TV Cluj
2021. július

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csokits János: Egy tükör cserepei  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alakban, keménytáblás, 380 oldal ISBN 963 9658 022.
Megjelenés éve: 2006

Csokits János költő, esszéíró az 1945 utáni években elhagyta Magyarországot, és a legutóbbi időkig emigrációban élt, Párizsban, majd Angliában, és a nyugati magyar irodalom ritkán megszólaló, megbecsült tehetségeként írt esszéket a magyar irodalom klasszikusairól (Arany János, Pilinszky János), és vitairatokat. Ezenkívül nagy műveltségre és széles látókörre valló esszéket a 20. századi modern világ általános jelenségeiről és az úgynevezett modernség képtelen-groteszk megnyilvánulásairól. Hazatelepülése óta folyóiratokban jelentette meg nagy visszhangot kiváltó stúdiumait a latin világ erkölcseiről, szokásairól.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csokits János: Pilinszky Nyugaton (Pilinszky 32 levelével). Második, javított és bővített kiadás. Utószó: Sebestyén Ilona.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 150 oldal. ISBN 978 963 332 119 5
Megjelenés éve: 2017.

Csokits János 1949-ben – 21 évesen – menekült el Magyarországról; Franciaországban, Nyugat-Németországban, majd Angliában élt és dolgozott (legtöbbet a Szabad Európa Rádiónak és a BBC-nek), ezután ötvenéves emigrációját 1999-ben feladva hazatért. Nagy érdemeket szerzett a magyar költészet – elsősorban Pilinszky János életműve – nyugati, angol nyelvű megismertetésében. Pilinszky János külföldi fordítójaként a költővel való ismeretségét, találkozásait és levelezését örökíti meg ez a kötet, amely először Domokos Mátyás szerkesztésében 1992-ben jelent meg. A könyvet a Győri Rotary Club támogatta.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet. – Az utószót Görömbei András írta.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 83 7 – 252. oldal.
Megjelenés éve: 2010

Az új Csoóri-esszék világát is áthatják a kemény tartásra, eltökélt cselekvésre mutató magatartáspéldák. A gordiuszi csomót nem szétvágó, hanem kibogozó Illyés Gyula és a Szárszói beszédet megíró és elmondó Németh László példája örök érvényű erkölcsi tanulság is. De feledhetetlen a Petőfi századost – jobb kezének előző napi megsebesülése miatt – bal kézzel kitüntető Bem tábornok is. Feledhetetlen a Himnusz újraírására felkért Illyés és Kodály magatartása is. Milyen a zenei értéke Erkel munkájának? – kérdezte Illyés. – Nem helyettesíthető! – felelte Kodály megfellebbezhetetlenül. – Ki rendezte a tegnapi tüntetést az apja temetésén – kérdezte a nyomozó Kós Károly lányától. Ő azt válaszolta: – A Halott! – Ezzel az erkölcsi igényességgel szól Csoóri Sándor a nemzetről is.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Az elhalasztott igazság. Beszélgetések 1971–2010.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 450 oldal, ISBN 978 963 9658 91 2
Megjelenés éve: 2011

Közel félszáz kérdező-beszélgetőtárs: Domokos Mátyástól Berta Bulcsun át Czine Mihályig írók, irodalmárok, újságírók – szólaltatják meg Csoóri Sándort költészetéről, magyarságról, életéről, múltról, jövőről. Mintha életrajzot írnának az időrendbe szedett (korántsem teljes!) 1971 és 2010 között keletkezett beszélgetések. A 40 esztendő terméséből Szakolczay Lajos válogatásában kapunk kordokumentumként is felfogható válogatást.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Elveszett utak
2003. Év Könyve-díjas.
  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

364 oldal

Megjelenés éve: 2003
Második kiadás: 2004

Ára: 2600 Ft
Kedvezmény: 780 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Tizenhét kő a parton  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

390 oldal
Megjelenés éve: 2007

Csoóri Sándornak 2004-ben jelent meg a Nap Kiadónál Elveszett utak c. Év könyve-díjas esszékötete. Az azóta keletkezett újabb írásokat, esszéket tartalmazza a Magyar esszék sorozatban megjelenő új könyv, a költő Csoóri Sándorhoz méltó választékos stílusban. A közállapotokért aggódó figyelem süt az írásokból. Érdemes rá odafigyelnünk

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Védőoltás. A magyar irodalom története az Ómagyar Mária-siralomtól napjainkig. Magyar esszék sorozat  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 89 9 – 536 oldal.
Megjelenés éve: 2011

Sajátos magyar irodalomtörténet Pálfy G. István válogatásában. Csoóri Sándor időbeli összevisszaságban és változó műfaji jelleggel ugyan, de a magyar irodalom évszázadaira kitekintő, szinte teljesnek mondható irodalomtörténetet is írt. A jelenről, illetve a megélt évtizedekről is nagyon sajátos és meghatározó képe van.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csuday Csaba: Fantasztikum, mágia, valóság. Írások a hispán és a magyar irodalomról.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 32 5 – 296 oldal
Megjelenés éve: 2014

E kötet szerzője a spanyol nyelvű fordításai mellett filológus, esszéíró, és ebben a születésnapi összegző kötetében, a szépírás teljes fegyverzetében, olyan világot tár elénk, melyről ma kevesen tudnak többet nála Magyarországon. Csuday Csaba 70. születésnapjára!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Dávid Gyula: 1956 Erdélyben és ami utána következett  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 085 3 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A Magyar Autonóm Tartományból az a jelentés futott be, hogy Erdőszentgyörgyön a hőerőmű udvarán valaki ledöntötte Sztálin szobrát; Hajdu Zoltán író jelentette, hogy mellette az autóbuszban valaki azt mondta: „inkább haljunk meg fegyverrel a kézben, mint éhen”; Tóth Ödön kulák Zoltán községben azt kiabálta az utcán, hogy „eljött a mi időnk”; az uzoni körorvos azt mondta, hogy Vasile Lucát is rehabilitálni kellene, mint ahogy Nagy Imrét rehabilitálták; a csíkszeredai Fodor Imre pedig kijelentette, hogy azért, ami Magyarországon történt, a kommunisták a felelősek. … Egy pécskai asszony pedig azt kérdezte, mikor kezdik már el nálunk is azt, ami Magyarországon van. A Kolozsvárról befutott jelentésben az áll, hogy a Babeş és a Bolyai egyetemeken szórólapokat találtak, amelyen felhívták a diákságot a szolidarizálásra. Bonchidán az egyik kerítésre valaki felírta: „le a kvótákkal”. Somkeréken Farkas László kulák azzal fenyegette meg a társas gazdaság elnökét, hogy vigyázzon magára, mert hamarosan nálunk is következik az, ami Magyarországon – olvasható a szamosújvári börtönt és a Duna-deltát is megjárt irodalomtörténész kolozsvári Szerző könyvében. A könyv megjelenését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: „A legnagyobb bátorság a remény”. Írások Illyés Gyuláról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 086 0 – 352 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Tíz éve hunyt el Domokos Mátyás. Terve volt Illyés Gyuláról szóló összes írásának megjelentetése. Végakaratának eleget téve válogattuk össze minden írását, és hozzátettük a még soha nem publikált szerkesztői és lektori jelentéseiből is az Illyésről szólókat.

Ára: 3465 Ft
Kedvezmény: 1040 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: A porlepte énekes – Weöres Sándorról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Keménytáblás, 208 oldal
Megjelenés éve: 2002

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Az olvasó fényűzése I–II–III.
2007 Budai Könyv-díjas!  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás
Megjelenés éve:2007

Réz Pál baráti tanácsára állított össze Domokos Mátyás egy válogatást életművének azokból a darabjaiból, amelyeket a legfontosabbnak tartott. Az I. A rontás ellen – általános, a magyar irodalomról szóló írásokat tartalmaz; a II. A költői képzelet nyomában; a III. Az életre figyelés prózaírói címet viseli. Lebilincselő olvasmány, letehetetlen a mű, hiszen a 20. század egyik legnagyobb esszéíró-gondolkodója és szerkesztője, a nagy műveltségű és zseniális észjárású Domokos Mátyásnak nemcsak a közelmúltunk irodalmáról, de társadalmi életünk legfontosabb eseményeiről írt esszéi is – szívszorítóan igazak.

Ára: 6300 Ft
Kedvezmény: 1890 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Írósors – Németh Lászlóról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Kötött. 228 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Nem-múló múlt.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 87 7. Fr/5, keménytáblás, 250 oldal
Megjelenés éve: 2006

Az esszéista, kritikus legújabban írt java írásaiból összeállított kötet Móricz Zsigmond, József Attila, Illyés Gyula, Tersánszky Józsi Jenő, Németh László, életműve mellett foglalkozik a magyar képzőművészeti élet olyan kiválóságaival, mint Ferenczy Béni, Bartha László, Ecsődi Ákos. Továbbá megidézi Sárközi Mártának az emlékét, és a Kérdés kérdés hátán ciklusban a jelenkor magyar történelmének és szellemi életének általános kérdéseit elemzi

Ára: 2436 Ft
Kedvezmény: 731 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Szembesülés – Írókkal, művekkel  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5. Keménytáblás, cérnafűzött, 268 odal
Megjelenés éve: 2003

A veszélyeztetett szociális, nemzeti, erkölcsi és esztétikai értékekről tanúskodó érzékenységet felelős indulattal sugárzó munkáit önéletrajzi elemek szövik át. Az esszék főképpen a 20. század nagyjairól: Illyésről, Németh Lászlóról, Veres Péterről, Nagy Lászlóról, Fodor Andrásról szólnak a Szerzőtől már „megszokott” nagy tárgyi tudással, filológiai igényességgel és villámlóan okos elemzésekkel.

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Falusi Márton: Műtücsök opál mezőkön. Esszék.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 072 3 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Falusi különös fénytörésben látja és láttatja irodalmi hagyományainkat: kivételes tárgyismerettel, elméleti felkészültséggel illeszti őket a világirodalom nagy folyamataiba. Új hang, új gondolatok, új szemlélet – a Szerző új kötete figyelemre méltó, fontos lépés a magyar irodalmi modernizáció folyamatában.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Falusi Márton: Várható elbukásunk. Esszék és tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 147 8, 272 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Az elmúlt évtized egyik legígéretesebben ívelő, irodalomtörténészi-filozófusi pálya az immár 40 esztendős Falusi Mártoné. Ma már sokoldalúságnak számít, ha egy alkotó több irodalmi műfajban is jelentőset alkot. Ő megteremtette eredeti hangú költészetét; újszerű szemléletet sugárzó esszéket és az irodalom mozgásáról, értékrendi változásairól és az irodalom infrastruktúrájának kérdéseiről szóló kitűnő tanulmányokat írt. Új tanulmánykötetébe hosszabb és rövidebb esszéiből, a magyar irodalom történetének nagyjait, azok műveit, életművük fontos kérdéseit vizsgáló írásaiból válogatott. A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával.

Ára: 4515 Ft
Kedvezmény: 1355 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: A kultúra iránytűje. Kritikák. Magyar esszék sorozat  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 044 0 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Új kötetében könyvismertetéseiből, kritikáiból kínál válogatást a szerző. Nem ajánló szövegek ezek: elmélyült, a művek talán kevésbé ismert vonásait föltáró írások. Olyan korban, amikor a köztéri lárma, a piaci célú recenziók, szédelgő feldicsérések, bulvárosodás idejét éljük. Az elmúlt esztendők könyvterméséből válogatva Gróh Gáspár igazi értékeket mutat be. Jó, hogy van még kritika, és jó, hogy van ilyen kritikusunk, mint Gróh Gáspár.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: A magyarság rendeltetéséről. Művelődéstörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 320 oldal, ISBN 978 963 332 035 8
Megjelenés éve: 2013

A kötet középpontjában a 20. század első felének szellemi folyamatait vizsgáló tanulmányok és esszék állnak. Móricz, Németh László, Illyés Gyula, Bibó István, Szabó Dezső életművének egy-egy sajátos metszetéről, területéről ír. Látszólag talán nem központi kérdésekről, valójában mindig az egészről, az életművek lényegére utalva, azok, és ezen túlmenően a magyar kultúra egészében gondolkodva. Gróh Gáspár számára nincs részkérdés: a tárgyalt szerzők világához közelítve nemcsak azok mélyebb megismerését teszi lehetővé, hanem a korszak magyar eszmetörténetét, a magyar gondolkodás belső mozgását világítja meg. Ez teszi természetessé, hogy az életművek középpontjától távolinak tűnő témákat is tényleges súlyuknak megfelelően tárgyalja. Így elemzi Füst Milánnak a hajdani Magyarország Felvidékéhez fűződő élményeit vagy Liszt Ferencnek a magyar nemzeti, illetve népzenéhez való kapcsolatát. A tanulmányok centrumában a nemzet a modernizáció összefüggésében jelenik meg, a magyar hagyomány továbbvitele a művészi és közéleti demokrácia dimenziójában kapja meg ma is alapvetően fontos jelentését. Gróh Gáspár szívesen ír olyan kérdésekről, amelyek a szellemi élet nagy törésvonalai körül találhatók, és többnyire komoly viták középpontjában állnak. Ő maga azonban nem e polémiákat akarja folytatni: olyan összefoglaló álláspont kialakítására törekszik, amelyik a hitviták helyett az értelmes párbeszéd alapja lehet.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Irodalmi hullámlovaglás. Ragyogástól féknyúzig.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 175 1 – 284 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Gróh Gáspár új kötetébe tanulmánnyá terebélyesedett írásai kerültek. Bevezetőjében a kritikáról írva a szellemi élet megosztottságát megkerülhetetlen tényként, a szabadon gondolkodás akadályaként bemutatva a méltányosság szempontjának hiányára hívja fel a figyelmet. Legnagyobb lélegzetű, több mint 100 oldalas tanulmánya Nádas Péter 2017-ben megjelent regény-önéletírásának egy vonulatát taglalja. Elismerés és kemény kritika ez együtt, nemcsak letehetetlen, hanem megkerülhetetlen is. Más természetűek azok az írásai, amelyekben kiemelkedő író kortársunk, a kolozsvári Szilágyi István újabban megjelent köteteit elemzi. Ezek jelentik számára a kötete címében jelzett „ragyogást”. Záró tanulmánya csak azért nem vitairat, mert elfogultságra épülő hamis állításokkal aligha lehet vitatkozni. Ezért állítja, hogy Beke Albert Illyés Gyuláról írt könyve a szakszerűség álarca mögé bújtatva nem annyira szakmai teljesítmény, mint inkább az irodalomtörténetbe átkerült új „műfaj”, a monográfiává duzzasztott féknyúz megteremtése. A József Attila-díjas Gróh Gáspár kötete elvontságában is élvezetes, irodalmi értelemben is vonzó olvasmány. Mint minden igazán jelentős alkotás, túlmutat önmagán: időtlen és aktuális: úgy szól jelenbe érő múltunk megkerülhetetlen, de túl gyakran elfelejtett tényeiről, összefüggéseiről, folyamatairól, hogy azok nekünk is személyes ügyünkké válnak.
A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Két bagoly. Tűnődések, 1997–2020.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 161 4 – 272 oldal
Megjelenés éve: 2020.

88 rövid lélegzetű, változatos miniesszét találunk a József Attila-díjjal kitüntetett kritikus, irodalomtörténész új kötetében. A Tűnődések alcím jellemzi legjobban ezeket az írásokat. Valójában karcolatok, kis novellák, apró megfigyelések – kitűnő íráskészséggel és az irodalomtörténésztől már annyira megszokott hatalmas tárgyi tudással. Megfér benne a magyar történelem és politika mozgása, egy kiszáradt nyírfa, egy kidőlő évszázados tölgy vagy éppen egy vadászatra induló bagolypár. És velük együtt ott vannak Balassi és Petőfi, Kölcsey és Nagy László, vagy éppen Bartók Béla. Nagyon olvasmányos, mindenkinek bátran ajánlom!!

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Mesterek a magasban. Irodalmi tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 206 2, 340 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Gróh Gáspár új kötetének tanulmányai ismerősnek gondolt művek és életművek alig vagy másként ismert oldalára hívják fel a figyelmet. Nem a már-már közmegegyezéssé vált értelmezések érvényességét vitatja, hanem olyan szempontokat vet fel, amelyek érdemben gazdagíthatják, olykor módosíthatják a korábbi értelmezéseket. Elmondja, hogy a nemzeti sorskérdéseket személyes ügyének tekintő, de a politikától irtózó Németh László közéletisége miként lesz politikai tényező, hogy Illyés Gyulát nem csupán nemzeti küldetéstudata, hanem a szociális igazságkeresése jellemezte baloldaliság fordítja szembe a kommunizmussal, hogy Mészöly Miklós írói életműve miért elszakíthatatlan a magyar hagyományoktól. A szerző elmélyülten elemzi a drámaírást tervező Csoóri Sándor filmfelé fordulását, ahogyan e műfajváltás egyik első nagy eredményeként az Ítélet című filmben a magyar irodalom Dózsa-hagyományát használja fel az 1956-os forradalom örökségéhez való hűség kifejezésére.
Gróh Gáspár írásait az a látásmód határozza meg, amelyben az árnyalt elemzőkészség találkozik a művészi-irodalmi teljesítmények iránti érzékenységgel: gondolkodásában összetartozik a nemzet sorsának vállalása, az értékeket őrző és ezért azok megújítására törekvő konzervativizmus és a klasszikus liberalizmus nyitottsága.

Ára: 3780 Ft
Kedvezmény: 1134 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Neurotikus nemzettudat? Esszék, tanulmányok a magyar kultúrából.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 129 4 – 256 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus írásaival egyre meghatározóbb alakja a kortárs magyar irodalmi köztudatnak. Írásainak legfontosabb két jellemzője: a tematikai sokszínűség és a mindegyikben fölfedezhető sajátos látásmód. Írjon bármiről és bárkiről, a magyar történelem és művelődés egységében gondolkodik. A nemzetben sajátos műhelyt lát, amelynek az a munka ad értelmet, amellyel a közös, európai kultúrát gazdagítja. Sokféle módon érhető el a cél. Irodalommal, művekkel, történelemformálással – és a kettő gyakran összetalálkozik. Valójában ez a találkozás jelenti Gróh gondolkodásának legfőbb tárgyát, írjon Babitsról vagy Dobos Lászlóról, Németh Lászlóról vagy Kodolányi Gyuláról és Csoóri Sándorról, Szabó Dezsőről, alkalmasint Szent-Iványi Domokosról és Szabad Györgyről.

Támogató:

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Szemben a felejtéssel. Esszék, kritikák.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 250 oldal, ISBN 978 963 332 087 7
Megjelenés éve: 2017.

A szerző újabb írásai értelmező, rendszerező szerepük miatt nélkülözhetetlenek az irodalmi értékrend formálásában. Olyan „olvasóközpontú” kritikák, esszék, irodalomtörténeti elemzések, amelyek az írók szemében a szakmához, a szakmáéban viszont az irodalomhoz tartozóknak tűnhetnek fel. Új kötetében főleg olyan szerzők műveiről ír, akikben megtalálja a számára kedves értékeket: Görömbei András, Kiss Gy. Csaba, Németh László, Szörényi László, Márkus Béla, Domokos Mátyás. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést nem sokkal e könyv megjelenése előtt vehette át főleg a magyar írók életművét az adott korszak történelmi és kulturális hátterével összefüggésben elemző írásai elismeréseként – itt a bizonyíték, hogy méltó volt rá.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: A minőség jegyében. Írások Németh Lászlóról. – Összeállította Ekler Andrea–Petrik Béla.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 240 oldal – ISBN 978 963 332 159 1
Megjelenés éve: 2020.

„Mit adott nekem Németh László? A legtöbbet, amit szellemi és etikai vonatkozásban ember embernek adhat: példát és ösztönzést. Példát arra, hogy századunk kibogozhatatlannak tetsző szellemi káoszában is van értelme és lehetősége a teremtő küzdelemnek. Példát arra, hogy alázattal és lelkiismerettel szüntelenül átgondolva a megtett utat, olykor szomorú tapasztalatok ellenére is reménykedő hittel és töretlenül kell építenünk a jövőt. Lenyűgöz érdeklődésének széles horizontja, eredményeinek mindig eleven és elgondolkodtató biztonsága, mélysége. Németh László mindig együtt gondolkodni, együtt töprengeni hív, s amiről gondolkodik, az mindig mindnyájunk ügye, vagy legalábbis annak kellene lennie. A pedagógus hite és segítő szándéka sugárzik rám minden sorából, ezt éreztem kézfogásából is: a nagy szellem munkára, nevelésre hívó ösztönzését” olvashatjuk a kötet bevezető írásában. Görömbei András irodalomtörténész, egyetemi tanár az idén lenne 75 éves, az Ő tiszteletére született az összeállítás – Németh Lászlóról szóló írásaiból. Hét esztendeje nincs közöttünk, ezzel a kötetével emlékezünk Rá… Az Utószó Papp Endre munkája.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. – Újabb tanulmányok.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN / 978 963 9658 57 8 − 384 oldal
Megjelenés éve: 2008

A szerző a magyar irodalmi közélet nagy műveltségű és naprakész alakja; írásai szerves részét képezik a kortárs irodalmi köztudatnak. Gondolatilag kiérlelt, lendületes esszéit filológiailag pontos, aprólékos jegyzetapparátus kíséri. Általános öszefoglaló esszéin kívül ír többek között Ágh Istvánról, Sütő Andrásról, Nagy Gáspárról, Buda Ferencről, Gál Sándorról – megjelent könyveik, korszakos műveik kapcsán. Debrecen Városa támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret (Tanulmányok)  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 35 4 - Fr/5, keménytáblás, cérnafűzött, 404 oldal
Megjelenés éve: 2003

Görömbei András e kötetében az irodalom alakító szerepének az elemzésével foglalkozik nemzeti önismeretünk vonatkozásában, részint egyes életművek (elsősorban Illyés Gyula) kapcsán, részint általános kérdésfeltevések mentén; figyelmét főként a határainkon kívül élő magyarság kulturális-anyanyelvi önismeretére fordítva. Tanulmányai a tudós hitelességével szólnak a magyarság irodalmunkban kifejeződő önismeretéről.

Ára: 2350 Ft
Kedvezmény: 705 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Irodalom, nemzet, harmadik út. Esszék, tanulmányok, 2008–2012.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 9789633320143 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2012

A szerző változatlanul egyik legmeghatározóbb alakja a magyar irodalmi közéletnek; írásai szerves részét képezik a kortárs irodalmi köztudatnak. Gondolatilag kiérlelt, lendületes esszéit filológiailag pontos, aprólékos jegyzetapparátus kíséri ezúttal is.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Hellenbart Gyula: Bibó nyomában. Esszék, 2000–2010.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

BK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 32 2 168 oldal
Megjelenés éve: 2011

A már évtizedek óta Hamburgban élő Hellenbart Gyula életútja a hányatott magyar történelem, a sokféle szálból sodort magyarság sokfelé sodratását illusztrálja. E könyvében azokat az esszéit adja közre, melyek Bibó István szellemében foganva hazánkról, a magyar irodalomról, kiemelten Németh Lászlóról szólnak.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: A törzs szavai. – Írások az anyanyelvről.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5, keménytáblás, 256 oldal
Megjelenés éve: 2002

Válogatta Domokos Mátyás és Szathmári István, az Utószó Szathmári István munkája.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Imre László: Az irodalomtudomány távlatai. 19. századi szerzők nyomában. Esszék, tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 039 6 – 208 oldal
Megjelenés éve: 2014.

Tudósi és oktatói munka egységben szemlélésének tanúsítója a kötet szinte valamennyi tanulmánya… A szerző elindul s végigjárja az irodalomtörténészi, kritikusi pályáját. Mentes minden nehézkességtől, nem terheli agyon művét filológiai utalások tömegével, érdeklődésében és bizonyító anyagában egyáltalán nem finnyás – ahogyan ő maga is jellemezte az orosz formalista iskola vezéralakját, Sklovszkijt, s amit annak idején még hozzátett, azt mai magára is vonatkoztathatná. Például hogy a hat évtizedet is bőven betöltő szerző egyre rövidebb távra tervez, s hogy „néha olyan nótákat dudorász az utcán, amelyeket a járókelők legalább annyira furcsállnak, mint régi házak szobáiban az ódon párkányzatokat”. Imre László könyve gazdag és színes kötet: a múlt távlatából szemléli az irodalom mai jelenségeit és eredményeit.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Imre László: Irodalomalapítás és műfajfejlődés a 18–19. századi magyar irodalomban.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 045 7 – 280 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Ady Endre, Ambrus Zoltán, Arany János, Bessenyei György, Dugonics András, Gárdonyi Géza, Gyulai Pál, Jókai Mór, Tompa Mihály és Vörösmarty Mihály.a főszereplői ennek a tanulmánykötetnek. Imre László professzor vezetésével jó visszamenni 18. és 19. századba, jó újra olyan magyar írókról olvasni, akikkel (sajnos) az iskolában sem nagyon foglalkoznak már.
Pedig Nélkülük nem érthető meg a mai magyar irodalom sem, és Nélkülük üresebb volna a kultúránk!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Izsák József: Tamási Áron. Monográfia. Harmadik kiadás. Utószó: Izsák Balázs  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 200 0 – 192 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Izsák József: Tamási Áron. Monográfia. Magyar esszék sorozat. Harmadik kiadás. Utószó: Izsák Balázs A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 200 0 – 192 oldal, 3500 Ft Az olvasó Izsák József Tamási Áronról szóló kismonográfiájának harmadik kiadását tartja a kezében. Az első kiadás ötvenhárom évvel ezelőtt, 1969-ban jelent meg Bukarestben. Személyes emlékeim fűződnek a monográfia megírásának történetéhez, akárcsak édesapám egész életpályájához. Ez az utószó ilyen módon tartalmaz a lexikonok által is rögzített tényeken túl személyes élményekre épülő, szubjektív benyomásokat, amelyek érdekelhetik az olvasót. Izsák József 1921-ben született Sepsiszentgyörgyön. Tanulmányait a Református Székely Mikó Kollégiumban kezdte szülővárosában, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet 1946-ban magyar nyelv és irodalomból. Irodalmi munkásságában kiemelt fontosságú az a küzdelem, amelyet azért folytatott, hogy Tamási Áront visszahozza a köztudatba, akinek a háború után sem művei, sem vele kapcsolatos írás nem jelenhetett meg Erdélyben. (Egy kivételt meg kell említeni: az Ördögölő Józsiás című színdarabja 1956-ban, az Igaz Szó októberi és novemberi számában jelent meg.) Mit kellett, mit lehetett tenni azért, hogy Tamási művei újra eljussanak az erdélyi olvasóhoz, a magyar színházak játsszák a darabjait, és az iskolai tankönyvekbe is bekerüljön? A ma embere elképzelni sem tudja a rendszerváltás előtti korszak közhangulatát, a homályba burkolt intézkedések szövevényét, amely gyakran még azt sem tette átláthatóvá, mi az, ami szabad, és mi az, ami tiltott. Talán nem véletlen, hogy a Tamási-évet – amelynek egyik eseménye e könyv ismételt kiadása – a nemzeti kormány nevében Potápi Árpád János államtitkár úr hirdeti meg Marosvásárhelyen a Tündöklő Jeromos színházi bemutatóján. Ott elhangzott beszéde szerint ez a könyv tisztelgés egy értékközösség előtt, amelyhez nemcsak a szerző, de Tamási Áron is tartozott, és amely az egész nemzetre kiterjed, abban a szellemben, amelyet Izsák József kritikusi ars poeticájában vallott.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Jánosi Zoltán szerkesztésében és összeállításában: Vállamon bárányos éggel. Írások Nagy Lászlóról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 328 oldal, ISBN 978 963 332 078 5
Megjelenés éve: 2015.

Az In memoriam Nagy László gyűjteménye után tizenöt évvel e könyv új pályaértelmező szemléje azt a tömören kimondható tényt igazolja, hogy a Nagy László költői útjáról való gondolkodás máig töretlen maradt, s öröksége ma is kérdésekre, válaszokra, vitákra hívó erő – és példa – nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztályok szellemiségében is. A könyv szerzői a teljesség igénye nélkül: Ágh István, Balázs Géza, Csoóri Sándor, Falusi Márton, Görömbei András, Kalász Márton, Király László, Lászlóffy Aladár, Marafkó László, Marosi Gyula, Nagy Gáspár, Szabó T. Anna, Szakolczay Lajos, Szentmártoni János, Tornai József, Tóth Erzsébet, Tóth Krisztina, Zsille Gábor.
E kötettel a 90 éve született Nagy Lászlót köszöntjük.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Juhász Antal: A dél-alföldi tanyavilág. Néprajzi tanulmányok. Fotókkal, táblázatokkal. Utószó: Bárth János.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, színes ábrákkal, fekete-fehér fotókkal, ISBN 978 963 332 132 4, 360 oldal
Megjelenés éve: 2018.

A szerző a Szegedi Egyetem Néprajz Tanszékének nyugalmazott vezetője, a tanyavilág legszakavatottabb ismerője. Egész életműve az alföldi tanyavilág megismerése és bemutatása volt! „Nem élt magányban a tanyák népe. Kis közösségeket formáltak; a szomszédolás például gyakori találkozási alkalmat jelentett, de tartottak csutrinak nevezett házi bált is... A tanyák életében a téeszesítés jelentett korszakhatárt, a következő pedig a hatvanas évek második felében az iskolák körzetesítése volt, ami felgyorsította a porták elnéptelenedését… A tárgyak és az emlékanyag gyűjtése szorosan összefonódott. Az idősek hagyatékából és a padlásokról sok tárgyat szereztünk meg a múzeumnak; az intézménynek sosem volt annyi pénze, hogy a kereskedőkkel versenyezzen. …A tradíciót is földerítettük a gyékénytől a viseleten át a népdal- és tánchagyományokig.” Juhász Antal munkásságában a történetírás és a néprajzi adatgyűjtés kiegészítette egymást. A fényképeket is szinte mind a Szerző készítette. A legtöbb fotó a 70-es évekből származik, de az elbeszélések, az életmód autentikus bemutatása sokkal régebbi, mert a gyűjtőútjain mindig az öregeket kereste fel. Az EMMI és az NKA támogatásával.

Ára: 3750 Ft
Kedvezmény: 1125 Ft
 Megrendelés

Juhász Antal: A szegedi nagytáj és szomszédai. Néprajzi tanulmányok és esszék.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 154 6 – Fotókkal, ábrákkal, 208 oldal
Megjelenés éve: 2020.

A 85. születésnapját 2020. augusztusban töltő nyugalmazott tanszékvezető professzor Szerző írja könyve előszavában: „Mint egyetemi hallgató, majd pályakezdő néprajzos muzeológus, nem gondoltam, hogy … a szegedi népélet kevéssé ismert jelenségeinek föltárásában nekem is részem lesz. A tiszai vízi élet és egyes kézműves mesterségek kutatása adott indítást, utóbb magam szemeltem ki a táji néphagyomány olyan megjelenésformáit, melyeknek Bálint Sándor kevés időt tudott szentelni (pl. népi építkezés, tanyai életforma), vagy 20. századi történelmünk nem tette lehetővé alapos föltárásukat, ilyen pl. a Torontál megyei, szerbiai szegedi kirajzások élete, gazdálkodása és társadalma. A termés betakarításának idejében járva szakfolyóiratokban, helyi kiadású tanulmánykötetekben, múzeumi évkönyvben megjelent, szegedi vonatkozású írásaimat szeretettel ajánlom a népi műveltség, tárgyi és szellemi örökségünk iránt érdeklődő olvasóik figyelmébe.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3465 Ft
Kedvezmény: 1040 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy Csaba: Közép-európai találkozásaim. 18 év – 42 arckép  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, 184 oldal, ISBN 978 963 332 114 0
Megjelenés éve: 2018.

A szerzőnek e kötetéből a mai közép-európai szellemi élet sajátos metszete rajzolódik ki előttünk. Személyes ismerőseiról, barátairól készített rövid esszékben portrét – nagyjából az ezredforduló táján. Színes változatosságban lépnek elénk költők, történészek, műfordítók, tudós emberek és művészek, akikkel hosszabb-rövidebb ideig alkalma volt találkoznia, akiknek ismeri személyét és munkásságát Lengyelországtól és Csehországtól, Szlovákián keresztül egészen Szlovéniáig és Horvátországig, Szerbiáig. Szerepel ebben a kaleidoszkópban Nobel-díjas költő, Oscar-díjas filmrendező, szlovák és horvát költő, szlovén történész és cseh publicista-politológus. Nemzetközi szinten ismert „nagy” nevek és saját kultúrájuk fontos munkásai. Többek között: Bohumil Hrabal, Czesław Miłosz, Andrzej Wajda és Zbigniew Herbert. De mások mellett elkészült az arcképvázlata a szerb Danilo Kiąnek, a szlovák Emil Boleslav Lukáćnak, a lengyel Wiktor Woroszylskinek, a szlovén Veno Taufernek is. A portrék pillanatfölvételnek tekinthetők, a kapcsolat mélységétől függően tartalmaznak személyes mozzanatokat, visszatekintenek a barátság múltjára vagy csupán a személyes benyomásokat rögzítik.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: A 20. század lengyel irodalmából. Írók, művek, magyar kapcsolatok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 217 8, 212 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Kiss Gy. Csaba emblematikus alakja a szlavisztikának. Nincs még egy olyan életmű a 20-21. század fordulóján, amelyik jobban példázná azt a szláv (lengyel-szlovák-cseh-horvát) szellemi elkötelezettséget, amit Kiss Gy. Csaba képvisel. Nem cask vendégtanári munkája (2011-től 2018-ig éppen a Varsói Egyetemen), hanem művelődéstörténeti tevékenysége, könyvei témája is alátámasztják mindezt. Ebben a kötetben a lengyel írókról megjelent tanulmányait gyűjtötte csokorba. Ezek az írások igen nagy időt ölelnek át: 1980 és 2012 között íródtak.
Olvashatunk többek között Reymontról, Stanisław Vincenzről, Witold Gombrowiczról, Czesław Miłoszról, Zbigniew Herbertről, a záró írás pedig a tokaji bor lengyelországi történetével foglalkozik.
Kiss Gy. Csaba kötete lehetőség arra, hogy a magyarok jobban megismerjék a lengyel irodalmat, lengyel barátaink szellemiségét, és ezáltal is tovább erősödjön a lengyel-magyar barátság.
A Waczław Felczak Alapítvány támogatásával.

Ára: 3990 Ft
Kedvezmény: 1197 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: A haza mint kert  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Keménytáblás, 232 oldal
Megjelenés éve: 2005

A kötet – alcíme szerint: Nemzeti jelképek és mítoszok Közép-Európából – művelődéstörténeti tanulmányok gyűjteménye, amelyek az elmúlt években születtek a szerző tollából. Rendkívüli tájékozottság és anyagismeret jellemzi ezeket az írásokat, a nemzettudat és a regionalizmus dilemmáit elemzik a szóban forgó térségben, továbbá az itt élő népek kapcsolatainak kisugárzását egymás irodalmában, amelyek a térségben élő népek (lengyelek, szlovákok, horvátok és természetesen a magyarok) polgárosodásának a folyamatairól is hiteles képet adnak és különösen tanulságos elemzéseket olvashatunk homályt nem tűrő megfogalmazásban a kelet-közép-európai népek nemzeti jelképeinek a kialakulásáról.

Ára: 2440 Ft
Kedvezmény: 732 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Budapest–Zágráb: oda–vissza. Művelődéstörténeti esszék, 1999–2004.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 200 oldal, ISBN 978 963 332 046 4
Megjelenés éve: 2015

A magyar utasok leglátogatottabb célpontja a horvát tengerpart. De történelmileg Horvátország ennél sokkal többet jelent nekünk, annyi más között a magyar nemzeti múltból kihagyhatatlan emlékeket, ahogy Magyarország is őrzi horvát vonatkozású örökségét. Kiss Gy. Csaba ezért küldetésének tekinti, hogy ismeretekben is közel hozza egymáshoz a két, a 20. században elszakadt nemzetet. A 70 éves szerző tollából azonban ez a könyv nemcsak művelődéstörténet – ez igazi, lebilincselő elbeszélésfolyam.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1987. Személyes történelem.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 115 7 – 272 oldal, fotókkal illusztrált.
Megjelenés éve: 2017.

Harminc év! Több, mint egy emberöltő. Sajnos nagyon keveset tudnak az utánunk jövők arról, mit jelentett nálunk a kommunista korszak brutális, illetve alattomos változata, hogyan történt meg Magyarországon ennek a rendszernek az átalakítása. Visszatekintésemet ezért első renden a fiatal nemzedéknek szánom. Azoknak, akik a 80-as években vagy később születtek. Ők lehetnek majd elfogulatlan bírái annak, ami velünk és általunk történt. Tanúságtétel gyanánt vetettem papírra emlékezéseimet. Szemtanú és résztvevő kér szót e könyv lapjain. Azt próbálta megfogalmazni szerzője, amit ő látott, tapasztalt. Amiről annak idején írásban is töprengett. Olyan eseményekről szól, ahol személyesen ott volt. Többek között egy történelmi szerepre vállalkozó mozgalom születésénél. Véletlenül, de föltehetően nem teljesen véletlenül. Évtizedek távlatából szeretnék magam is tisztában lenni azzal, mit tettem akkor, mit gondoltam. Emlékeket válogatva, kitéve magamat az emlékezés csélcsap mivoltának. Ez persze óhatatlanul elfogultságot is jelent. … 1987 Magyarországa kétségkívül egy másik világ volt. Magától értetődő ez, de mégsem egészen az. Más politikai viszonyok uralkodtak, más törvények szabályozták az emberek életét, mások voltak lehetőségeik. Amihez hozzátartozott, és errről gyakran megfeledkeznek az akkori helyzet későbbi elemzői, az a fontos körülmény, hogy egy külső nagyhatalom hadserege állomásozott az országban. Mindazonáltal – föltehetően életkorom okán is – én mégsem érzem úgy, hogy áthatolhatatlan fal választaná el azt a korszakot a mától – idézzük a Szerzőt arról az évről szóló művéből, amikor megalakult a Bethlen Gábor Alapítvány, megalakult az MDF, tehát amikor sorsfordító történések főszereplője volt. A Kronológia és a Névmutató Marschal Adrienn munkája.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1988–1989. Személyes történelem.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 137 9 – 240 oldal
Megjelenés éve: 2019.

„Három részre tervezett visszaemlékezéseim második kötete az 1988. január 1-től az 1989. június 16-ig tartó időszakról kíván számadást készíteni. 1988-ban kezdtük el a Jurta Színházban a Magyar Demokrata Fórum nyilvános tanácskozásait megrendezni. Ez a civil társadalmi működés új szakaszát jelentette. Négy alkalommal sikerült megtartani ilyen fórumot – 500–700 résztvevővel. A másik tevékenységi forma volt egy Jelentés (alapos elemzés) elkészítése a romániai magyarok helyzetéről. Ekkor már százával menekültek Magyarországra főleg erdélyi magyarok, és kisebb számban románok is. A növekvő közéleti érdeklődésnek egyik fontos témája volt a határon túli magyarság helyzete. A Kádár-korszak legnagyobb szabású – engedélyezett – tömegtüntetésére 1988. június 27-én került sor Budapesten a romániai falurombolás ellen” – írja Kiss Gy. Csaba többek között erről a könyvéről.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1989–1990. Személyes történelem.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 156 0 – 340 oldal
Megjelenés éve: 2022.

A Szerző visszaemlékezéseinek ez a harmadik, záró kötete. Pontosan az 1989. június 16. és 1990. december 16. közötti időt tárgyalja.
A történelmi eseményeket tekintve jelenti ez az első pótválasztásokon (Gödöllő, Szeged, Kecskemét) az MDF sikereit (kétségkívül a legerősebb ellenzéki mozgalommá lett), majd a kerekasztal-tárgyalások befejezését szeptember elején. Ekkor bízta meg az elnökség a külügyi bizottság vezetésével, ebben a tisztségben kellett megszerveznie az MDF II. országos gyűlésének nemzetközi meghívottait és a sajtóját októberben. A küldöttek ekkor választották meg Für Lajost köztársasági elnökjelöltnek, Antall Józsefet pedig a párt elnökének. Utána következett az ún. négyigenes népszavazás ügye, melyet néhány ezer szavazattal vesztett el az MDF, ami mély belső válságot okozott. Ebből nagyjából december közepére sikerült ismét erőre kapni. Januárban már megkezdődött a választási kampány. Ezt a küzdelmet szóvivőként és a választmány tagjaként vitte végig Kiss Gy. Csaba… Sok töprengés után végül úgy döntött, felhagy a politikával.
Ezeket a nemzet szempontjából is sorsfordító rendszerváltozásos időket idézi fel Kiss Gy. Csaba saját történetén és saját emlékein keresztül.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Hogy állunk a számvetéssel? Közéleti írások, 1994–2015.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 200 oldal, ISBN 978 963 332 047 1
Megjelenés éve: 2015.

A címben feltett kérdésre keresi a választ Kiss Gy. Csaba. Nemcsak tőlünk, magától is kérdezi. A válaszokat olvashatjuk a kötetben, akár 1919-ről, akár Közép-Európáról, akár a Szerző által következetesen demokratikus átmenetnek nevezett „rendszerváltozásról” legyen is szó.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-közép-európai himnuszok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, keménytáblás, 248 oldal, ISBN 978-963-9658-90-5
Megjelenés éve: 2011

Himnuszok. Jelképek. Zászlók. Népek, nemzetek. Kiss Gy. Csaba pro-fesszor hallatlanul izgalmas könyvet tár elénk. Értekezését 13 közép-kelet-európai ország himnuszáról! Miben azonosak, miben eltérőek? Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia – egy részük még benne sincs az Európai Unióban, de valahogyan az elmúlt 1000 évet eltöltve ebben a földrajzi térségben, Kelet-Közép-Európában, összetartoznak. Himnuszaik eredeti nyelven, vagy kiváló költőink műfordításában, vagy nyersfordításban megtalálhatók Kiss Gy. Csaba kötetében. A Szerző nemcsak felsorakoztatja nekünk ezeket a himnuszokat, hanem keletkezésüket, hatásukat, különlegességeiket az irodalomtörténész szemével megvizsgálva, azokat be is mutatja. Nem szeretnénk nagy szavakat használni, de ez a 13 himnusz egy csokor-ban nemcsak a jelképeket, hanem a „hozzá tartozó” nemzeteket is közelebb hozza egymáshoz.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Lengyel napló. 1980. szeptember 27. – 1982. szeptember 5.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 158 4 – 208 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Kiss Gy. Csaba 75. születésnapjára!
„Egy szálloda étterme vagy kávéháza egy nagyvárosban. Tele vendéggel. Teát, kávét fogyasztanak, konyakot isznak. Mint rendesen. Egy kisebb társaság hangosabb a többinél, randalírozni kezd. A személyzet kihívja a rendőrséget. Negyedóra múlva rohamrendőrök törnek be a helyiségbe, kezükben a jellegzetes hosszú botok. Néhány perc alatt válogatás nélkül összevernek mindenkit, a vendégek egy részét a randalírozókkal együtt elhurcolják. Az egyik vérző arcú, összevert fiatalember az igazoltatásnál magyarázza, hogy apja a helyőrség egyik parancsnoka. Erre föl elengedik, de szigorúan megfenyegetik, nehogy bárkinek panaszt merjen tenni arról, ami vele történt. Hátborzongató vicc napjainkból. A lengyel értelmiségi éjjel arra ébred, hogy dörömbölnek az ajtaján, vasakkal feszegetik. Fölriad, és az ajtóhoz megy. Kétségbeesetten kérdezi, ki az. A válasz: Gestapo. Na végre, sóhajtja [nem a lengyel ávó].” (1982. július 31. Részlet a naplóból) Érdekes idők ezek. Kiss Gy. Csaba éppen a Szolidaritás megalakulásának idején fedezi föl Lengyelországot, erről szól ez a Napló, és persze párhuzamosan az itthon történtekről is… Ki emlékszik már a puhuló diktatúra napjaira? A naplót olvasva, felidéződik jó néhány történés...
A Felczak Alapítvány támogatásával.


Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3450 Ft
Kedvezmény: 1035 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek. Esszék, tanulmányok az Adriától a Balti-tengerig.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 015 0 – 232 oldal
Megjelenés éve: 2013.

A kötet válogatás Kiss Gy. Csaba 2005 óta született esszéiből, tanulmányaiból. Közép-európai határterületekről, határvidékekről, ha úgy tetszik, végvidékekről, azok kulturális emlékezetéről, a nemzeti kultúrák határfölületeiről, kapcsolatainkról szólnak ezek az irodalom- és művelődéstörténeti írások, olyan tájakon és városokban keresztül, amelyekhez gazdag, gyakran elfelejtett magyar szellemi örökség társul.

Csaba G. Kiss: Understanding Central Europe. Nations and Stereotypes. Essays from the Adriatic to the Baltic Sea. The series ‘Hungarian essays’. English. Translated by: Eszter Kató. Proofreader: Tímea Fügedi.
Fr/5, hardback, 192 pp, €20
This essay collection lists a selection of Csaba G. Kiss’s studies written after 2005. These writings of cultural and literary history tell about Central European borderlands, frontier zones, their cultural recollection, the edge plane of national cultures, and Hungarian relations through the description of lands and towns with rich, yet often forgotten Hungarian legacy.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Understanding Central Europe. Nations and Stereotypes. Essays from the Adriatic to the Baltic Sea. The series ‘Hungarian essays’. – English. Translated by: Eszter Kató. Proofreader: Tímea Fügedi.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, hardback, ISBN 978 963 332 041 9 192 pp, 5400 HUF; 20 EURO
Megjelenés éve: 2015.

This essay collection lists a selection of Csaba G. Kiss’s studies written after 2005. These writings of cultural and literary history tell about Central European borderlands, frontier zones, their cultural recollection, the edge plane of national cultures, and Hungarian relations through the description of lands and towns with rich, yet often forgotten Hungarian legacy.

Ára: 5400 Ft
Kedvezmény: 1620 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A fény rétegei. – Válogatott esszék és beszélgetések. 2006–2009.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 33 2 – 186 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Kodolányi Gyula újabb esszékötetét tartjuk a kezünkben, mely a 2006 és 2009 között született bő termésből ad válogatást. A nagyívű, 21. századi kultúránkat átfogóan feltérképező nagyobb tanulmányok mellett a finoman cizellált kisesszék is kaptak egy ciklusnyit, és nem kerülhető meg Kodolányi számára, hogy a nagyobb kortársakról, akiket elvesztettünk, meg ne emlékezzék. A költő sokoldalúságáról és választékos stílusáról árulkodó könyv, jó olvasni.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A hullám taraja  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 320 oldal. ISBN 963 9402 92 3
Megjelenés éve: 2006

Kodolányi Gyula új esszégyűjteménye a Kentaurszárnyak című 1999-es kötet óta megjelent írások javát foglalja magában. Tartalmazza a sajtóban jelentős visszhanggal megjelentett Alulnézet és pillangóhatás, A Nagy Szétbomlás és a Nagy Kinyílás vagy az Ördöglakatok c. írásokat is. Ezekben az esszékben gyakran jelenik meg együtt az írói és a közéleti nézőpont. A kultúra mai helyzetét vizsgálják itthon és a világban. Közös bennük Kodolányi Gyulának az a törekvése, amely az esszét szépírói, olykor költői szintre emeli, inspirált írásmódjával, nagy stílusgondjával. Az alapos tudás és a nagy érzékenység mindig áttetsző, elegáns stílusban jelenik meg bennük.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A szavak súlyáról. Esszék és beszélgetések, 2012–2020.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 166 9 – 440 oldal
Megjelenés éve: 2020.

„A költő, az író könnyen csapdájába esik a nyelv csalóka elvontságának, látszólag önfeledt hétköznapiságának. Mintha oly könnyen érkezne a hiteles szó! Amikor látom, mint változtat meg egy szobrot egyetlen kis simítás az agyagon vagy a gipszen, jobban átérzem azt is, hogy minden szónak súlya van, kell legyen, a versben, az esszében.” „Ma a magyar szellemi élet töredezett és kisszerű lett, az írás értékei önmagukban nem kapnak figyelmet, s ennek megfelelően az irodalom elgyengül, elszürkül. Van ebben felelőssége az íróknak is, bűvös körbe zárultunk. Amikor az irodalom nem tartja magát fontosnak, akkor nem is fog szülni fontos műveket: amit létrehoz, azok blődlizések és jópofiságok vagy teljesen nyers, nárcisztikus monológok a költészetben. Igazán most kezdem a változás szeleit érezni minden területen, a 30 és 40 közöttiek legjobbjaiban, akik most érnek be. Látok olyanokat, akik okosan, felkészülten és bátran figyelik a világot, a múltat is beleértve. Eddig alig történt meg a rendszerváltozás a gondolkodásban, semmi igazán új, igazán nagy dolog nem történt eddig a szellemi életben. Most remény van arra, hogy történhet. Egyébként pedig azt mondhatom, hogy ma is ugyanazokból az energiákból táplálkozom, mint a pályám elején. Az örök témáim bukkannak fel más-más arculattal. És ma is abból táplálkozik a versíró-, esszéírókedvem, hogy Jékely Zoltán úgy törődött velem, hogy Robert Duncan úgy fogadott San Franciscóban, hogy Cs. Szabó László és Szabó Zoltán úgy figyelt rám.” Csak két kis részletet idézünk az idén méltán Kossuth-díjjal elismert munkásságú költő-esszéíró Kodolányi Gyulától, ízelítőül az érdeklődő Olvasóknak. A többi nagyszerű gondolatot megtaláljuk ebben az esszékötetben, ami egy életkornak az esszétermését takarítja be. A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával. Kód: 343

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A világfa ágain. Életút-interjú. Beszélgetőtárs Csűrös Csilla. 2. kiadás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, puha fedél, ISBN 978 963 332 146 1 – 330 oldal
Megjelenés éve: 2021.

„– Számvetés, összegzés, a tapasztalatok átadása – mit jelent még az élet alkonya?
– Először is igyekszem továbbra is teljes életet élni, csak a tempóból veszek vissza. Gondozom barátságaimat. Beszélgetek gyermekeimmel és unokáimmal. És persze írok. Hiszek abban a feladatban, amit korunkban Carl Gustav Jung individuációnak nevezett. Ez azt jelenti, hogy az élet a szüntelen érés folyamata, egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, amire mi személy szerint születtünk. Halálunkig egyre magasabbra emelkedhetünk spirituálisan” – olvashatjuk az Utóhangban. Kodolányi Gyula visszatekintése, életútjának mostani bemutatása ebben az évben, a Csűrös Csillával folytatott beszélgetésekben született, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület Példa-Kép sorozatának második köteteként. Ez a könyv nemcsak Kodolányi Gyuláról szól, hanem az elmúlt évtizedek nagyobb panorámáját is kínálja, kulcsot ad fontos eseményekhez, és az idők olyan szereplőinek megértéséhez, mint – többek közt – Kodolányi János, Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Antall József és Mádl Ferenc. Az elmúlt évtizedek hiteles lenyomta is ez az igen értékes-izgalmas-hézagpótló beszélgetés.

https://orszagut.com/kozelet/a-koronatanu-2087

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A világfa ágain. Életút-interjú. Beszélgetőtárs Csűrös Csilla. 3., javított kiadás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, puha fedél, ISBN 978 963 332 203 1 – 330 oldal
Megjelenés éve: 2022.

„– Számvetés, összegzés, a tapasztalatok átadása – mit jelent még az élet alkonya?
– Először is igyekszem továbbra is teljes életet élni, csak a tempóból veszek vissza. Gondozom barátságaimat. Beszélgetek gyermekeimmel és unokáimmal. És persze írok. Hiszek abban a feladatban, amit korunkban Carl Gustav Jung individuációnak nevezett. Ez azt jelenti, hogy az élet a szüntelen érés folyamata, egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, amire mi személy szerint születtünk. Halálunkig egyre magasabbra emelkedhetünk spirituálisan” – olvashatjuk az Utóhangban.
Kodolányi Gyula visszatekintése, életútjának mostani bemutatása ebben az évben, a Csűrös Csillával folytatott beszélgetésekben született, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület Példa-Kép sorozatának második köteteként. Ez a könyv nemcsak Kodolányi Gyuláról szól, hanem az elmúlt évtizedek nagyobb panorámáját is kínálja, kulcsot ad fontos eseményekhez, és az idők olyan szereplőinek megértéséhez, mint – többek közt – Kodolányi János, Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Antall József és Mádl Ferenc. Az elmúlt évtizedek hiteles lenyomata is ez az igen értékes-izgalmas-hézagpótló beszélgetés.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: Szóló hangra.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 260 oldal, 978-963-332-016-7
Megjelenés éve: 2012

„Sosem írtam arról, hogy Trianon nekem mennyire fáj. …Talán azért nem szóltam a magam fájdalmáról, mert oly sokan szóltak, szólnak mások, mintegy hivatássukká téve a seb emlegetését. Talán azért, mert – ebben is anyai családom szellemiségét követve – a sebek és fájdalmak emlegetését a költészeten kívül nem tartottam sem igazán illő, sem igazán hasznos dolognak” – olvassuk abban az esszé- és tanulmánykötetben, mely Kodolányi Gyula 2009 óta született írásaiból tartalmaz válogatást.

Az NKA támogatásával.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Komlós Aladár: Kritika és kritikusok  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 80 X Fr/5, keménytáblás, 144 oldal
Megjelenés éve: 2004

A könyv a magyar elméleti irodalomban páratlan alkotás, mert Komlós Aladár arra vállalkozott benne, hogy az európai és a magyar kritikai irodalom és elmélet kezdeteitől, a 18. századtól napjainkig (a negyvenes évekig) áttekintse a kritikaírás eszmei alapjául szolgáló esztétikai nézetek változásait, s ennek megfelelően a kritikaírás gyakorlatát, s nemcsak nálunk, hanem Európa-szerte. Páratlan azért is, mert anélkül, hogy nézeteit megtagadná, tiszteletre méltó objektivitással szemlézi az irodalmi művek értelmezésének elméletét és gyakorlatát Lessingtől és Kölcseytől a világnézetes kritika különböző formáiig, beleértve a könyv írása idején színre lépő marxista irányultságú kritikát is.

Ára: 687 Ft
Kedvezmény: 206 Ft
 Megrendelés

Kosztolányi Dezső: Innen-onnan. Írások A Hétből (1908–1916).
Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta LENGYEL ANDRÁS.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5. keménytáblás, ISBN 978 963 9658 37 0 – 268 oldal.
Megjelenés éve: 2010

125 éve született Kosztolányi Dezső! Ebben a kötetben Lengyel András filológiai kutatásának eredményeképpen Kosztolányi kétszázötven, eddig ismeretlen írását adjuk közre, melyek A Hét című lap Innen-onnan rovatában jelentek meg szignóval, álnéven, a lap gyakorlata szerint. Nemcsak irodalomtörténeti különlegesség ez a kötet: nagyon szórakoztató olvasmány is! Örkény István szándékosan írt „régi” híreket, amelyek mainak hatottak; Kosztolányi igazi régi újságcikkei mainak hatnak. Mi, emberek, az idővel nem sokat változtunk, és Kosztolányi tollából szívesen magunkra és a világunkra ismerünk.

Ára: 2600 Ft
Kedvezmény: 780 Ft
 Megrendelés

Kulin Ferenc: Kurzusok és diskurzusok. Politikai, eszmetörténeti és publicisztikai írások.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 181 2 - 456 oldal
Megjelenés éve: 2024.

A szerző írói, irodalomtörténészi munkásságával egy időben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagjaként, majd alelnökeként, később az Országgyűlés Kulturális és Oktatásügyi Bizottságának elnökeként, majd frakcióvezetőként, végül Mádl Ferenc köztársasági elnök társadalom- és kultúrpolitikai főtanácsadójaként a szellemi élet intézményrendszerének alakításában is aktív szerepet vállalt. E tevékenységeivel egyidejűleg folyamatosan elemezte és publikálta közéleti tapasztalatait is.
Az 1994-től 2022-ig kötetekben és folyóiratokban megjelent tanulmányok és interjúk nem az írói, irodalomtörténészi, hanem a politikusi pálya tanulságait összegzik. Akik átélték ezeket az időket, különös rácsodálkozással állapíthatják meg: milyen jól látta az akkori történéseket Kulin Ferenc! Pedig nem is olyan különös ez. A Magyar Művészeti Akadémia elnökségének tagja, a Széchenyi-díjas szerző ebben a műfajban sem okoz olvasóinak csalódást!
A Batthyány Alapítvány támogatásával.

Ára: 4900 Ft
Kedvezmény: 1470 Ft
 Megrendelés

Lengyel András: A mindennapok „szemüvegkészítői”. Sajtótörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 388 oldal, ISBN 978-963-332-018-1
Megjelenés éve: 2013.

E kötet olvasóját különös érzés töltheti el, amikor Lengyel András sajtótörténeti írásaival találkozik: akadt korszak, melynek sajtóvitái irodalomtörténeti jelentőséget nyertek? Pedig bizony volt ilyen kor. Cholnoky Viktor, Hatvany Lajos, Kosztolányi, Móra Ferenc és a magyar eszmetörténetben komoly szerepet kapó, kiváló heti- és napilapok polémiáinak, törekvéseinek elemzéseit; a korokat és szerzőket jellemző esettanulmányokat látva csak ámulhatunk: mennyi szellemi érték, a társadalmi folyamatok milyen gazdag, árnyalt megjelenése tette színessé egykor a magyar lapokat is. Lengyel András elmélyült, alapos, problémaérzékeny írásai akkor is lebilincselőek, ha olvasójuk nem járatos az adott lap vagy szerző működésének részleteiben: a részletek az egészre utalnak. Még akkor is, ha tudjuk: a sajtószabadság minden korban viszonylagos volt, hiszen – a cenzúra alkonyával – ha nem szenvedett is közvetlen ellenőrzéstől, de a lapok tulajdonosai, főszerkesztői, politikai háttere sokban megkötötte vagy éppen vezette a szerzők tollát. De ez a világ hagyott teret a szellemnek, amelyik ki tudta vívni a maga szabadságát, az egyes alkotók megtalálhatták a maguk alkalmas fórumát. Így a sajtó működésének egésze, a lapok együttese mégis hűségesen le tudta fedni a társadalmi és politikai elképzelések teljes színképét. A kötet tanulmányai ebbe a közegbe nyújtanak betekintést, közvetve talán megmutatva valamit abból is, hogy mekkora különbség van a sajtószabadság és a médiaszabadság között...

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Lengyel András: A törvény és az üdv metszéspontjában (Tanulmányok Németh Andorról)  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, 284 oldal, ISBN 978-963-9658-39-4
Megjelenés éve: 2007

Lengyel András irodalomtörténész József Attila-kutatásai kapcsán gyűjtötte a Németh Andor munkásságával kapcsolatos dokumentumokat. A költőként induló Németh Andor irodalomtörténészi, kritikusi munkásságával a 20. sz.-i magyar irodalomtörténet-írás meghatározó egyénisége.

Ára: 2400 Ft
Kedvezmény: 720 Ft
 Megrendelés

Lengyel András: Az „esthajnali csillag”. Vázlatok és adatok Cholnoky Viktorról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 073 0 – 336 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Lengyel András Szegeden élő irodalomtörténész. A 19–20. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet kutatója, számos könyve jelent meg. Korábban a Szeged-kutatásban is letette névjegyét. Írásaira a filológiai és gondolkodástörténeti szempontok kombinálása jellemző, s ez megkülönbözteti némely ma divatos iránytól. Ez a könyve majdnem-monográfia: Cholnoky Viktorról szóló minden eddigi írását tartalmazza, „Az alkohol titkos angyala” című tanulmány ebben a kötetben lát először napvilágot.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Lőkös István: A Dráván túl és innen. Miroslav Krleľa és horvát irodalmi kapcsolataink.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 092 1 – 200 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Lőkös István irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA doktora és Irodalomtudományi Bizottságának, valamint a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia tagja. A Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszékén volt vendégprofesszor, szlavistaként igen jelentős a munkássága, többek között az első magyar nyelvű horvát irodalomtörténet szerzője. A kötetben négy hosszabb lélegzetű tanulmány szól Krleľáról, melyek közül a legaktuálisabb talán a Krleľa Tisza Istvánról című, hiszen az első világháború befejezése, illetve Tisza István meggyilkolása mindenképpen olyan esemény(történet), melynek több oldalát is szükséges megvilágítanunk, Lőkös professzor ezt Krleľával teszi meg. A Krleľával foglalkozó Németh László-írások, illetve Kiss Gy. Csaba Zágrábról szóló esszékötetének bemutatása szimbolikus keretét adja a Krleľa-dolgozatoknak.
A kötetből kitetszik a „szellemi Dráva-híd” ideája – dicsérve Miroslav Krleľát, de polemizálva is vele.
Az EMMI támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Lőkös István: Trianon után. A tovább élő croato-hungarus tudat. Tanulmányok.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 230 7 - 252 oldal
Megjelenés éve: 2024.

Az 1933-ban született szlavista szerző, aki a Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszékének vendégprofesszora volt, még mindig dolgozik, és hatalmas tudását e tárgykörben kitűnő stílusban, olvasmányosan osztja meg olvasóival. A Nap Kiadónál megjelent kötete már a 3. lesz nálunk. Olyan fontos témákat tárgyal ebben a kötetben horvát-magyar összefüggésben, kapcsolódásban, melyek most is, illetve egyre inkább aktuálisak!
Bő évtizeddel a trianoni diktátum után Zágrábban, a titkosrendőrség ügynökei meggyilkolták a magyar érzelmű tudós történészt, albanológust, dr. Milan ©ufflay egyetemi tanárt. A világsajtó napokig cikkezett a brutális gyilkosságról, az Emberi Jogok Németországi Ligája nevében Albert Einstein és Heinrich Mann tiltakozott. ©ufflay – Trianon után is – azt vallotta: „ő az utolsó hungar” Horvátországban. Valóban. A Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselője, Bajza József szlavista professzor barátja, Szekfű Gyula és Hóman Bálint nagyrabecsülésének alanyaként, magyar nyelvű tudományos munkásságával, publikációival horvátként írta be nevét a nagy-magyarországi tudósok könyvébe. Ő volt a „croato-hungarus tudat” egyik mérvadó képviselője. De a hungarus tudaté is, miként a kötet többi szereplője. A magyar és horvát verseket író, romantikus Ivan Maľuranić, a szlovák, a szerb, a horvát Ady-kultuszt Trianon után is ápoló ©tefan Krčméry, Emil Boleslav Lukáč, a szerb Veljko Petrović vagy a horvát Miroslav Krleľa s a festő Vladimir Filakoac. Szerzőink a kölcsönhatás, a recepció – befogadás – képviselői voltak. Krleľa hősei Pécsett és Budapesten mozognak, balladáiban adys képek variánsai sorakoznak, Veljko Petrović novelláinak szereplői a Bácska kisvárosaiban, tanyavilágában vannak otthon.
Lőkös István könyve ebben a Trianon előtti és utáni közép-kelet-európai: felvidéki és délvidéki régióban lehet irodalmi kalauzunk.

Az NKA támogatásával.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Lőkös István: Zbogom, Zagrebe – Isten veled, Zágráb.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 174 4 – 360 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Megnézzük Zágrábot… S már indulunk is lefelé: az intézet előtt hatalmas fekete Chevrolet, Krleľa szolgálati kocsija. Josip, a sofőr megkapja az útvonalra vonatkozó információkat, s indulunk is a rövid városnézésre – útba ejtve a Trg Republikét – a zágrábiak ekkor is csak Jelačić placnak mondják. Jelačić szobrának persze se híre, se hamva, Tito 1945-ben parancsolta le a térről, csak 1990-ben kerül majd vissza régi helyére, akkor viszont már nem Magyarország felé mutat a bán kardja… További úticél a Kaptol, azaz a Káptalan-domb. Itt a Szent László alapította püspökség (ma érsekség) palotája s a székesegyház előtt állunk meg pár percre, majd a Felsőváros, a Gornji grad lesz következő úticél – a báni palota s a Szent Márk-templom látása. „A templom bejáratánál volt a tüzes trónus – mondja Krleľa –, amelyen Gubec Mátét, a maguk Dózsájához hasonlóan, tüzes vaskoronával kínozták.” Röviden szól a középkorban is és később is a Kaptol urai és a Gronji grad polgárai közötti békétlenségről, amely a 19. századi horvát szépirodalom kedvelt témája lett. A Grič az Anjou-k, a Kaptol III. Endre király mellett kötelezte el magát, aminek következménye véres harc lett, emlékét máig őrzi a Krvavi most, azaz a Véres híd. A hídnak ma már nyoma sincs, a sokszori városrendezés után egy rövid utca viseli a nevet. A viszály még a mohácsi vészt követő trónharcok idején is tartott, mivel a Grič Ferdinánd, a Kaptol pedig Szapolyai János király és Krsto Frankopan, azaz Frangepán Kristóf pártján állt. – Az előbbi részlethez hasonlóan olvasmányos és érdekes a nagyszerű stílusban visszaemlékező professzor esszékötete, aki egész életét és munkásságát a horvát irodalomnak, illetve a magyar és horvát közös irodalmi emlékezetnek szentelte. Sokat megtudhatunk belőle a közel ezeréves közös múltunkról is…

Ára: 3990 Ft
Kedvezmény: 1197 Ft
 Megrendelés

Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 Keménytábla. 362 oldal
Megjelenés éve: 2002

A debreceni egyetemi tanár irodalmi tanulmányai többek között Németh Lászlóról, Veres Péterről, Domokos Mátyásról, Illyés Gyuláról, Sarkadi Imréről. Márkus Béla irodalomtörténeti látásmódja – a mai "kritikaszegény" világban – fontos és nélkülözhetetlen mind az irodalomoktatásban , mind pedig a szakma köreiben. Különlegesen szép kiállítású könyv!

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Márkus Béla: Mennyei elismervény.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 36 3 – 312 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Márkus Béla irodalomtörténészi pályája több mint 3 évtizeddel ezelőtt kezdődött. Ahogy telik-múlik az idő, Márkus Béla tapasztalatával, tudásával, íráskészségével, szemléletével, nagy intellektusával kiemelkedik kortársai közül, mondhatjuk, egyik meghatározó alakjává kezd válni kritika- és esszéirodalmunknak. A most 65 esztendős Szerző fél évtized bő terméséből válogatott új esszékötetében. Többek közt Sütő Andrásról, Csoóri Sándorról, Szilágyi Istvánról, Ágh Istvánról, Móriczról szóló írásai szerepelnek a kötetben.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Mohay Tamás: Töredékek az ünnepről  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

260 o. ISBN 978 963 9658 29 5
Megjelenés éve: 2008

A szerző az ELTE Néprajzi tanszékének tanára. Az esszékötetében szereplő írások is ebben a tárgykörben íródtak. Apácák visszaemlékezéseivel, népszokásokkal, a klasszikus néprajz és a neves kollégák bemutatásával lépked azon a vékony mezsgyén, mely a néprajzot a sziciológiától elválasztja – és el is fogja választani mindig, ahogyan Mohay Tamás ezt magas színvonalon meg is magyarázza nekünk. A Magyar esszék újabb méltó kötete!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Monostori Imre: Helykeresések

2004. Év Könyve-díjas.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

272 oldal
Megjelenés éve: 2004

A kötetben szereplő mindhárom „esettanulmány” forrásértékű: A zsidókérdés változatai …; Németh László és Kerényi Károly barátsága; Kónya Lajos pályaképe. Legfőbb értékük a megbízható, hiteles anyagfeltáró munka.

Ára: 2350 Ft
Kedvezmény: 705 Ft
 Megrendelés

Monostori Imre: Kéve és kereszt. Kritikai rajzok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 160 7 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Monostori Imre 75 éves!
Manapság nincsen, vagy alig van igazi, értő kritika. Hiányzik az irodalmi életből is, mivel szükség van arra, hogy orientálják az olvasót, hogy mi értékes, mi kevésbé az. Persze a posztmodern irodalomtörténet-írás erre nem vállalkozik, úgyhogy híján vagyunk eligazító kritikának. És híján vagyunk az emlékezéssel is: elfelejtünk mindenkit (majdnem mindenkit), aki meghalt, mert nincs, aki figyelmeztessen minket, nincs, aki emlékeztessen minket. Monostori Imre, aki 2020-ban tölti be 75 (!!) esztendejét, könyvtárigazgatói (és Új Forrás főszerkesztői) székéből visszavonulva nem ment „nyugdíjba”, dolgozik. Elsősorban természetesen a Németh László-i életművel foglalkozik (több könyv és számtalan cikk után) még mindig, hiszen most is bevonja több írásába. A kötet az utóbbi években készült írásaiból válogat: erősen közéleti indíttatású, hiszen több foglalkozik a magyar forradalommal, illetve a közélettel. Monostori Imre felkészült irodalmár, okos és jó „filosz”, bízhatunk az idézeteiben, az utalásaiban, mert nem téved.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Monostori Imre: Válogatott tanulmányok Németh Lászlóról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 096 9 – 452 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Monostori Imre a tatabányai megyei könyvtár igazgatójaként, az Új Forrás főszerkesztőjeként, a Németh László Társaság elnökeként egész kutatói élete középpontjában Németh László munkássága állt. Az a négy évtized, amit a 20. század szellemóriása műveinek közelében töltött, látásmódját is meghatározta. A kutató tárgyilagossága és a tanítvány empátiája találkozik össze tanulmányaiban, amelyekben betekintést nyújt a Németh-életmű ismert és kevésbé kutatott területeibe. E kötetben Németh László munkásságának minden műfajában (esszé, tanulmány, regény, dráma, kritika, önéletírás, napló) született alkotását áttekinti és elemzi. Bemutatja a nagy író és gondolkodó belső vívódásait és környezetével folytatott harcait, önmagát nem kímélő küzdelmét a magyarság javáért: önmaga megőrzéséért, szellemi megújulásáért, egységéért, a múltjáért és jövőjéért, európai integrációjáért: az emelkedő nemzetért. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: Egyéniség és valóság – Tanulmányok József Attiláról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 82 6 – Keménytáblás, 256 oldal
Megjelenés éve: 2006.

N. Horváth Béla újabb esszéiben a két háború közötti magyar irodalom máig eleven és vitákat kiváltó kérdéseit elemzi: az úgynevezett népi-urbánus vitát s annak különböző fejleményeit. A József Attila életében és műveiben meghatározó szerepű pszichoanalízist és annak sajátos áramlatát, a Wilhelm Reich képviselte freudomarxizmust értelmezi új megközelítésben, a József Attila-művek vetületében. A „pszichoanalitikus napló”, a Szabad-ötletek jegyzéke olvasatainak bemutatása is új szempontokat kínál. Több mint két évtizede foglalkozik József Attila-kutatással. Számos tanulmányban tette közzé József Attiláról való gondolkodása eredményeit. Ebben a könyvében újabb kutatásait teszi közzé: az első ciklus a népi-urbánus vitát vázolja föl, a másodikban a pszichoanalízissel kapcsolatban Reich és Gyömrői Edit hatásáról értekezik; a harmadik ciklusban pedig a József Attila írásművészetével kapcsolatos újabb írásait olvashatjuk.

Ára: 2520 Ft
Kedvezmény: 756 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: József Attila és kortársai. Tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 049 5 – 244 oldal
Megjelenés éve: 2015.

1992-ben, vagyis 23 éve jelent meg N. Horváth Béla irodalomtörténész, pedagógus, egyetemi tanár első könyve József Attiláról. Azóta még hat könyv követte, és számtalan tanulmány. József Attiláról, akivel mind a mai napig nemcsak az irodalomtudomány foglalkozik, hanem az olvasók sem felejtenek. Az ismert József Attila-kutató most egy olyan tanulmánykötetet állított össze, amelyben a József Attila-életművel kapcsolatos újabb tanulmányait olvashatjuk.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: Nemzet és nép. Illyés Gyula II. 1944-1968. Monográfia.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 185 0 - kb. 450 oldal
Megjelenés éve: 2024.

Az eredetileg kétkötetesre tervezett monográfia második része az életmű talán leggazdagabb és ugyanakkor leginkább elemzésre váró szakaszát mutatja be, értelmezi. Szemléletét tekintve némiképp eltér az első kötet metódusától: az élet- és személyiségtörténetet politikatörténeti kontextusba helyezve erősebb hangsúlyt kapnak Illyés politikailag is értelmezhető szövegei és alkotói gesztusai. A népi mozgalom tradícióját folytatva Illyés rövid ideig részt vesz a társadalomtörténeti folyamatokban mint a Nemzeti Parasztpárt reprezentánsa. A második kötet középpontjában is a mű, a szöveg áll, annak művészi megformálása s a recepciótörténetben (is) elfoglalt helye. Könyvünk támaszkodik a korábbi irodalomtörténeti kutatásokra, de megnyitja az értelmezés horizontját társadalom-, politikatörténeti, szociológiai, szociálpszichológiai irányba is. A könyv szerkezetét az életművet felépítő kötetek sorrendje adja. A nagyszámú szövegből nagyobb figyelmet kapnak a kánonba foglalt reprezentatív művek, illetve az eddig ide nem sorolt alkotások is. Illyés emblematikus verse, az Egy mondat a zsarnokságról önálló fejezetben jelenik meg. Ugyanígy a történeti parabolaszerű drámai műveket követő Tiszták is.
N. Horváth Béla, a monográfia szerzője az életmű alakulását ebben a második kötetben 1968-ig kíséri.
A Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap és a Szekszárdi Önkormányzat támogatásával.

Ára: 4725 Ft
Kedvezmény: 1418 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: Nép és Nemzet. 1. Illyés Gyula 1902–1944. Monográfia.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 185 0 – 476 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Az ismert József Attila-kutató, N. Horváth Béla ezúttal két vaskos kötetre tervezett Illyés Gyula-monográfiával jelentkezett. Ebben a könyvében a teljességre törekvő impozáns munka első részét bocsátja közre: a nagy költő és prózaíró 1945 előtti korszakáról ad minden tekintetben komplex, művelődéstörténetileg is releváns összefoglalót. Életrajz és munkásság szerves egységben tárul az olvasó elé, feltüntetve az egykori kortárs és a jelenkori irodalomtörténet szakembereinek véleményeit, kritikáit, értékeléseit is. Bőséggel áramlik, belülről táplálkozik N. Horváth Béla nagy munkája: kitűnően tagolt szerkezetével, bensőséges szakismerettel és gondos, közérthető fogalmazásban sokaknak jelenthet újabb olvasói élményt, hiszen ez a tudományos alapozottságú esszékönyv új színeket és szempontokat hoz az Illyés-szakirodalomba.
Az MMA támogatásával.

Ára: 4305 Ft
Kedvezmény: 1292 Ft
 Megrendelés

Németh Judit: Németh László és a természettudományok. Előadások.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 keménytáblás, 80 oldal, ISBN 978 963 332 040 2
Megjelenés éve: 2013

A kötet szerzője Németh László lánya, elméleti fizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának professor emeritusa, A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Németh László: A magyar forradalomról. Görömbei András utószavával  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás 978-963-332-005-1– 160 oldal.
Megjelenés éve: 2011

Németh László kézirata a magyar forradalomról évtizedek lappangása után került elő a családi hagyatékból, és aligha kell mondanunk, hogy megrázó erejű írás, Németh sajátosan egyedi perspektívája, moralitása, harmadikutassága olyan vonások, amelyek a maguk rejtett és nyílt módján mélyégesen öszefüggtek a forradalom természetével. Olyannyira, hogy talán azt is mondhatnánk: 1956 az a forradalom volt, amelyre az író egész életében vágyott… Az 56-os forradalom 55. évfordulójára jelentetjük meg. Sajtó alá rendezte az író lánya: Németh Judit.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Németh László: Die Revolution der Qualität (A minőség forradalma) – Német nyelven  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Kötött. 350 p.
Előző kiadás: Stuttgart, 1961
Nap megjelenés éve: 1999

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Németh László: Írások a hipertóniáról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Naplójegyzetek, levelezés.
Első kiadás: 2001
Változatlan utánnyomás: 2005

A magas vérnyomás Magyarországon népbetegség. Az orvos Németh László saját hipertóniájával kapcsolatos megfigyelései és az ezzel kapcsolatos levélváltásai, naplójegyzetei orvosilag máig érvényes megállapításokat tartalmaznak.
A kötetet Németh Magda állította össze.

Ára: 1848 Ft
Kedvezmény: 554 Ft
 Megrendelés

Németh László: Két kultúra között. Művelődéspolitikai írások 1. kötet. Válogatta és gondozta Monostori Imre.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 184 oldal, ISBN 978 963 332 051 8
Megjelenés éve: 2015

Németh László küldetéstudata, tapasztalata, irodalmi tudása, szépírói képességei, társadalmi ismeretei összegzéseként születtek meg a magyar közművelődésről szól tanulmányai, amelyek jelentős része kötetben eddig csak egyszer jelent meg. Ezek az írások meghökkentően, sokszor fájdalmasan időszerűek ma is. Monostori Imre átfogó válogatása abba a gondolati világba vezeti el Németh László olvasóit, amelyik az író-gondolkodó szívéhez talán legközelebb állt, hiszen meggyőződése volt: kultúra nélkül nincs emelkedő nemzet.

Kiadói kód 227

Ára: 2415 Ft
Kedvezmény: 725 Ft
 Megrendelés

Németh László: Két kultúra között. Művelődéspolitikai írások 2. kötet. Válogatta és gondozta Monostori Imre.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 052 5 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Németh László küldetéstudata, tapasztalata, irodalmi tudása, szépírói képességei, társadalmi ismeretei összegzéseként születtek meg a magyar közművelődésről szól tanulmányai, amelyek jelentős része kötetben eddig csak egyszer jelent meg. Ezek az írások meghökkentően, sokszor fájdalmasan időszerűek ma is. A 2015-ben megjelent első kötet után most a második, záró kötetet vehetjük kézbe, mely a napjainkban szinte legégetőbbé vált oktatásügyről szóló tanulmányait adja közre Németh Lászlónak. Iskolaügyünk minden szereplőjének ajánljuk!

Ára: 2415 Ft
Kedvezmény: 725 Ft
 Megrendelés

Olasz Sándor: A nyugati igény. Németh Lászlóról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 178 oldal, ISBN 978 963 9658 92 9
Megjelenés éve: 2011

Németh László életművének nagy műfaji tömbjei közül időről időre előtérbe kerül valamelyik: hol a tanulmányok, hol a drámák, hol a regények. Alighanem utóbbiak olvasói jelentik az író leghűségesebb közönségét, hiszen az Iszony, az Égető Eszter, az Irgalom minden kor minden olvasójához szólnak. Olasz Sándor a Németh-mű kimagasló kutatója. Elemzései biztos eligazítást adnak az életművel ismerkedőknek, miközben a szakembereknek is tudnak újat mondani. Írásaiból az alkotó szemléletének átfogó rendjébe ágyazva tárul föl Németh László világlátásának csakis regényeiben elmondható rétege. Olasz Sándor már nem élhette meg e kötetének megjelenését. Emlékét őrzi, jelenvalóságát bizonyítja ez a könyv.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Olasz Sándor: Kalliopé útkeresései. Mai prózánkról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 038 9 – 192 oldal
Megjelenés éve: 2014.

E posztumusz kötet írásai már nem a „halálszéli sorshelyzettel” való küzdelem jegyében születtek. … Az életakarat a munkában találta meg a jussát. A lépéstartásban: a nagybeteg Olasz Sándor olvasta, amit a könyvpiac éppen kínált, és szerencséje volt, mert ízlése s kedve szerint valókra lelt. … Komolyan gondolja, amit Szerb Antal is vallott: nem az a tudomány, ami érthetetlen. Az irodalom szeretetéből fakadó ítélkezés bátorsága és tárgyilagossága, a stílus szakszerűsége és világossága: a Kalliopé útkeresései tisztán hordozza azokat az értékeket, amelyek a kezdetektől jellemezték Olasz Sándor írásait. Mondhatni, keretet adtak a pályájának. E keret léte talán tudatos döntés eredménye: e posztumusz kötet lényegében ugyanazzal a tanulmánnyal indul – a címe változott, a szövege kevésbé –, amivel az első kötet zárult. Ezáltal egy életmű lett teljessé. Zárttá, várva, hogy az olvasók újra és újra felnyissák.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Páskándi Géza: A megvallás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Karton. 300 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Pécsi Györgyi: Honvágy egy hazáért. Irodalmi tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 104 1 – 266 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A kötet írásai a József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő és irodalomszervező legutóbbi években írt, válogatott esszéit, tanulmányait, kritikáit tartalmazza. A kötet címadó írása a Magyar Művészeti Akadémián levelezői taggá választása alkalmából elmondott, elismerő fogadtatásban részesült székfoglaló előadása, melyben az erdélyi és vajdasági magyar irodalomban megjelenő identitásváltozásokat tekinti át. E kötetben leginkább határontúli szerzőkről ír: erdélyi és felvidéki írókról, a többi között Szilágyi Domokosról, Markó Béláról, Ferenczes Istvánról, Grendel Lajosról, Tőzsér Árpádról, az anyaországiak közül Csoóri Sándor, Ágh István, Nagy Gáspár műve írásainak tárgya.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Pécsi Györgyi szerkesztésében: Októberi stációk. Nagy Gáspár és 1956. Válogatott írások.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 109 6 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Ahogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról az ’56-os forradalomnak, úgy vált Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam 9 éves (1984) című költeménye, melyben Nagy Imre eltemetését és a gyilkosok néven nevezését követelte, a forradalom emlékezetének ikonikus versévé. A gyűjtemény fele Nagy Gáspár közel száz „ötvenhatos” versét, a másik fele 25 vegyes műfajú prózai írást tartalmaz. A válogatott írások szerzői a teljesség igénye nélkül: Domokos Mátyás, Görömbei András, Vasy Géza, Kő András, Osztovits Ágnes, Szakolczay Lajos. A szöveggyűjtemény Nagy Gáspár költészetének egy teljes hosszmetszetében is érvényes, bonyolult, de mégis tiszta témavilágát a versek környezetével együtt ragadja meg, a kísérő dokumentumokból – középpontban a magyar írótársadalom szerveződésével – élményszerűen kirajzolódik a kor és korszak rendkívül mozgalmas és izgalmas története. A könyv megjelenését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pomogáts Béla: A magyar irodalom köztársasága. – Irodalomtörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 053 2 – 328 oldal
Megjelenés éve: 2014

A legtöbb nemzeti irodalomnak vannak tűzhelyei az országhatárokon kívül, a magyar irodalom azonban szinte példa nélkül áll abban, hogy központjainak és intézményeinek tekintélyes része nem a magyar állam területén található. Ilyen hagyományos központ Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Szabadka, Pozsony és Kassa, illetve újabban Újvidék és Ungvár, mint „tartományi” központok, amelyekben egy-egy Kárpát-medencei magyar régió szellemi élete tömörül. E szellemi központokon keresztül mutatja be a Szerző a 20. századi magyar irodalmat igen kimagasló hozzáértéssel és ami talán még fontosabb: szeretettel.
Pomogáts Béla 80. születésnapjára!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Egy nyelvcsalád tündöklése és…?  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, 484 oldal, ISBN 978 963 332 163 8
Megjelenés éve: 2023.

A világ nyelveinek nagy része veszélyeztetett helyzetben van. Előrejelzések szerint századunk végére a nyelvek 50, de akár 80%-a is eltűnhet vagy kerülhet erősen veszélyeztetett helyzetbe. A finnugor (uráli) nyelvcsalád helyzetén keresztül mutatjuk be a nyelvek eltűnésének folya-matát. A mintegy 20 nyelvet magában foglaló nyelvcsaládban vannak államnyelvek, amelyek egyúttal az EU hivatalos nyelvei is (észt, finn, magyar), de a nyelvek zömét Oroszországban élő népek beszélik. Ezek a nyelvek az évszázados és az utóbbi években még erőteljesebbé váló orosz asszimilációs politika miatt fokozottan veszélyeztetett helyzetben vannak. Még az ún. regionális államnyelvek is (erza, moksa, mari, komi, udmurt) egyre inkább kiszorulnak a használatból, s válnak csak családon belül használt, ún. konyhanyelvvé – a hangzatos és de-mokratikusnak látszó törvények ellenére. Nem megnyugtató a helyzete az észtnek, a finnek és a magyarnak sem. Nem csupán a demo-gráfiai mutatók, az elvándorlás amihez a magyar esetében hozzájárul még a nyelvterület szétszakítása is,hanem az angol nyelvnek a globalizációval egyre erősödő szerepe miatt is megkezdődött a nyelvhasználat eróziója. Mind politikai és szakmai szinten tesznek vagy tenni kellene azért, hogy a még menthető nyelvek fennmaradjanak, ezzel is hozzájárulva a világ nyelvi-kulturális sokszínűségének megőrzéséhez.
Pusztay János 75. születésnapjára!

Ára: 5700 Ft
Kedvezmény: 1710 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Még mindig az ugor-török háború.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 151 5 – 232 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Az 1960–70-es években csúcspontján volt a sumér-magyar rokonítás téveszméje. Sok előadás hangzott el pro és kontra. Pusztay János professzor akkor határozta el, hogy megírja: miért finnugor nyelv a magyar. Így született meg Az „ugor-török háború” után című könyve, amely 1977-ben jelent meg. Az idő múltával megváltozott a rokonítás iránya. Az utóbbi egy-két évtizedben a török nyelvekkel, népekkel és kultúrákkal, illetve a hunokkal való rokonítás vált – újra – uralkodóvá. Hogy ennek a kérdésnek legalább a nyelvi oldalával tisztában lehessünk, Pusztay János beiktatott egy fejezetet, amelyben néhány török nyelv (oszmán-török, tatár, kirgiz, üzbég, csuvas, jakut és ujgur) legfontosabb, a nyelvrokonság megállapításához nélkülözhetetlen ka-tegóriáit (névszóragozás, igeragozás, számnevek, névmások) és az alapszókincs egy részét, a névmásokkal és a számnevekkel együtt mintegy 70 szót vetett össze a megfelelő magyar nyelvi adatokkal. Ezek olyan magyar szavak, amelyeknek a finnugor nyelvekben etimológiai megfelelői vannak. Ezt a fejezetet olvasva – reméljük – sine ira et studio olvasva egyértelművé válik a magyar-török nyelvi viszony. Pusztay professzor célja nem az, hogy legorombítsa a nyelvrokonságról másként gon-dolkodó olvasót, amint teszi azt egynémely szakmabéli, hanem az, hogy együttgondolkodásra hívja és meggyőzze azokat, akik a tudományos tényekre hallgatnak.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Nyelv? Politika? Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, képekkel illusztrált, ISBN 978 963 332 099 0 – 142 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Az optimista várakozás szerint századunk végére eltűnik a ma még használt nyelvek fele, a pesszimisták szerint 80–90 százalékuk. Hogy lesz-e még valaki, aki megszólal nyenyecül? Talán jobb, ha nem próbálunk meg válaszolni erre a kérdésre. Ma azonban születnek versek nyenyecül, működik a mind fenyegetettebb nyelv kultúrateremtő ereje. „Énekelj, míg énekelhetsz” – mondja egy nyenyec költő. Előre siratja népe sorsát, mint aki tudja, majd, egyszer, amikor már nem lesz kinek énekelni, a világ úgy veszít el valami pótolhatatlan értéket, hogy észre sem veszi. Ahogy a globalizáció elefántja sem figyel az eltaposott nemzet-hangyákra. A Prima primissa díjas szerző, végső fenyegetettségben élő közelebbi és távolabbi nyelvrokonaink legelmélyültebb ismerője és nemzetközi tekintélyű védelmezője, Pusztay János úgy gondolja: nekünk ez a sokszínűség tetszik, és a világ nem egy nagyvállalat. És hogy a nyelvi sokszínűség is érték, és mert pótolhatatlan: megfizethetetlen. A nyelv személyiségünk része, amely a múlt feneketlen kútjának mélyéből hozott emlékeket őrzi. Az a közösség, amelyik elveszíti, önmagát veszíti el. A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szabáriától Szibériáig. Útijegyzetek.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 130 0 – 276 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

70. évét tölti 2018 augusztusában a Szerző. Erre az alkalomra jelentetjük meg úti jegyzeteit, mely sokkal több egyszerű útijegyzetnél: átfogó történelmi távlatokat ad, statisztitkákat idéz, felhívja a figyelmünket a 20. és 21. századi oktatás problémáira, az egész „finnugor” területen. Olyan helyekről tudósít, amelyek ma nem „divatosak”, pedig azoknak kellene lenniük! Ha a múltunk, eredetünk társainak nem mindenki tekinti is ma az „ugor” közösség le- és elszármazottait, azért még mi hiszünk a professzornak: a nyelvésznek, a közművelődés Prima Primissima díjas kiemelkedő alakjának! És ezek az útirajzok a tudományos tények és adatok mellett olvasmányosak, megszólítanak, akár egy regény – mert a Szerző szépírói tehetsége elvitathatatlan!

Támogató:

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Rónay László: Az írás erkölcse és erkölcstelensége. – Esszék, tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 240 oldal, ISBN 978 963 9658 93 6
Megjelenés éve: 2012

A főleg a Vigilia, az Új Ember hasábjain publikáló egyetemi tanár tanulmányaival, esszéivel az írástudók felelősségét járja körbe, nagy tárgyi tudással és beleérző képességgel. Jó olvasni, nem csak „tudósoknak” szól.

Az NKA támogatásával.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Sárközy Péter: „Mért ne legyek tisztességes!”. József Attiláról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 117 1 – 274 oldal
Megjelenés éve: 2018.

Sárközy Péternek, a Római Tudományegyetem Magyar Tanszéke professzorának 1996-ban és 2001-ben megjelent tanulmánykötete igen nagy sikert aratott a nagyobb olvasóközönség körében. Ezek a tanulmányok ugyanis szakítottak az addigi „hivatalos” József Attila-képpel. A szerző a 90-es évek elején – egymás után sorra vette a költő életével kapcsolatos legendákat és az életművére ráragasztott hazugságokat: a családról, a „hősies proletár” ifjúkorról, a nem létező Horger-ügyről, a létező három Baumgarten-díjról, az állítólagos barátokról és a költő igazi nagy szerelmeiről, a betegségéről, az úgynevezett „freudizmusáról”, illetve a kommunista mozgalomhoz fűződő való tragikus kapcsolatáról, mely a költő 1932. évi „lefasisztázásával”, kiközösítésével és tragikus halálával ért véget. Sárközy kimutatja, hogy ezek a „legendák” úgy rárakódtak József Attila életművére, mint versében a guanó, és máig lehetetlenné teszik József Attila érett, 1932 után, az európai egzisztencializmussal egyszerre jelentkező és azzal sok ponton érintkező költészetének megértését. A jelenlegi kötet az 1996-ban megjelent tanulmányok mellett közli Sárközy Péter 1996–2015 között írt újabb József Attila-tanulmányait, melyekben vitába száll a Szabolcsi Miklós örökségét tovább folytató, ma is „hivatalosnak” számító József Attila-kutatók egyoldalú beállításával, rámutat az ötvenes és hatvanas évek József Attila-kultuszát tovább folytató manipulációkra, illetve a ma „csúsztatásnak” nevezett hazugságokra. A kötetben ezenkívül a Nagyon fáj-kötet verseinek az explication de texte módszerét követő szövegelemzése áll, hiszen ennek az utolsó, 1936 végén megjelent kötetének versei a legnagyobb tisztasággal mutatják meg József Attila érett költészetétnek fő motívumait: a társadalmi igazságosságra, szeretetre és az igazi szerelemre vágyó törekvését, az Isten-hitre vágyódást. Sárközy Péter az utóbbi 20 évben írt tanulmányaiban arra figyelmeztet, hogy a magyar közoktatásban és közgondolkodásban a rendszerváltás után, sajnos, majdnem minden maradt a régiben. A közvéleményben és a „szakmában” egyaránt tovább él az ötvenes évek – Szabolcsi Miklós által „dialektikusan továbbfejlesztett” – József Attila-képe.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sárközy Péter: Andata e ritorno. Római jegyzetek, 1990–2015.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A kötet Sárközy Péternek, a Római Sapientia Egyetem professzorának azokat a tanulmányait és publicisztikai írásait tartalmazza, melyeket az utóbbi 25 évben írt, és amelyekben olaszországi szemszögből elemzi a rendszerváltás utáni hazai politikai és kulturális életben bekövetkezett pozitív változásokat, illetve máig meglevő anomáliákat – utóbbiakat olyan szarkazmussal, mely ezekkel a szomorú, már-már kétségbeejtő történésekkel minden ellenére mosolyra ingerli az olvasót, és igazán élvezetessé teszi a könyvét.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Sárközy Péter: Itália vonzásában. Esszék tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 82 0 – 420 oldal
Megjelenés éve: 2014.

Sárközy professzor a Római Magyar Akadémián tanítja a magyar irodalmat. Munkássága, életműve összefonódott az olasz kultúrával. Ebből kapunk egy csokorra valót ebben a kötetben: akár az összeállítás mottójaként is szerepelhetne Lászai János gyulafehérvári főesperes, római magyar gyóntatópap 1523-as, a Santo Stefano Rotondo-templomban található síremlékének latin epitáfiuma: „Roma est patria ominum fuitque”, azaz „Róma mindannyiunknak közös hazája volt és marad mindörökre”. Az írások világa persze messze túlterjed Róma határain, az Örök Város csak egyike azoknak a helyszíneknek, ahova a művészet- vagy inkább művelődés-, irodalomtörténeti barangolások során az olvasó eljuthat. A kötet írásai a szerző szerteágazó ismereteiről és csillapíthatatlan kíváncsiságáról árulkodnak. A tanulmányok nyelve, fogalmazásmódja közelebb áll az esszéstílushoz, mint az elvont fogalmakkal „bűvészkedő” tudományos értekezésekéhez. Élvezetes olvasmány.

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

Somlyó György: Írjak? Ne írjak?  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Keménytáblás, 240 oldal
Somlyó György 85. születésnapjára
Első kiadás: 2005

A kötet Somlyó György legújabb esszéit tartalmazza. Szerzőjükről köztudomású, hogy egyrészt a legsokoldalúbb kortárs magyar író, aki valamennyi műfajban folyamatosan és eredményesen dolgozik, és figyelemre érdemes alkotásokat hoz létre, másfelől pedig szinte egyedülálló erénye, hogy szemlélete, intellektuális érdeklődése és inspirációja nem tesz különbséget a magyar, illetőleg a világirodalom termése és problematikája között, hanem Goethe mai követőjeként egységben látja és értelmezi a világ kultúráját. Új kötetében ez olyanformán nyilvánul meg, hogy Weöres Sándor művével éppúgy foglalkozik, mint Octavio Paz vagy Pablo Neruda költészetével, tőlük eleddig ismeretlen és fontos dokumentumokat, leveleket stb. is közreadva, és a mai fiatal írók működését éppúgy figyelemmel kíséri írásaiban és segíti kritikai észrevételeivel, mint egyetemes kultúránk klasszikus életműveit.

Ára: 2540 Ft
Kedvezmény: 762 Ft
 Megrendelés

Szakolczay Lajos: Valóságlátomás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, ISBN 978 963 332 036 5 – 440 oldal
Megjelenés éve: 2014

A Szerző, ebben az új kötetében magához öleli, kifogyhatatlan energiájával, figyelmével, tudásával és szeretetével halmozva el a határon inneni és túli magyar művészetet: az írókat, a képzőművészeket. Olvassuk Őt, és otthon leszünk a magyar művészetben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: „Már eleget éltünk?”. Tárcák és nyakalások  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 003 7 – 152 oldal
Megjelenés éve: 2014

Ha valaki kisiskolás korában nem tanul meg rendesen olvasni, vagyis úgy jár, mint a mai magyar közönség több mint kilencven százaléka, akkor egy életre elveszíti minden esélyét arra, hogy érintkezzen egy olyan világgal, amely csodavilág, s amelybe az olvasás révén van bejárás...
Egyébként pedig – azaz ha nem kezdünk el újra olvasni – irgalmatlanul érvényesülni fog Mikszáth ítélete a közönyről és a három asztalról, amelynek jegyében „a magyar közönség kezdi feladni irodalmát, és elzárkózik a szellem és a haladás elől” – írja Szörényi László e kötet címadó tárcájában, és minden szavát ez a csodavilág hitelesíti. Ennek, vagyis hatalmas tudásanyagának birtokában arra is képes, hogy könnyed eleganciájával, elragadó humorával úgy szóljon létezésünk legmélyebb titkairól, mint aki csak szórakoztatni akar minket.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: „Multaddal valamit kezdeni…” Tanulmányok.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 keménytáblás, ISBN 978 963 332 152 2 – 232 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Szörényi László Életműsorozatának jelentős darabja az először 1989-ben ugyanezzel a címmel megjelent tanulmánykötet, de bővítve és átdolgozott formában, természetesen megőrizve a Szerző 80-as évekbeli orientációját, a mai napig megmaradó, a 19. századi magyar irodalommal való elkötelezettségét; és az alábbi, e kötetből idézett, 1980-ban keletkezett írásának részletéből tökéletesen látható jövőbe is látó zsenialitását. „Közösségként fönnmaradni annyit tesz, mint folyamatos műveltséget létrehozni. Műveltséget viszont mindig csak olyan közösségek alkottak, következésképpen csak olyan közösségek maradtak fenn, amelyek az emberiség nagy vallásaihoz hasonlóan a létükhöz alapot biztosító, múltjukról szóló közös tudást – ez a nemzettudat – tragikusan, tehát küzdelem, bukás és felemelkedés dialektikájában fogalmazták meg és élték át. Az a nemzet, amely bezárja panteonját, egyetemlegesen készülhet a köztemetőbe. A nemzeti lét átélése nem gátja, hanem feltétele az emberiségről, az embervoltunkról megszerezhető egyetemes tudásnak. Ha kizárólagos vallássá emelkedik: pusztító pogányság és fasizmus. De ha eltűnik, az igazi „valláshoz” vezető út is lezárul. […] Egy költő-esztétánk – ha jól hüvelyezem ki gondolatmenetét – attól fél, hogy a magyarság metafizikai fogalommá emelkedik, és így a világ igaz elsajátításának gátjává válik. Véleményem szerint attól kell félni, hogy a nemzeti sajátságok eltűnésével arctalan tömeggé, metafizikai értékek elsajátítására alkalmatlan csordává, vagyis lakossággá torzul az a kb. 15 millió ember, akinek sorsáról – egy szociológus által oly szánakozó mosollyal nézett – értelmiségi purparlé folyik. Végezetül hadd idézzek ismét olyan szerzőt, aki nem Magyarországon (hanem Németországban, az Ellenőr című ellenzéki zsebkönyvben, 1847-ben) tette közzé tárgyunkra vonatkozó észrevételeit. Vörösmarty Mihály így fejezi be Mi baj? című versét:

De mindez még sebaj,
Ha lelked van,
Ha lelked csábokért
Nincs áruban;

Ha lelked ébren áll
Jó ’s rósz napon,
Világol és hevit
Munkáidon.

Ha ezt is eladod,
Jó éjszakát,
Nincs isten, a’ki le
Tekintsen rád.”

2021-es Ünnepi Könyvhét TOP 10:
https://drot.eu/2021-es-unnepi-konyvhet-top10

Ára: 3780 Ft
Kedvezmény: 1134 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: A mindenkit eltöltő balgaság dicsérete. Tárcák és tanulmányok.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 228 oldal, ISBN 978 963 332 133 1
Megjelenés éve: 2019.

Már a cím is jelzi: tudomány ez a javából, de szarkasztikus humorral fűszerezve! Mintha kabaréban lennénk… A mindent tudó Szerző kínjában humorizál, de mi a tanulás mellett azért igen jól szórakozunk… Jelen kötetünk hasonló szerkezetű, mint Szörényinek az utóbbi fél évtizedben a Nap Kiadónál megjelent művei, vagyis az első ciklus a kicsit könnyedebb hangvételű (bár a tudás itt is ÓRIÁSI) tárcáké, a második pedig a nagyobb lélegzetű irodalmi tanulmányoké (itt viszont a könnyed, olvasmányos stílus, a humor teszi még élvezhetőbbé az olvasást). A tanulmányok csokorba gyűjtve egymást erősítik és tovább rajzolják a hatalmas Életművet.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: A’ bohóság lánczsora. Tárcák és tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 102 7 – 192 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A Magyar Nemzetben megjelent tárcák adják az első ciklust, míg a Tanulmányok részben latin, magyar, olasz és perzsa irodalmi vizekre evez tudós (de ennek ellenére nagyon is) szórakoztató szerzőnk.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Arany János évében. Tárcák és tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, cérnafűzött, ISBN 978 963 332 116 4 – 184 oldal
Megjelenés éve: 2017.

A már megszokott Magyar Nemzet-beli tárcák adják az első ciklust, a második ciklus pedig – a 200. évfordulóra született Arany János-tanulmányokból áll. A Szörényi Lászlótól megszokott szellemes és olvasmányos, ironikus, humoros stílus nemhogy levonna, de még erősíti is a szerző páratlan lexikális tudását.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Az Isonzó a Dunába ömlik. Esszék, tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 94 3 – 290 oldal
Megjelenés éve: 2013

Szörényi László műveiben egyesíti a tudomány szerteágazó és igen nagyfokú ismeretét, mindemellett élvezetesen és olvasmányosan ismerteti meg az olvasót elképzeléseivel-gondolataival. Minden írását átlengi a téma ismerete mellett az anyag szeretete, és mindezt még valamifajta kedves irónia. Új kötetében az 1980-as évek felétől szinte napjainkig keletkezett írásaiból válogattunk, melyek könyvben még nem jelentek meg.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Eretnekek és próféták. Tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 139 3 – 232 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A Szörényi László Életmű sorozatban 2018-ban elsőként a Hunok és jezsuiták második kiadása (javított, bővített, persze) jelent meg, emellett folyamatosan jönnek az új írások is… Az Eretnekek és próféták kötetről mondja a szerző: „Nem akarok zsákbamacskát árulni, a gépiratos kötet, amely a 70-es években előbb a Magvető, később a Szépirodalmi kiadó által visszautasított kötet, az MTA Irodalomtudományi Intézet archívumában őrzött példány. …E kötetben közös szellemi alap, amellyel meg tudtam ítélni mondjuk a Galeotto eretnekségét és a Mészöly Miklós prófétaságát. …Ezen az öntudománytörténeti halottgyalázáson szerintem jókat lehet röhögni.” Tehát nemcsak egy heterogén (zseniális), félig-meddig betiltott kötet ez az Eretnekek és próféták, hanem már tudománytörténet is!!
Az EMMI támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3750 Ft
Kedvezmény: 1125 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi honfoglalási epika történetéből. Második, javított, bővített kiadás.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 103 4 – 280 oldal
Szörényi László életműsorozat 1. kötet
Megjelenés éve: 2018.

Szörényi László könyvének tárgya a magyarországi, főleg jezsuiták által megalapozott és általuk is művelt hun tárgyú, de a hun-magyar azonosságot valló történetszemléletnek megfelelően akkor honfoglalási témájúnak értelmezett epikus költészet. …A jezsuiták 18. századi hazai történetéhez, ugyancsak kiegészítésképpen, az tartozik még, hogy a rend ebben az időben az egész hazai felsőoktatás túlnyomó részét kezében tartotta, és a harcos ellenreformáció évtizedei után – úgy a 30-as évektől kezdve – jól szervezett értelmiségi csoportként is felfogható már, amelynek körében a Rákóczi-szabadságharc után igen figyelemreméltó, roppant korszerű tendenciák kerültek előtérbe: a természettudósok és hivatásos történetírók mellett éppen azok, akik a szerző munkájában példás méltatásban részesülnek. Mindeme információk aztán messzemenően hozzájárulnak a liber gradualisok szerzői által már feltételezett közönség reális felméréséhez. Érdemes ezt szóba hozni azért is, mert a kutatásban mintha megint háttérbe szorulna a 18. századi, nálunk igen gazdag latin költészet, amely – a humanistákéhoz képest – még mindig nem kapott megfelelő méltatást: feltehetően mindig azért, mert egyesek csupán az anyanyelvi irodalom megkésett kialakulásának félreismerhetetlen és netán szégyellni való jelét látják benne, és ha ismeretessé vált is belőle egy és más, a kutatások a tématörténet vizsgálatáig még nem jutottak el, még kevésbé a műfajtörténetig. Az 1993-ban megjelent első kiadáshoz a szerző hozzáillesztette az eltelt 25 év alatt született hasonló tematikájú írásait.

Ára: 3750 Ft
Kedvezmény: 1125 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Latin és röhej. Tárcák és tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 055 6 – 300 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Nem látszik, hogy szerzőnk elmúlt 70 éves… Csak úgy özönölnek tolla alól az újabb és újabb írások! Ezek a tárcák és latin témájú tanulmányok Szörényi László páratlan műveltségét, sokoldalúságát, humorát tükrözik. Miközben letehetetlenül izgalmas sztorikat mesél az ó-, közép- és újkorból, rákoppint a nagyképű tudatlanok műveletlenségére, persze nem gúnyosan, hanem finom iróniával.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. 2. kiadás.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 keménytáblás, ISBN 9789633321843 – 180oldal
Megjelenés éve: 2023.

Horányi Elek piarista irodalomtudós a 18. század végén jelentette meg latin nyelvű nagy írói lexikonát, a Memoria Hungarorumot. A cím azt is jelentette, hogy mindenfajta „Hungarus˝, azaz magyarországi író emlékezetét meg akarta örökíteni. Szörényi László is ezt a címet választotta könyvének, mert tanulmányai a régi magyar irodalom olyan képviselőiről szólnak, akik munkásságuk során – származásuktól vagy a választott nyelvtől függetlenül – kiemelten törekedtek a (latin vagy magyar nyelvű) magyarországi és az európai művelődés összehangolására. Galeottótól Verseghy Ferencig csaknem négyszáz évet ölelnek fel a kötet írásai, amelyek felvázolják a magyarországi gondolkodók legjobbjainak küzdelmét a hazai műveltség minél teljesebb horizontjának megteremtésére. Az első kiadás 1996-ban jelent meg, több, mint negyed évszázada. A második kiadást bővítettük olyan ebben a kötetben tárgyalt témakörhöz tartozó írásokkal, melyek Szörényi László tollából azóta születtek.
Az NKA támogatásával

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Nem olvastam hiába. Beszélgetések. Összeállította Hafner Zoltán.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 056 3 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2015

Ezekben a különféle interjúkban az idén hetvenesztendős Szörényi professzorról nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy „mindentudó” a bölcsészet világában, de azt is, hogy a sok tudás nem jár feltétlenül unalmassággal és szárazsággal. A vele töltött beszélgetések a legjobb időtöltések közé tartoznak, nem olvassuk hiába!

Kiadói kód: 229.
ISSN 1589–6102
500/db

Ára: 3570 Ft
Kedvezmény: 1071 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Petrarca Budapesten.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 284 oldal, ISBN 978-963-9658-95-0
Megjelenés éve: 2011

Szörényi László a szakmai köztudat szerint a legtöbbet olvasó, a legszélesebb körben tájékozódó irodalomtörténész. Ezt a képet most kiegészíthetjük azzal, hogy kiváló ismeretterjesztő és kritikus is, akinek ítéletei nemcsak megalapozottak és pontosak, hanem világos, plasztikus, szellemes stílusa is magával ragadja olvasóját.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Titkos örök kötél. Tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 143 0 – 208 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Szörényi László 75. születésnapjára!
A jó pap holtig felejt. Mivel ma jeles írók azt javasolják, hogy felejtsük el a múltunkat és vele azt a sok hülye mitológiai nevet is, amelyet olyan vaskalapos, zömök, vidéki dilettánsok erőltettek ránk, mint például Berzsenyi Dániel, ezért jó kisfiúként megfogadtam a tanácsot, és a Hymnus Keszthely’ isteneihez. 1817. febr. 12. című verset is csak félve idézem aposztróffal, és hogy alkalmazkodókészségemet kimutassam, egyrészt Berzsenyi nevéből is elhagytam az aposztrófot, mert ez a vén reakciós folyton úgy írta, hogy „Ber’senyi”, másrészt véletlenül sem mertem olyan sort idézni, amelyben holmi istenek vagy istennék akarják elbolondítani az egyszerű posztmodern magyart. (Elnézést az utóbbi jelzős népnévért.) Tehát se „Kronos’ leánya”, se „Delphi’ nagy istene”; ezek a nemlétező nő- és hímnemű alakok gyengébbek (azaz, bocsánat, felvilágosodottabbak) kedvéért: Ceres és Apolló. Egy mai olvasóknak szánt írás szerzőjeként ezért jól meggondoltam, hogy milyen szavakat szabad nekem még idézni. Találtam is hármat: „titkos örök kötél”: ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Gondolhat titkos kínzópincékben megfojtott ártatlan áldozatokra, akik az olvasó meggyőződése szerinti politikai oldal mártírjai; gondolhat az egyre fejlődő kenderiparra, amely legalább annyira téphetetlenné teszi a kötelet, mint a minden tévécsatornán agyonreklámozott acélbigyó, amely „lophatatlanná teszi az ÖN gépkocsiját”; igen bonyolult, furfangos gondolkozású olvasó pedig arra is gondolhat, hogy ha titokban köt Eurojackpotot, akkor örökké fog élni. Berzsenyi pedig – szegény – csak arra gondolt, hogy a munka, azaz itt a földművelés nélkül, amelynek Ceres az istennője, és a művészet nélkül, amelyet a múzsák tanítanak Apolló vezetésével, nincs és nem is lehet kapcsolat az ember és az isten között. Ezt a bornírtságot a kemenesalji prosztó még azzal is tetézte, hogy az istent nagy i-vel írta: „Kronos’ leánya! Delphi’ nagy istene! / Ti munkátok azon titkos örök kötél, / Melly a’ halandó port ’s az Istent / Egy csuda mívbe csatolva tartja.” (A Szerző ajánlása)

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: Toldi uram dereka. Arany Jánosról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 131 7 – 240 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

Szörényi László a kortárs magyar irodalmi gondolkodás kiemelkedő alakja. Elképesztő olvasottsága, korok és kultúrák között csapongó gondolkodása, valóságos irodalmi mindentudása minden olvasóját magával ragadja, és olyan természetességgel ajándékozza nekik a felismeréseit, hogy ők is hasonló otthonossággal mozoghatnak ebben az évtizedek fáradhatatlan olvasásával épített szellemi birodalomban. A 2017-ben általunk megjelentetett Arany János évében című kötete már tartalmazott (fele részben) Arany Jánosról szóló tanulmányokat. De az Arany-év kapcsán annyi felkérés érkezett a professzor emerituszhoz Arany János „ügyében”, hogy „észrevétlenül” született egy egész kötetre való újabb Arany János művével foglalkozó tanulmány.

Támogató:

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tóth Erzsébet: A macskám Pasolinit olvas. Esszék.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, ISBN 978 963 332 138 6 – 248 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A kitűnő költő, Tóth Erzsébet ezúttal visszaemlékező publicisztikával, tanulmányokkal, kisesszékkel, műbírálatokkal, jegyzetekkel jelentkezik. Csak látszólagos ez a műfaji sokféleség: a vérbeli költő bármit írjon is, mindig önmagát adja, végeredményben minden írása róla magáról szól. Egy pillanatkép a pesti utcán? A jelenet leírása rögvest megmutatja azt is, aki ábrázol. Pályatárs, nemzedéktárs új könyvének bemutatása? Nemcsak a műről szól, hanem az olvasóról is. Búcsú az ismeretlen tartományba távozott barátoktól? Az emlékek felidézése az emlékezőt is jellemzi… Így van rendjén: költő írjon csak prózában is önmagáról – hiszen így is a világról beszél. És abból, amit elmond, kirajzolódik egy fáradt, küszködésekkel, emberpróbáló gondokkal teli kor lelki-szellemi szerkezete, a sokféle esetlegességből kirajzolódik a törvény.
Az EMMI és az NKA támogatásával.
https://kultura.hu/a-nagy-kolto-a-beteljesuletlen-szerelemrol-ir-jo-verset/

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tóth Erzsébet: Hidegbéke  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 160 oldal, ISBN 978-963-332-025-9
Megjelenés éve: 2013

A Hidegbéke az elmúlt évtized betegségeiről szól. Arról a meddő feszültségről, amely az ország mai állapotához vezetett, és amely kisszerű önzésével és gyűlölködésével a rendszerváltásnak indult, majd csak annak nevezett folyamat sikertelenségét is okozta. Tóth Erzsébet írásai az átalakulás vesztesei melletti hűségnyilatkozatként olvashatók. Ő úgy látja: túlságosan sokan vannak. Mert nemcsak a megélhetés szorongató gondjaival küzdő milliók vesztesek, hanem azok is, akiknek életét megmérgezi a lecsúszástól való félelem. Mi több, vesztesek azok is, akik látszólag diadalmaskodtak: nekik is egy vesztes országban kell élniük. Tóth Erzsébet az e helyzetben oly fontos közös felelősségérzetünknek ad hangot. Nem hallgathat, mert úgy érzi: a nemzet mi vagyunk.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Vasy Géza: „Haza a magasban”. Illyés Gyuláról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 66 0 – 224 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Vasy Géza, egyetemi oktatóként, de már egyetemistaként is elkötelezett híve, majd kutatója lett Illyés Gyula életművének. Ez a könyve a hosszú és kivételes eredményeket is fölmutató irodalomtörténészi, egyetemi oktatói, kritikusi pályájának Illyés műveiről, illetve azokhoz kapcsolódóan született írásait összegzi. Élvezetes olvasmány.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Vasy Géza: Az irodalom: nélkülözhetetlen. Esszék, tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 074 7 – 328 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Népiesség az ezredfordulón – a falu átalakulása az irodalomban – a hatvanas évek irodalompolitikája – az irodalmi értékrend változásai: csak néhány téma Vasy Géza új könyvének első feléből. A továbbiakban sem távolodik messzire e témakörtől. Több írásban elemzi Illyés Gyula életművét, majd rövid áttekintéseket kínál, a többi között Ágh István, Marsall László, Sánta Ferenc, Utassy József életútjáról. A röviden is sokat mondó írások bizonyítják: van élet a posztmodernen túl, az irodalmi érték nem valamely irányzatból, hanem a tehetségből sarjadzik.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Vasy Géza: Művek fogadtatása.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 186 7, 252 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Vasy Géza nyolcvanadik születésnapjára!
A kötet az 1992 és 2013 között megjelent művekről és azok fogadtatásáról szól. Olvasmányos irodalomtörténet, az írók, akikről  vagy szerzőként, vagy szereplőként  szó esik (a teljesség igénye nélkül): Csoóri Sándor, Déry Tibor, Domokos Mátyás, Görömbei András, József Attila, Juhász Ferenc, Nagy Gáspár, Nagy László, Ottlik Géza, Radnóti Miklós; Ratkó József, Temesi Ferenc.
Két évtized jelentős magyar irodalomtörténete!
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Ára: 4515 Ft
Kedvezmény: 1355 Ft
 Megrendelés

Vasy Géza: Sánta Ferenc.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 122 5 – 272 oldal
Megjelenés éve: 2017.

„Sokat szenvedve Sánta Ferenc is halálnak halálával halt, de nemcsak megírta, meg is tapasztalhatta a halálnak halálát, vagyis azt, hogy az egyén biológiai létének befejeződése nem járhat együtt az ember, az emberiség által létrehozott szellemi, erkölcsi értékek pusztulásával. Egyik legvarázslatosabb elbeszélése az Isten a szekéren. Egy parasztember, Sánta Ferenc a neve, szekerén váratlan utasként jelenik meg az Isten, akit aztán éjszakára a házába fogad a gazda, feleségének beleegyezésével. S valahol ott repdes körülöttük a boldogság madara. Nem tudhatjuk, miként beszélget most az elbeszélés három szereplője egymással, s miként, milyen gondolatokkal tekintenek le reánk. De bizonyos vagyok abban, hogy segíteni próbálnak nekünk. Szükségünk van a segítségükre, a halhatatlanokéra. A szekér halad a hullámzó úton, a földön, a csillagok között, s mi lessük a szavakat, faggatjuk a csöndet” – olvassuk a kötetben. A 2008-ban elhunyt Sánta Ferenc az 1960-as évek közepétől az egyik legismertebb magyar író volt, művei idegen nyelven is többször megjelentek. Az írásaiból készült filmek nemzetközi sikereket arattak. Munkásságáról Vasy Géza 1975-ben írt kismonográfiát. Ezt a monográfiát a megírása után született tanulmányaival és interjújával kiegészítve adjuk most közre, Sánta Ferenc születésének 90. évfordulója alkalmából.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Vasy Géza: Szellemi hazánk: az irodalom. Összegyűjtött írások, 2016–2020.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 keménytáblás, ISBN 978 963 332 164 5 – 336 oldal
Megjelenés éve: 2021.

„Az öregedésnek nincsen szépirodalma, állítja az esszéregény. Ez így nyilvánvalóan túlzás. Lear király megöregedett, Goriot apó is. Említsük Tolsztojt vagy a maga szemérmes módján Arany Jánost? Abban azonban igaza volt Illyésnek, hogy a szépirodalom figyelmét elsősorban a felnőtté válás, a férfikor nyara keltette fel. Azonban nemcsak a szépirodalomban, a valójában a társadalomtudományok, az életmód, az egészségügy, a hétköznapi élet is sokkal kevesebbet foglalkozott még 50-60 éve is ezekkel a kérdésekkel, mint a 21. század. A magyar szépirodalomban valóban úttörő volt Illyés Gyula azzal is, hogy részletesen vizsgálta, megvizsgálhatta! az öregedés változatait. Szerencsére nem egyetlenként. Mellette leginkább Déry Tibort kell említeni a 60-as évekből. Addig szinte szégyen volt öregnek lenni. Azóta folyamatosan gyarapszik az öregedés képzeletbeli könyvtárának szépirodalma. Illyés Gyula halála utáni évtizedek költészetéből, az ezredforduló egyharmad századának anyaga alapján gazdag antológiát, sőt monográfiát lehetne minderről készíteni.” (Részlet a kötetből) A Szerző szinte összegzi számunkra évtizedek irodalmi vonzódásait; hűen a szellemi hazához, hűen azokhoz az írókhoz, akiket a kezdetektől tanított az egyetemen, és akiket a maga számára kiválasztott. A többi között Illyés Gyuláról, róla egész ciklusnyi új írás van e kötetben, és újabb írások a teljesség igénye nélkül Nagy Lászlóról, Juhász Ferencről, Utassy Józsefről, Kodolányi Gyuláról, Nagy Gáspárról. Vasy Géza közvetítésével jó olvasni Róluk, jó újra találkozni Velük.

Ára: 3675 Ft
Kedvezmény: 1103 Ft
 Megrendelés

Z. Szalai Sándor: Az újító Gárdonyi Géza. Monográfia.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, illusztrált, ISBN 9789633321898 - 228 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Emberi sorsunk és nemzeti történelmünk klasszikus írója Gárdonyi Géza. Az Egri csillagok nemcsak nálunk, a világ sok táján is a legismertebb magyar regény. 2001-ig 21 nyelvre fordították le.Az író születésének 160. évfordulóját köszönti Z. Szalai Sándornak ez a monográfiája,mely a 2013-ban megjelentnek a bővített kiadása. Z. Szalai Sándor irodalomtörténészi életművében igen fontos helyet foglal el Gárdonyi Géza. Az utóbbi években mélyrehatóbban tárta fel egri életét. Tőle tudjuk, hogy nem volt Gárdonyi a világtól elzárkózó, „rögeszmékbe tévedt" remete, s nem volt megromlott házassága, szerelmi csalódásai miatt „őrületbe jutott" ember sem.A huszonöt évi egri időszakban is sokszor járt Budapesten, külföldön, Európa legértékesebb képtáraiban, múzeumaiban. Egri otthonában sok barátja, sok ismerőse látogatta, akiktől – a fővárosi napilapok híradásaival együtt – mindenről értesült.
A szerző új monográfiája bemutat még méltatlanul elfeledett műveket, kitűnő esszéket is.
Az EMET NKA támogatásával

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Zékány Krisztina szerkesztésében: A kárpátaljai magyarság a 21. században. Esszék, tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, behajtogatott térképpel, ábrákkal, ISBN 978 963 332 088 4 – 308 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A trianoni békediktátum következtében sok ágra szakadt magyarság egyharmada kisebbségi sorba került. A kisebbségi sors szinte mindig veszélyeztetett helyzetet szül. Akkor is, vagy talán még inkább, ha a kisebbség egy adott terület őslakossága. Helyzetüket befolyásolja a többségi nemzet kisebbségpolitikája, de magának a kisebbségnek is a többséghez és a saját helyzetükhöz való viszonya. A Magyar szemhatár sorozat köteteiben az érintettek beszélnek helyzetükről, arról, hogyan gondolkodnak önmagukról, hogyan ítélik meg helyzetüket és jövőjüket, s teszik ezt – szándé-kunk szerint – pártsemlegesen. (Részlet a sorozatszerkesztő Pusztay János előszavából.) Az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Az oldalt a web-oldal.hu készítette