A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal

Brochure of Nap Publishing

Address:

POB: H-1775 Budapest, Pf. 44.
Office (invoice) adress: H-1222 Budapest, Bérkocsi utca 30.

E-mail: napkiado@napkiado.hu


Having been established in 1993, Nap Kiadó Kft. (“Sun” Publishing Ltd.) has a quarter of a century experience in the publishing world. Main subjects of published books: cultural history, ancient and mediaval history, language-linguistics, literary critisism and contemporary literature. Our series: In memoriam (In memoriam és Emlékezet); Facsimile (Reprint); Masks (Álarcok); Hungarian Essays (Magyar esszék), Poet on the Poet (Költők a Költőről), One Poem (Egy vers), Extraordinary Books (Különleges könyvek).

Director: Ilona Sebestyén
Literary Director: Mátyás Domokos (Dead 2006)
Art Director: Lajos Sebestyén (Dead 2012)

Books of the publishing house are often recognized by the trade.

One of its series and five of its other books were recognized as "Book of the Year",
Two won the Budai Prize.
Three of them was awarded the Elle Literary Prize,
Another the József Fitz Award,
and yet another was the highest placed book on MNO online in 2013.
Three of the publishing house's regular authors received the Príma Primissima Award,
another has won the Príma Prize.

            Bálint Sárosi: Bagpipers, Gypsy Musicians. Instrumental Folk Music Tradition in Hungary
Only in English. Hardback,
B/5, ISBN 978 963 332 094 5 – Photos, Sheet music. 256 p. – 6000 Ft/20 EUR

“Who were the repositories and performers of Hungarian instrumental folk music? What were they doing when they did not play music? What was the opinion of society about them? What ensembles did the peasant or Gypsy or Jewish musicians form who satisfied the demand of the community? What was the function of this music which, as a chapter title says, is the »attendant of work, grief and leisure«? What was the musician’s attitude to his public, and how did the public treat him? When and how did Gypsy musicians appear and gain a growing role? How did they learn what they were supposed to play? What did they learn by watching others and how did some of them train themselves through regular learning? The author answers these questions with brief career sketches, historical snapshots, sometimes anecdotes and when he summarizes the material, we feel that the adduced examples have also led the Reader to the same conclusions. […]
For the scholar the book is an authentic summary of a theme; for those interested in folk music, it is information about the life or musicians and music; for the cultured Reader it is a good source to get to know a tradition that constitutes an organic part of a culture.” (Excerpt from László Dobszay’s book review entitled Authentic summary)

László Németh: Repulsion (in German language)
This is the most well-known novel of the author after 1945. It was already published in 17 languages /Albanian, English, Croatian, Czech, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Rumanian, Spanish, Swedish, Serbian, Slovac and Slovenian / in fourty editions, there were ten editions in German only. The international critics were really good, written by well-known writers like Peter Härtling, Mario Szenessy (Germany), Gabriel Marcel (France) and Eva Haldimann (Switzerland).

László Németh: Revolution of the Quality (in German language)
László Németh's activity as an essayist is very important. There was a selection of his essays published by Steingrüben in Stuttgart in 1962. At that time this publication had an echo also in important daily papers like "Die Zeit" (Hamburg) or "Die Presse" (Wien) and everywhere in Europe, due to the large, european way of thinking of the author. He treated general questions of the european culture from Sophokles to Tolstoi. The second part tries to treat the important common problems of life and art in Europe analyzing the greatest French novelists like Proust and Roger Martin du Gard and the oeuvre of Goethe. The next series of essays demonstrates the possibilities and realization of being in the role of a "bridge" between literature and the spiritual life in the mirror of the small nations.The last series named "Hungarian Workshop" is dealing with the problem ,where can we discover the real aesthetic proofs of the values which make us as Hungarians, belonging to the European spirit.

Medium Regni - Royal Sites in Hungary of the Middle-Ages (in English and Hungarian language)
In the first 500 years of Hungarian history, the main centers of state, religion, politics and economics could be found around five big towns.
Our volume is a special guidebook of this Middle-Age centers with an introduction written by András Kubinyi, one of the best historians and archaelogists of the period. The book is built up in a chronological order according to the chronology of the royal sites.
The chapters are illustrated with maps, coulour drawings about buildings, reconstructions, old pictures and coloured photos about reliques and souvenirs.
In the appendix we can find several practical information about local museums (address, opening hours etc.), too.

The series In memoriam (only in Hungarian)
This series, is representing the best works and the critics, essays, letters and personal documentations about the most classical Hungarian writers of the 20th century. (each volume: 400 pages, with photos and illustrations, hardcover in four colours and laminated) (Ágnes Nemes Nagy, Iván Mándy, Áron Tamási, Milán Füst, Jenő Dsida, István Sinka, Frigyes Karinthy, Józsi Jenő Tersánszky, Miklós Radnóti, István Vas, Miklós Szentkuthy, László Németh, János Pilinszky, István Örkény etc.)

Balázs Sepsiszéki Nagy: The villages of the region Székelyföld (Transsylvania) at the end of the 20th century. I. Háromszék, II. Csík, III. Udvarhelyszék, IV. Marosszék. (only in Hungarian language)
These are special encyclopaedias, which contain the description of several hundred villages of Transsylvania in an alphabetic order. The reader can get acquainted with the population, the number of inhabitants, the division of the ethnic groups and the religions. It reports even about the number of children in kindergardens and in elementary schools, showing the situation of education and culture. There is a detailed description of the local industrial, agricultural and commercial enterprises, but this work introduces the masters and the craftsmen of the villages, too. Traditions, folk traditions, historic monuments and reliques, spas, etc. 244-300 photographs and 3-6 maps help the reader to know more about the villages. In the first volume we find information about 126-175 villages per volume.

László Sebestyén: In Defence of Simon Kézai (only in Hungarian language)
A number of studies in defence of the cronics of Simon Kézai. The first edition from 1975 is followed by supplementary studies and papers including the newest results of his research.

Mór Ballagi: The Complete Dictionarty of the Hungarian Language – Series: REPRINT - Facsimile) (only in Hungarian language)
This dictionary was published in 1873 and it contained 83 000 headwords. It helps understaning teh Hungarian language in the second part of the 19thcentury. For the reader of today the importance of the modifications of our language in these more than hundred years makes this reprint so valuable.

Scriptores Rerum Hungaricarum I-II, (ed. by Imre Szentpétery. 1938.) – Series: Reprint - Facsimile) (in Latin and Hungarian languages)
This work consists of two volumes is written in Latin and it is one of the most important sources of medieval Hungarian literature. It offers us the critical edition of the written reliques related to the Age of Árpád. This work is for philologues, historians of literature, linguists, and historians.

In Memory of Our Kings (Királyaink emléke, text by Gyula Siklósi historian, photos by Béla Borbély) – in English and Hungarian languages. Photo Album.
Introduction:
‘Medium Regni’ – the centre of the country – that is what the wider area of the present Danube Bend was called in the mediaeval Hungary, which then was – and to a certain extent in our days as well, is – considered to be the heart of the Hungarian kingdom from geographical, political, economic, transport and cultural points of view.
That time a vast forest stretched in this huge area. Then, obviously, the forest was of much more importance than today: it meant protection, building materials, fuel for winter heating and everyday cooking and last but not least food: mushrooms, fruits as well as game, which was also indispensable on the dinner table, especially as animals were not domesticated to such a degree as they are today. In a 15th c. kitchen refuse pit somewhat more bones of wild animals were found than those of domesticated animals. It is not surprising that this area attracted the prevailing government to live here. The first royal mansions, hunting-seats, castles, palaces and towns were built at the edge of this area. There was no capital in the today’s sense of the word, the royal court moved among the centres and depleted the goods accumulated there.
The monasteries and churches - mainly found by Hungarian kings - were built in this natural centre of the country. Quite a few of them were the main monasteries of the Hungarian or European orders. The European main monastery of the Order of St. Paul was also built in this area, its ruins from 1301 can be seen in today’s Budapest, in the former Budaszentlőrinc. There was a Benedictine monastery in the mediaeval Visegrád, a Cistercian one near the mediaeval Pilis, today Pilisszentkereszt. Queen Gertrud, who was the wife King Andrew II, the mother of Saint Elisabeth and was killed by Hungarian lords during their uprising, was buried here. Franciscans settled in Esztergom, Visegrád, Óbuda, Buda and Székesfehérvár. In the centre of the country the Dominicans, the Augustinians and Carmelites founded monasteries in several places. In Székesfehérvár there was a monastery of the Knights of St. John, in Buda and Fehérvár the Beginants, in Óbuda an important Clarist convent was founded. St. Adalbert Cathedral in Esztergom, the church of the provost in Óbuda, consecrated to Our Lady, the Church of Our Lady in Buda, the church of the provost in Székesfehérvár or St. Michael Cathedral in Veszprém belonged to the most beautiful architectural monuments of their age. Besides them several churches, convents and monasteries, public buildings and town-houses propagated the wealth, power and grandeur of the Hungarian kingdom.
The castle in Tata belonged to the king. Esztergom was one of the most important secular and later ecclesiastical centres of the early ‘Medium Regni’, King St. Stephen was born here in the palace, and he was crowned here as well. In spite of the fact that the development of the city of Esztergom was wrecked by the Mongol invasion and King Béla IV moved the royal seat to Buda and he bestowed the royal palace upon the Archbishop in 1256, the city was soon rebuilt and in all its adornments. It was in his country-seat Dömös that the baldachin of the throne fell on the head of King Béla I. The ruins of the church of the provost, standing beside the country-seat, and its undercroft, one of the oldest monuments reconstructed in its original form according to László Gerevich’s excavation is can be visited today. Visegrád, just a few kilometres from Dömös, was a royal residence and the Hungarian Holy Crown was also kept here. The gorgeous royal palace in Visegrád was admired by the travellers of contemporary Europe. The palace from the Anjou period was enlarged into a royal centre earning fame all over Europe during the reign of King Matthias. Its marvellous fountains, details of the buildings, stone carvings found during the excavations and other finds from the Anjou and Renaissance periods all speak of the fabulous wealth, artistic senses and culture of the ruling class of the age. The castle and palace in Óbuda first belonged to the king, later to the queen, the king resided here during the Lent. Unfortunately, the details and basement of this wonderful royal centre are still in the ground because of the political power neglecting our history. The royal castle and city of Buda were built in the second half of the 13th c. , which was the capital of the country from the beginning of the 14th c. with its twin town, Pest. The parliament met in Rákos-field, beside Pest. Buda and its direct vicinity soon became the economic centre of the country. The mediaeval details of the buildings of Pest have disappeared. The lowest levels of the onetime glittering mediaeval palace of Buda were shown in the cellar of the royal palace of the baroque period. The splendour of the facade of the palace is represented by the sculpture finds excavated by László Zolnay. The wealth of the mediaeval royal city is worthily illustrated with exhibits in the Budapest Historical Museum. Székesfehérvár was the birthplace of St. Imre, one of the capital cities of the country, the scene of coronations, royal weddings, ceremonies of christening and burials, juridical days and parliamentary sessions were held here as well. The early royal castle and palace were excavated recently, and the digging in the area of the mediaeval coronation church will make it possible for the Park of Ruins to reach its final form. The next royal palace protected by the curtain walls of the city of Székesfehérvár was built by Béla IV, who had a new concept of town-building so he founded a new city of European quality. Veszprém was made the city of queens and a bishopric seat by St. Stephen.
The most important historic monuments of Hungary were built in one of the most beautiful parts of the country. Their bygone beauty, splendid forms have been kept in ruins and fragments left after the storms of the history and excavated by archaeologists. Some monuments in spite of the stormy centuries of the Hungarian history and the rough weather are still there. New towns grew on the mediaeval ruins, then they became ruined during the wars, however, they have always represented the sacred importance of the centre of the country. The mediaeval works of art, collections in the museums, our monuments held in high esteem or forgotten by the general public propagate the respectability, heroic grandness and high-level culture of the Hungarian past. As we say: all this has been in front of us, we ‘only’ should have noticed it. We ought to have noticed our glorious but concealed, what is more, hidden monuments which make it obvious that now Europe has found us as we came to Europe already at the time of the Hungarian conquest. Béla Borbély has photographed these monuments so that we can experience the elevated historic experience in which he was involved during his work. To imprint on our memory: our ancestors live with us, radiate strength, honesty and knowledge, give us confidence to help solve our everyday problems. Splendid photographs bring closer to us the Calvary of King Matthias, which is one of the five most valuable goldsmith's works or the unique sepulchre from Garamszentbenedek. The architectural details of royal apartments, contemporary chapels, the preserved depictions of the Illuminated Chronical, the Coronation Cross, the Coronation Mitra Speciosa and the chasuble made for the coronation in 1867 all help us visualise the coronation ceremony. In Béla Borbély’s photographs the world of the Middle Ages revives: the Calvary altar of Tamás Kolozsvári from Garamszentbenedek or the panel pictures of Master M. S. are the most wonderful mediaeval works of art. The sepulchre, in which Queen Gertrud was laid, which was found during the excavations in Pilisszentkereszt, which was splendidly reconstructed by Endre Egyed, may have been made by Villard de Honnecourt, the famous French architect when he worked in Hungary. Besides these masterpieces, Béla Borbély shows us the most beautiful mediaeval and modern architectural monuments of Buda, Óbuda, Veszprém and Székesfehérvár and the precious treasures of archives and museums in his album. The Christian belief, the religion, interlaces the life of our mediaeval kings and their environment in a decisive way. The typical marks and symbols of Christian art can be found on every work of art, from the coronation robe through altar-pieces to stove tiles with the help of Béla Borbély’s artistic photos. Turning over the leaves of the photographer’s album we can imagine the past, the memories of our kings.

            Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae exterae. (Diplomatic correspondence of Matthias Corvinus King of Hungary. 1458--1490)
The printed book contains a reprint of the Prefaces, Text and Notes by Vilmos Fraknói, one of the most distinguished Hungarian scholars of his time. The text includes about 460 documents in Latin, 111 in Middle High German and two in Czech. Among the addressees we find the popes and several leading figures of different Italian, German and other states. Where necessary, letters written to Matthias are also cited. Further notes, concordances and a full, revised chronological index are added in a supplement by Gyula Mayer. The accompanying DVD presents a fully accessible corrected text of the whole publication. Hardback, 17 x 25 cm, ca. 1100 p. 7000 HUF 28--30 EURO.

            Albin Gombos: Catolgus Fontium Historiae Hungaricae. Narrative Sources of Hungarian History of the Árpádian Age
Tomus I. (A-C. 1-812. o. 1-1844. szám): 3430 HUF;
Tomus II. (D-N. 813-1715. o.1845-4061. szám) 2900 HUF;
Tomus III. (O-Z. 1717-2671. o. 4062-5210. szám) 2900 HUF;
Tomus IV. (Index.1-280. o.) 2000 HUF

Vol. I-II-III. ed.: Ferenc Albin Gombos. (1937-1938), vol. IV.: indices edited by Csaba Csapody (1943), Géza Érszegi (2004) and Dániel Bácsatyai (Epilog and Bibliographia).

Albin Gombos' enormous work of more than 1000 pages and headings contains a repertorium of Hungarian and foreign sources concerning the history of Hungary in the Árpádian age. Its scientific value is enhanced by the foreign sources it published. The sources cover the time from the age before the settlement of Hungarians (862) to the extinction of the House of Árpád (1301), come from the area of the Carpathian Basin, of the Orient (Byzanthian Empire, Arab sources), and of the Western kingdoms (in Latin, Middle High German, Old French and Provençal language).
The major segment of the sources is represented not only in a brief extract, but the sources concerning the Hungarian history are epitomized in a detailed way, which makes it unnecessary to read the older, and mostly not available publications of these sources. The editor gives a detailed description of the sources: names the author, defines the age in which they were written, their critical value, and their other publications.
The repertorium is an important reference book, in which not only the Hungarian scholars and higher education can be interested, but because of the Latin language of its apparatus the historical attention of the scholars in the neighbouring countries can turn to its publication, and this unique and rare reference book could be useful for the Greek and the Western historiography as well.
The newly edited appendices make the orientation in the chronology and the secondary literature easy for the reader, and the translations of the sources help their interpretation.

            Csaba Kiss Gy.: Where are you, my Homeland? National anthems from Central-Eastern-Europe.
ISBN 978 963 9658 90 5. B/5. 248 p. - 2900 HUF

            The Nap Kiadó Publishing House is planning to publish the dissertation of professor Csaba G. Kiss (associate professor at Eötvös Lorand University, Budapest and guest professor at the University of Nitra, the Charles University of Prague, and the University of Zagreb) written for obtaining the title "Doctor of the Hungarian Academy of Sciences". The dissertation presents the national anthems of Central and Eastern European countries with scholarly and historic exactness. The book will be published on 22th January 2011, commemorating the day when the national anthem of Hungary was written. The countries presented are the following: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, The Czech Republic, and The Republic of Macedonia.
On the cover of the book, the coats of arms of the above-mentioned countries will be shown.
This book will represent the cohesion of the countries and the peoples in Central and Eastern Europe.

National Anthems  and Nations in the Middle of Europe.

Contents

This book presents national anthems of the following countries from the central region of Europe (in alphabetical order): Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, The Czech Republic. It could be disputed if the selection of only these countries was a right choice, for Ukraine, Belarus, and the Baltic Rim may be considered as the part of this paradigm as well, but for practical reasons we had to restrict the scope of analysis to the abovementioned area.
These anthems are "calling cards" representing the national communities living in the same region of Europe. They talk about desires and hopes, about the beauty of homeland, the ancient glory. The national anthem is a unique symbol, but they have similar features among each other, which may have been caused by the parallel history of these nations, and there are similarities in the history of the poems that later became the national symbols of a country.
It is much easier to define the place of the national anthem among the other symbols of a nation, than defining where the middle of Europe is. When speaking of the history of the anthems one has to take into account the ways and conditions in which modern nations were formed. By doing so however we arrive at the gate of a maze that seems suspicious from afar. It is an uninviting labyrinth, because until recently our region was often said and written to be confusing because of its complicated ethnic relations, to be the nest of fervent tribal nationalisms, for here live underdeveloped people in a peripheral status. Nowadays the border of the European Union runs through this region. It may be worth asking the question: who and why was interested in creating an image so blurred and unfavourable.
This region (both in the West, and in the East) was tenaciously called Eastern Europe, suggesting that another part of the continent begins at the Elbe and at the Leitha, and it goes on until the Pacific Ocean. Since the 80's of the last century however some writers and thinkers have attempted to reject this somewhat colonialist conception, and tried to unearth and resuscitate the lost Atlantis of Central Europe.
In the history of the peoples in Central Europe there has been a remarkable tradition of the idea that these peoples are interdependent and they need to join forces with each other. To mention only a few examples from the 19th and 20th centuries: this kind of plans was made by the Polish Adam Jerzy Czartoryski, the Hungarian Lajos Kossuth, the Czech František Palacký, and later the Slovak Milan Hodža. We are discussing the history of the national symbols, one by one, in this sense.
This book does not aim to look for the forementioned Atlantis, and neither wants to take part in the discussion as to how the history of our continent can be segmented according to spatial categories. What it does is presenting the history of a national symbol in a large region of Europe. In whole Europe the modern nations were formed in more or less similar conditions. Nations were organized in the region presented in this book as well, almost in the same time as in the western part of Europe, but in other ways. This difference had two main reasons. On the one hand: at the turn of the 18th and 19th centuries in the middle of Europe the peoples of little or medium measure needed to begin (or to continue) forming a nation in the frames of such dynastic empires like the Habsburg Monarchy, Russia, or the Ottoman Empire. Furthermore these peoples may have been politically independent only for a period of time, and this meant for some nations a very modest tradition of a sovereign state. On the other hand: the political, economic, social, and cultural conditions in this region were different from the ones in the Western part of the continent. In this area different languages, cultures, and denominations lived together and next to each other in a special diversity. In the region between Germany and Russia - that is between the Baltic See, the Adriatic See, and the Black See - the formation of nations took place in a similar way. Sometimes this region is called Eastern Central Europe. This may be the most appropriate name for it. In respect of the features of forming a nation, South Eastern Europe belongs closely to this region.
The formation of nations involved creating symbols that made it possible for the people to feel identical with the new community. To put it simply, symbols had to be found, had to be designated in order to represent a nation; nevertheless these symbols took an active part in forming the nation as well. These symbols include national colours, the coat of arms, the flag, and the National Days. The nation or nation-state as political community definitely needs these symbols. Among these can be mentioned the national anthems as well, that came into being generally later than the other symbols. People usually began to "employ" and revere the national anthem generally somewhat later than the coat of arms and the flags, and they were codified later as well.
In this part of Europe between East and West there was always a tension because of the dual nature of modern nation, for it denotes a form of community, that can involve political or/and cultural identity. The relation between the two decisive elements of human existence, politics and culture, manifests itself in the self-concept of every national community. In our area the political dimension was often only imaginery, or it meant loyalty to a non-sovereign state, regional patriotism in a greater frame, and, first of all, the memory of past glory. This was in our region the main reason why culture and literature played an important role in forming a modern nation.
Consequently, for a long time there was a difference between nation and state: the colours, coats of arms considered national symbols by a community could not appear in the official respresentation of a state. When a Hungarian swimmer won the first golden medal at the Olympics in Athens in 1896, for his laudation the Greek orchestra began to play the Gotterhalte, the Emperor's Hymn (Kaiserhymne) regarded as the national anthem of the Austro-Hungarian Monarchy - at the indignation of the Hungarians being present.
Because the nations in question were not sovereign, and their historical continuity was broken many times, it was not obvious, which poem was the primary national symbol. Almost in every country several poems were rivals for this distinguished title. The turning points in the history of many nations and the formation of new confederations gave rise for a few countries to choose a new national anthem.
This book takes the initiative to survey the history of national anthems in this intermediate region of Europe - in an innovative method compared to studies in other countries. Its approach uses the means of the history of ideas, the research of literary motifs, and of historical anthropology. This book examines in comparative method, how the texts in question became national symbols, who wrote them, which part these persons took in the history of their culture. It analyzes as well, what these anthems and other poems written to be an anthem talk of: how the concept of a nation and of a homeland is represented in these texts, and what kind of symbolic geography and history emerges from them.
The emblematic poems of the nation-formation in Eastern-Central-Europe are published both in original and in translation of distinguished Hungarian poets in the Appendix.

Contents

Conversation of national anthems  ........................................................... 7
I. Nationalism and nation-formation in Eastern-Central-Europe...... 13
II. National symbols and myths............................................................... 31
III. The national anthem........................................................................... 38
Literary genre and national symbol.......................................... 38
The types of national anthems.................................................. 41
Representing a nation.................................................................. 44
IV. Collective symbols - antecedents of national anthems................ 46
V. The poems of national representation................................................ 54
Texts............................................................................................... 57
The authors of the poems in their culture................................ 61
The types of the anthems according to their topic................. 77
Dynastic anthems................................................................. 78
Revolutionary marchs, "people's anthems".................... 80
Anthems praising the ideal landscape
of the mother country...................................................... 86
The anthems of collective memory and values.............. 89
Between myth and history.......................................................... 91
VI. National anthems "among each other"............................................ 93
VII. The image of the mother country and the nation
in the national anthem.............................................................. 100
1. In the context of the concept
of nation in Eastern-Central-Europe ............... 100
Land, mother country, region........................................... 100
Imagined mother countries............................................... 103
Denominational identity in the national anthems........ 109
The mother tongue and the origin .................................. 110
Anthropological horizon.................................................... 112
2. The features of the national self-concept......................... 113
The mother country as Paradise,
Arcadia and Canaan............................................ 113
The mother country as tragic space................................ 119
Assumed values: freedom - captivity............................ 121
Self-concept and enemy concept.................................... 122
Unity and dissension.......................................................... 125
VIII. The national history and its heroes.............................................. 127
IX. The symbols of space in the national anthems............................ 137
X. Ways to become a the national anthem.......................................... 149
XI. After Second World War................................................................... 161
Appendix (Texts of the national anthems and our translations) .... 175
Albania ................................................................................ 177
Bosnia-Herzegovina ........................................................  179
Bulgaria ............................................................................... 181
The Czech Republic .......................................................... 184
Croatia ................................................................................. 185
Poland .................................................................................. 194
Macedonia .......................................................................... 204
Hungary .............................................................................. 206
Montenegro ........................................................................ 210
Romania ............................................................................. 215
Serbia ................................................................................... 220
Slavonic and Slovakian ................................................... 223
Slovakia .............................................................................. 224
Slovenia................................................................................ 226
Bibliography............................................................................................... 233
The coats of arms .................................................................................... 238
Summary - National anthems and nations   
in the middle of Europe .................................................... 239
Contents  .................................................................................................... 243

            Csaba G. Kiss: Understanding Central Europe. Nations and Stereotypes. Essays from the Adriatic to the Baltic Sea. The series ‘Hungarian essays’. English. Translated by: Eszter Kató. Proofreader: Tímea Fügedi.
Fr/5, hardback, ISBN 978 963 332 041 9 192, 192 pp, 5400 HUF; 20 EURO€
This essay collection lists a selection of Csaba G. Kiss’s studies written after 2005. These writings of cultural and literary history tell about Central European borderlands, frontier zones, their cultural recollection, the edge plane of national cultures, and Hungarian relations through the description of lands and towns with rich, yet often forgotten Hungarian legacy.

            Kinga Koranyi: Fame and Shame. Novel. (Only in English)
ISBN 978 963 9658 24 0  Fr/5, 248 p.  - 2500 HUF

Kinga Koranyi (Korányi Kinga) is the great-grand child of the world famous Hungarian author, László Németh (Németh László). Her grand-mother is Magda Németh (Németh Magda).
Kinga Koranyi is a 16-year-old author who has lived in Budapest, New York City and presently lives in Toronto. She has been writing since the age of 8. Kinga's talent lies in capturing the naked reality of everyday situations.situations to which you yourself will be able to relate to. Enjoy!
I knew that with every step I was getting closer to the stage. I felt my breakfast, lunch, and dinner slowly making their way back up. Why had I ever wanted to do this? Claire was probably watching me on TV, waiting for me to humiliate myself within seconds. The stage went all dark, except for one spotlight, which followed me as I made my way to the middle of the stage.

Gábor Hosszú: Scriptinformatics. In English.
B/5 hardcover. ISBN 978 963 332 178 2 – 336 pages. In book form: 6000 HUF or 30 euros. It can be downloaded for free from http://napkiado.hu/media/Hosszu_Gabor-Scriptinformatics.pdf

The author, dr. Gábor Hosszú, MSc in Electrical Engineering, MSc in Law, is currently a deputy head of the department and a habilitated associate professor at the Department of Electronic Devices of the Budapest University of Technology and Economics. His topics: scriptinformatics, internet communication, intelligent sensors, sensor networks, cluster analysis, machine learning, artificial intelligence, system-level design, electronics, microelectronics and fetal heart sound analysis. In this book, based on Turkic and Székely-Hungarian Rovash scripts, he models that random coincidences can lead researchers astray into scripts' origin.
Scripts (writing systems) usually belong to specific languages and have temporal, spatial and cultural characteristics. The evolution of scripts has been the subject of research for a long time. This is probably because the long-term development of human thinking is reflected in the surviving script relics, many of which are still undeciphered today. The book presents the study of the script evolution with the mathematical tools of systematics, phylogenetics and bioinformatics. In the research described, the script is the evolutionary taxonomic unit (taxon), which is analogous to the concept of biological species. Among the methods of phylogenetics, phenetics classifies the investigated taxa on the basis of their morphological similarity and does not primarily examine genealogical relationships. Due to the scarcity of morphological diversity of scripts’ features, random coincidences of evolution-independent features are much more common in scripts than in biological species, thus phenetic modelling based solely on morphological features can lead to erroneous results. For this reason, phenetic modeling has been extended with evolutionary considerations, thereby allowing the modelling uncertainties observed in the script evolution to be addressed due to the large number of random coincidences (homoplasies) characterizing each script. The book describes an extended phenetic method developed to investigate the script evolution. This data-driven approach helps to reduce the impact of the uncertainties inherent in the phenetic model due to the large number of homoplasies that occur during the evolution of scripts. The elaborated phenetic and evolutionary analyses were applied to the Rovash scripts used on the Eurasian Steppe (Grassland), including the Turkic Rovash (Turkic Runic/runiform) and the Székely-Hungarian Rovash. The evaluation of the extended phenetic model of the scripts, the various phenograms, the script spectra and the group spectra helped to reconstruct the main ancestors and evolutionary stages of the investigated scripts.

 

Az oldalt a web-oldal.hu készítette